Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Opname en polikliniek: algemene informatie

BG AlgemeneInformatie

B Opname

B Verblijf

B Ontslag

 

B Dagopname

 

B Poliklinieken

 

 

 


Wanneer u in het LangeLand Ziekenhuis moet worden opgenomen, verwijst uw behandelend specialist u door naar het planningsbureau. Daar wordt een voorlopige operatiedatum afgesproken. De wachttijd, die we zo kort mogelijk proberen te houden, hangt af van onder andere de urgentie van uw behandeling en de beschikbare bedden op de afdeling.

 

Opnamedatum

Ongeveer tien dagen voor uw opname ontvangt u een brief met de definitieve opnamedatum. Het is noodzakelijk om deze oproep telefonisch of per email te bevestigen. Hiervoor kunt u dagelijks vanaf half negen bellen naar 079 - 346 26 25 of mailen naar planningsbureau@llz.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum.
Let op: het planningsbureau maakt geen afspraken voor polikliniek bezoeken, dat kunt u zelf doen via ons online afsprakensysteem of door te bellen met de polikliniek.

 

Voor het gehele Opnameboekje, klik HIER.

 

Identificatieplicht
Ziekenhuizen zijn door de wet verplicht de identiteit van de verzekerden te controleren. Wij verzoeken u daarom een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspapieren mee te nemen en dit te laten controleren bij onze registratiebalie voor uw eerste afspraak. Geldige legitmatiebewijs kan uw rijbewijs, uw paspoort of identiteitskaart zijn. Het hierop vermelde Burger Service Nummer (voorheen sofinummer) zal worden genoteerd.

 

Verder dient u mee te brengen:

  • geldige verzekeringspapieren en een polisnummer. Indien u geen verzekeringspapieren kunt tonen of niet verzekerd bent, dient u voor de opname een garantieverklaring te ondertekenen en kan een vooruitbetaling worden gevraagd.
  • uw patiëntenstickerkaart en eventueel bloedgroepenkaart.

 

Pre-operatief spreekuur  (POS)
Alle operaties worden van tevoren ingepland en grondig voorbereid. Daarom bestaat het POS, waar de patiënt gezien wordt door een apothekers assistent, een dokters assistent, een anesthesist en zo nodig een verpleegkundige. Zij vragen naar medicijngebruik, allergieën en andere zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van de operatie.

 

Contactpersoon
Het is voor ons belangrijk om te weten wie er naast uzelf gemachtigd is om tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis inlichtingen over u in te winnen. Wij verzoeken u daarom naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon aan het opnamebureau door te geven.

 

Zorgzine: Online magazine over een actueel zorgthema.

Klik hiervoor op onderstaande afbeelding.

 

Zorgzine LLZ


Uitgelicht


Zoeken