Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over het LangeLand Ziekenhuis / Over het LLZ: Ketenzorg

Over het LLZ: Ketenzorg

B AlgemeneInformatie

 

B Visie

B Bestuur

B Kwaliteit Veiligheid

BG Ketenzorg

B Clientenraad

B StichtingVrienden

B Familieverblijf

  

 

 

ZorgHartZoetermeer

 

In Zoetermeer bestaat een intensieve samenwerking tussen diverse zorgaanbieders. Deze samenwerking wordt ook wel ketenzorg genoemd. Het doel van ketenzorg is kwalitatief goede hulp- en zorgverlening bieden aan mensen en hun directe omgeving. In de keten is elke zorgaanbieder daarbij verantwoordelijk voor de zorg die wordt geleverd.

Het Zorghart is een samenwerkingsverband waarin de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

 

 

 

Zorghart Zoetermeer is verantwoordelijk voor de ketenzorg in Zoetermeer op het gebied van:
Keten Palliatieve zorg Zoetermeer en Benthuizen
Ketenzorg CVA (beroerte)
Ketenzorg dementie

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het verzorgen thuis van mensen met dementie is een intensief proces dat veel van mantelzorgers vraagt. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie geven verlichting van de druk voor de mantelzorger en hebben ook positieve effecten op het gedrag van de persoon met dementie. Bovendien wordt opname in een beschermde woonvoorziening uitgesteld. In oktober 2010 opent ook in Zoetermeer een Ontmoetingscentrum zijn deuren. Download de folder Ontmoetingscentrum.

 

Nieuwsberichten

 

17 oktober 2013: Medische gegevens elektronisch delen

De landelijke regels voor het uitwisselen van gegevens van patiënten tussen apotheken en ziekenhuizen zijn veranderd. Lees HIER wat er in Zoetermeer verandert.

 

Parkinsoncafé

Iedere twee maanden werkt het LangeLand Ziekenhuis mee aan de organisatie van het Parkinson Café. Een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van parkinson en hun naasten. Tijdens deze bijeenkomsten worden belangrijke thema’s besproken en worden regelmatig workshops georganiseerd. Verpleegkundig Specialist Neurologie Annemieke Schipper is aan dit initiatief verbonden en houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief. Deze kun je op onze website nalezen onder het kopje ketenzorg.

 

Nieuwsbrieven

Juni 2013: Dance for Health: dansen voor je gezondheid, klik HIER.

Augustus 2013: Neuroloog dhr Strikwerda over de onzichtbare kanten van Parkinson. Klik HIER en voor bijlage, klik HIER.

 


Uitgelicht


Zoeken