Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Disclaimer

Deze website is een product van het Lange Land Ziekenhuis. Het Lange Land Ziekenhuis accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij actualiseren regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  Het ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door het ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw huisarts of medisch specialist. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lange Land Ziekenhuis is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Privacy

Het Lange Land Ziekenhuis conformeert zich aan de Wet Persoonsregistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van de zorgverlening, wordt expliciet aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Het Lange Land Ziekenhuis geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 

Links naar derden

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door het Lange Land Ziekenhuis worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt het Lange Land Ziekenhuis dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Links naar onze site

Linken naar de website van het Lange Land Ziekenhuis is toegestaan, mits de goede naam van de het Lange Land Ziekenhuis daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van het Lange Land Ziekenhuis wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

 


Uitgelicht


Zoeken