Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bloedprikken / Bloedprikken : Veel gestelde vragen

Bloedprikken : Veel gestelde vragen

B AlgemeneInformatie

 

B Prikcentrum 

B Prikposten

 

B Voorbereidingregistratie

 B Kinderen

BG Veelgesteldevragen

 

 

 

 1. Wat zijn de openingstijden van het laboratorium?

 2. Ik moet bloed laten prikken, hoe gaat dat in zijn werk?

 3. Moet ik een afspraak maken voor laboratorium onderzoek?

 4. Mijn gegevens zijn veranderd, kan ik toch bloed laten prikken?

 5. Moet ik mij aan de balie melden?

 6. Hoe weet ik waar ik moet zijn?

 7. Wordt er op de prikpost met een nummersysteem gewerkt?

 8. Moet ik nuchter zijn voor mijn bloedonderzoek?

 9. Mag ik medicijnen innemen voor het bloedonderzoek?

 10. Ik moet urine/faeces inleveren, in welk potje moet dat?

 11. Hoe krijg ik de uitslag?

 12. Wanneer zijn de uitslagen bekend?

 13. Kan ik mijn laboratoriumuitslagen ook zelf inzien?

 14. Mijn kind is erg bang voor prikken, wat kan ik doen?

 15. Kunnen kinderen ook op de prikposten komen?

 16. Moeten kinderen ook ingeschreven zijn bij de registratiebalie?

 17. Ik ben bij een arts in een ander ziekenhuis onder behandeling, kan ik toch in het LangeLand mijn bloed laten prikken?

 18. Is het laboratorium ook op feestdagen geopend?

 19. Ik ben nuchter naar het laboratorium gekomen, kan ik in het ziekenhuis iets eten en drinken?

 20. Kan ik ook thuis geprikt worden?

 21. Waar kan ik terecht als ik een compliment, opmerking of klacht heb?

 22. Ik heb een vraag over een factuur betreffende mijn onderzoek, waar kan ik informeren?

 23. Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd op het laboratorium?

 24. Wat gebeurd er met mijn bloed na het bloedonderzoek?

 25. Voldoet het laboratorium aan kwaliteitseisen?

 26. Ik ben slecht ter been, is er een rolstoel beschikbaar?

 27. Mag ik mobiel bellen in de wachtkamer van het laboratorium?

 

 

 1. Wat zijn de openingstijden van het laboratorium?

Klik hier voor informatie over de openingstijden van de diverse locaties.

 

 2. Ik moet bloed laten prikken, hoe gaat dat in zijn werk?

De bloedafname medewerker vraagt allereerst om uw aanvraagformulier, voert de identificatie uit door u te vragen naar uw naam en geboortedatum en maakt de buisjes klaar. De bloedafname medewerker doet een stuwband om uw ontblote bovenarm en neemt via een steriele naald (voor elke patiënt een schone naald) bloed uit een ader in uw elleboogsplooi. Na afname drukt u het kleine wondje goed af en krijgt u een pleister. U dient de arm nog een half uurtje te ontzien. Soms is het moeilijk een goede ader te vinden en kan ook uitgeweken worden naar andere plaatsen op de onderarm of hand.

 

 3. Moet ik een afspraak maken voor laboratorium onderzoek?

U kunt op het aanvraagformulier zien of u een afspraak moet maken, dit staat vetgedrukt op het aanvraagformulier.

 

 4. Mijn gegevens zijn veranderd, kan ik toch bloed laten prikken?

Wanneer u verhuist of van huisarts of van verzekering verandert, wilt u dan de nieuwe gegevens bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis doorgeven bij de registratiebalie (vergeet niet uw geldig identiteitsbewijs en uw geldig verzekeringsbewijs mee te nemen). Dit doet u voordat u naar het laboratorium komt.

U vindt de registratiebalie als u voorbij de receptie rechts de gang in gaat. Op de Europaweg vindt u de registratiebalie direct rechts bij de ingang.

U kunt uw gegevens ook thuis via het online registratie en afspraken systeem wijzigen voordat u naar de prikpost gaat of daar een registratieformulier invullen. 

Op die manier kunnen wij de administratie actueel houden.

 

 5. Moet ik mij aan de balie melden?

U hoeft zich niet aan de balie te melden. In de wachtkamer van het laboratorium neemt u een nummertje uit het nummerapparaat. U ziet op het scherm wanneer u aan de beurt bent, daarna gaat u naar de prikkamer.

 

 6. Hoe weet ik waar ik moet zijn?

Voor het laboratorium in het Langeland ziekenhuis volgt u route 47 op de begane grond.

Het priklaboratorium op de Europaweg bevindt zich op de begane grond rechts van de hoofdingang.

 

 7. Wordt er op de prikpost met een nummersysteem gewerkt?

Op sommige prikposten is het zo druk dat er gewerkt wordt met een nummersysteem. Op rustige prikposten wordt op volgorde van binnenkomst gewerkt zonder nummers.

 

 8. Moet ik nuchter zijn voor mijn bloedonderzoek?

U kunt op het aanvraagformulier zien wanneer u nuchter moet komen. Alleen voor onderzoeken waar Nuchter achter staat moet u nuchter komen. In dat geval mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 22:00 uur (kinderen: vanaf 24:00 uur) niets meer eten, drinken of roken. Staat er geen nuchter, dan is nuchter komen niet nodig.

 

 9. Mag ik mijn medicijnen innemen voor het bloedonderzoek?

Uw arts adviseert u over uw medicijngebruik voor het bloedprikken. Indien u medicijnen moet innemen mag u dit met een beetje water doen, ook als u nuchter moet zijn. Heeft u nog vragen hierover, raadpleegt u dan uw arts.

 

10. Ik moet urine/feces inleveren, in welk potje moet dat?

Om een juiste uitslag te kunnen garanderen mag u uitsluitend potjes of bokalen geschikt voor laboratoriumonderzoek gebruiken. Deze potjes voor het opvangen van materiaal ten behoeve van onderzoek, zoals urine, feces of ander materiaal, en instructies voor het verzamelen, zijn gratis af te halen bij uw huisarts en bij de balie van het laboratorium in het ziekenhuis. Op de prikposten zelf zijn deze materialen dus niet af te halen.

 

11. Hoe krijg ik de uitslag?

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd informeert u over de uitslag van het onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist van het ziekenhuis zijn waar u onder behandeling bent.

Uitslagen worden uitsluitend doorgegeven aan uw arts, deze zal de uitslagen met u bespreken.

 

12. Wanneer zijn de uitslagen bekend?

Uw arts weet uit ervaring wanneer de uitslagen bekend zijn en kan de vervolgafspraak hierop met u afstemmen.

 

13. Kan ik mijn laboratoriumuitslagen ook zelf inzien?

U kunt uw uitslagen uitsluitend opvragen bij de aanvrager van het laboratoriumonderzoek, dus uw behandelend arts. Uw arts is degene die de uitslagen op de juiste wijze kan interpreteren en met u bespreken.

 

14. Mijn kind is erg bang voor prikken, wat kan ik doen?

Voor het prikken in de arm bij kinderen vanaf 1 jaar kunt u bij uw arts een recept vragen voor pijnstillende Emla crème. De Emla kunt u afhalen bij uw apotheek en voordat u naar ons komt aan de binnenkant van beide ellebogen van uw kind aanbrengen. Ook wij kunnen deze Emla bij uw kind aanbrengen. Let op: de Emla moet echter eerst een uur inwerken alvorens wij kunnen prikken, de verdoving duurt ongeveer 2 uur.

Bereid uw kind goed voor en vertel waarheidsgetrouw dat een prikje pijn doet. Ook mogen ze best even huilen. Belangrijk is het kind hierin te ondersteunen. Er mogen maximaal twee volwassen begeleiders bij de bloedprik van het kind aanwezig zijn; houdt u hier rekening mee als er bijvoorbeeld, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s meekomen. Zij kunnen in de wachtruimte wachten. Kinderen hebben er baat bij als de ouder rustig is. U hoeft daarom ook niet bij de prik aanwezig te zijn als u zich hierbij niet prettig voelt. Uw kind kan uw spanning overnemen waardoor het bang of angstig wordt. In dat geval kunt u beter even op de gang wachten.

Soms zijn meerdere prikjes nodig om het juiste resultaat te krijgen. De plaats van de prik wordt door de  bloedafname medewerker bepaald. Als u weet dat uw kind fel zal reageren op de bloedprik bespreekt dit vooraf met de bloedafname medewerkster. Na de prik praten over de (vervelende) ervaring helpt het kind de situatie te verwerken.

 

15. Kunnen kinderen ook op de prikposten komen?

Kinderen onder de 7 jaar kunnen helaas niet op de prikposten terecht, voor kinderen boven de 7 jaar wordt dit beoordeeld door de prikmedewerkster.

 

16. Moeten kinderen ook ingeschreven zijn bij de registratiebalie?
Ook kinderen moeten zich inschrijven in het ziekenhuis. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Kinderen hebben een eigen paspoort/identiteitsbewijs. Bij inschrijving dient u deze te tonen. Daarnaast is een geldig bewijs van inschrijving van uw kind bij een zorgverzekeraar nodig.

 

17. Ik ben bij een arts in een ander ziekenhuis onder behandeling, kan ik toch in het Lange Land mijn bloed laten prikken?

Ook voor artsen buiten het ziekenhuis verrichten wij bloedonderzoek, de uitslag wordt dan doorgestuurd.

 

18. Is het laboratorium ook op feestdagen geopend?

Klik hier voor informatie over de openingstijden van het laboratorium.

 

19. Ik ben nuchter naar het laboratorium gekomen, kan ik in het ziekenhuis iets eten en drinken?

In de centrale hal vindt u restaurant Avenance. Het restaurant is op werkdagen geopend van 08.30 – 20.00 uur

 

20. Kan ik ook thuis geprikt worden?

Indien uw lichamelijke conditie het niet toelaat om het ziekenhuis of een van de prikposten te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om, op werkdagen, thuis geprikt te worden.

U kunt dit niet zelf aanvragen; Uw huisarts of specialist moet dit voor u doen.

 

21. Waar kan ik terecht als ik een compliment, opmerking of klacht heb?

Heeft u een vraag of opmerking? Stuurt u dan een mail naar info@llz.nl. 

't Lange Land Ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u dat aan ons kenbaar maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden en te proberen in de toekomst herhaling van een dergelijke klacht te voorkomen. U helpt ons daarnaast om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden en onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een klacht? Klik hier naar voor meer informatie over het indienen van een klacht en onze klachtafhandeling.

 

22. Ik heb een vraag over een factuur betreffende mijn laboratorium onderzoek, waar kan ik informeren?

De afdeling Administratie en Registratie kan u hierover informeren. U kunt hiervoor het algemene nummer van het ziekenhuis bellen: (079) 346 26 26. U kunt ook schriftelijk reageren: Langeland, afdeling Administratie en Registratie, Postbus 3015, 2700 KJ Zoetermeer.

 

23. Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd op het laboratorium?

Indien u meer privacy nodig heeft dan wij op dat moment kunnen bieden, kunt u dit aangeven bij de bloedafname medewerker. We zullen dan proberen passende maatregelen te treffen.
In het algemeen geldt dat uw privacy zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd.
Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw uitslagen worden door ons alleen verstrekt aan de aanvrager(s).

 

24. Wat gebeurt er met mijn bloed na het bloedonderzoek?

Na afhandeling van het bloedonderzoek kan overgebleven monstermateriaal worden gebruikt voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Wij handelen hierin volgens de wet op de privacy en het privacy reglement van het ziekenhuis.

Wilt u niet dat uw monster hergebruikt wordt, dan kunt u dit bekend maken aan de bloedafname medewerker. Uw bloedmonster wordt na het bepalen van de onderzoeken vernietigd.

 

25. Voldoet het laboratorium aan kwaliteitseisen?

Het KCL is in 2001 door het CCKL geaccrediteerd. Dit 'kwaliteitskeurmerk' van laboratoria geeft u en de zorgverzekeraars de zekerheid dat er wordt voldaan aan strenge kwaliteitseisen. Het kwaliteitssysteem van het klinisch chemisch laboratorium wordt regelmatig opnieuw beoordeeld. In september 2011 is de accreditatie verlengd tot en met 2014.

 

26. Ik ben slecht ter been, is er een rolstoel beschikbaar?

In de centrale hal in het ziekenhuis en staan naast de draaideur rolstoelen die geleend kunnen worden. Voor een muntstuk van één euro kunt u de rolstoel binnen het ziekenhuis gebruiken. Bij het retourneren van de rolstoel ontvangt u uw muntstuk terug. Op de Europaweg staan in de centrale hal ook rolstoelen ter beschikking met dezelfde werkwijze.

Patiëntenbegeleiding in het Langeland: In de Centrale Hal zijn gastvrouwen aanwezig. Zij kunnen u begeleiden naar het laboratorium of zorgen voor een rolstoel. De patiëntenbegeleiding wordt verzorgd door dames van de Unie van Vrijwilligers (UVV).
Bij de Receptie in de Centrale Hal kunt u een taxi of de rolstoelbus bestellen voor de reis terug naar huis.

 

27. Mag ik mobiel bellen in de wachtkamer van het laboratorium?

Op plekken in het ziekenhuis waar u wel mag bellen, kan het voorkomen dat mobiel bellen in bepaalde situaties hinderlijk is voor de omgeving. Het bloedafname personeel zal u daarom verzoeken op dat moment geen gebruik te maken van uw mobiele telefoon. U kunt in de centrale hal van het ziekenhuis bellen.
 
 
 

Uitgelicht


Zoeken