Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Zorgpaden

Een zorgpad is een goed georganiseerd zorgproces, waarin alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd. In een zorgpad wordt precies omschreven wie wat, wanneer, waarom en hoe doet. Een goed zorgpad kan alleen tot stand komen door duidelijke afspraken te maken met het team professionals die betrokken zijn bij het zorgproces. Vervolgens worden deze afspraken vastgelegd in een checklist die tijdens het zorgproces wordt bijgehouden en gecontroleerd. Voor het zorgpad liesbreuken vervult een Patiënt Supervisor deze taak. Zij begeleidt de patiënt zowel voor als achter de schermen en bekijkt of iedereen op tijd doet wat is afgesproken.

Het LangeLand behandelt steeds meer patiënten aan de hand van zorgpaden. Hierdoor worden wachttijden en doorlooptijden korter, wat resulteert in een behandeling die snel, veilig en goed gestroomlijnd verloopt.


Uitgelicht


Zoeken