Haga Ziekenhuis

Agenda

1 februari 2022

Alzheimer Café Zoetermeer februari 2022

Het Alzheimer Café Zoetermeer is op dinsdag 1 februari online ‘geopend’. Belangstellenden uit Zoetermeer en omgeving kunnen door de coronamaatregelen niet terecht in wooncentrum De Morgenster. Zij kunnen via een live-verbinding vanuit de eigen woning online deelnemen aan het Alzheimer Café.

Alzheimer Cafe Zoetermeer-dementie

Alzheimer Café februari
Alzheimer Café Zoetermeer - dementie
Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over het thema: ‘medicijnen en dementie’.
Een medicijn dat dementie kan genezen is helaas nog niet gevonden. Voor een aantal vormen van dementie zijn wel medicijnen beschikbaar. Deze medicijnen kunnen de gevolgen van de ziekte beperken. Een combinatie van verschillende behandelingen met en zonder medicatie levert in veel gevallen het beste resultaat op.

Gastspreker tijdens deze avond is Heleen Lans. Zij werkt als klinisch geriater bij de Geheugenpoli in het LangeLand Ziekenhuis. Tijdens de avond kunt u via een chatfunctie vragen stellen.

Datum: dinsdag 1 februari 2022
Aanvang: start programma om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Aanmelden
Deelname is mogelijk na aanmelding en is gratis. Dit kan thuis via uw computer of tablet. Aanmelden kan via de link ‘Registreer uw deelname aan het Alzheimer Café Zoetermeer op 1 februari 2022.‘ Meer informatie volgt na uw aanmelding.

Alzheimer Cafés
• Het eerstvolgende Café wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2022, met als thema: ‘Gedrag en stemming bij dementie’. Reserveert u de datum alvast in uw agenda. (Let op: dit is niet zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag, maar op de tweede dinsdag van de maand). Ook deze avond wordt online georganiseerd.

Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en de samenwerkende ketenpartners dementie in Zoetermeer.

Vorig bericht Volgend bericht