;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

Bezoekregels en -tijden

In deze tijd blijven we zorgvuldig afwegen hoe om te gaan met bezoek aan onze patiënten. De veiligheid in ons ziekenhuis staat daarbij altijd voorop. Als gevolg van de coronamaatregelen gelden andere bezoektijden en -regelingen dan u van ons gewend bent. Dit doen wij voor uw en onze veiligheid. Om het bezoek aan uw naaste veilig te laten verlopen, vragen wij u deze maatregelen op te volgen. Checkt u voor uw bezoek altijd zorgvuldig actuele informatie op deze pagina. Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

Verpleegafdeling (patiënten zonder Covid)
Onze bezoektijden zijn van 18:30 tot 20:00 uur. Hiervan kan alleen worden afgeweken na overleg met de verpleegkundige.
Er is één vaste bezoeker toegestaan. Wij vragen u om niet te wisselen van bezoeker per bezoekuur. Deze vaste bezoeker is welkom op de aangeboden bezoektijden.  

Spoedeisende Hulp
Om voldoende afstand te kunnen houden tussen patiënten in de wachtkamer mag er maximaal één vaste begeleider mee naar binnen. Deze begeleider mag niet worden afgewisseld.

Patiënten met coronaklachten kunnen geen begeleiding meenemen en worden dus verzocht alleen naar binnen te komen. Meld in dat geval direct bij de intercom dat u coronaklachten heeft.

Intensive care
Voor alle patiënten op de IC/CCU gelden de volgende regels:

 • Handen desinfecteren!
 • Bezoektijden op de IC/CCU zijn van 19.00 tot 20.00 uur.
 • Maximaal één bezoeker per dag. Bezoek draagt een niet-medisch mondmasker.

Bezoek bij een COVID (verdachte) patiënt:

 • Eerste zeven dagen van de opname (IC of afdeling) geen bezoek van inwonende familieleden.
 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (isolatieschort, handschoenen, spatbril en chirurgisch mond/neusmasker) en verlaat tijdens het bezoekuur niet de patiëntenkamer.
 • De deuren van de IC/CCU blijven gesloten, bezoek mag alleen naar binnen nadat zij zich gemeld hebben via de intercom.

Verpleegafdeling (patiënten met (verdenking op) Covid)
De eerste zeven van de opname dagen is helaas nog geen bezoek toegestaan. Als de patiënt langer dan zeven dagen opgenomen ligt, mag er één vaste bezoeker per dag voor twee uur langskomen. De bezoektijden zijn met afstemming van de verpleegkundigen op de Covid afdeling en dit zullen vaste tijden zijn. Het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen is verplicht. Het ziekenhuis verstrekt deze middelen aan bezoekers.

Afdeling Verloskunde

 • De partner van de kraamvrouw is de hele dag welkom, deze dient wel een niet medisch mond/neusmasker te dragen. Het blijven slapen behoort tot de mogelijkheden. Vraag de verpleging om de voorwaarden.
 • Het verzoek is om bij de consulten op de afdeling Verloskunde zoveel mogelijk zonder partner te komen. De betrokken behandelaar kan aangeven als dit wel nodig is.
 • Bij een poliklinische bevalling mag geen derde persoon bij de bevalling aanwezig zijn.
 • Er mag geen geboortefotograaf aanwezig zijn bij de bevalling.
 • Broertjes/zusjes mogen niet op bezoek komen.
 • Er mag geen ander bezoek komen.
 • Rekening houden met de 1,5 meter afstand.
 • De bezoeker mag zelf geen luchtweg gerelateerde klachten hebben. De screening aan de poort wordt volgens protocol in de centrale hal uitgevoerd.
 • Probeer verplaatsing zoveel mogelijk te beperken, dus alleen voor noodzakelijk zaken naar huis gaan.

Afdeling Kindergeneeskunde
• Eén ouder/verzorger heeft toestemming om overdag aanwezig te zijn, deze ouder wordt gezien als bezoek. Het is wel toegestaan dat ouder/verzorger elkaar afwisselen, maar dan voor een langere periode, dus niet de één het ene uur en de andere het volgende uur.
Uitzondering zijn ouders/verzorgers van een couveusekind. Deze ouders mogen allebei tegelijkertijd aanwezig zijn. Voorwaarde: geen klachten behorende bij Covid, te weten: hoesten, verkoudheid, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak.
• Bij oudere kinderen mag er één ouder blijven slapen, die ouder wordt dan gezien als bezoek.
• Broertjes/zusjes zijn helaas niet welkom en er mag ook geen ander bezoek komen!
• Rekening houden met de 1,5 meter afstand.
• Bij een dagopname mag er één ouder/verzorger gedurende de opname aanwezig zijn. Er mag niet gewisseld worden van ouder/verzorger. Broertjes/zusjes of andere familieleden mogen niet aanwezig zijn.
• De bezoeker mag zelf geen luchtweg gerelateerde klachten hebben.
• De screening aan de poort wordt volgens protocol in de centrale hal uitgevoerd.

De algemene regels blijven van kracht

• U blijft thuis bij klachten van Covid-19 (hoesten, verkoudheid, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en smaak).
• U komt niet op bezoek als u in thuis-quarantaine bent volgens de regels van het RIVM. Bent u een inwonende huisgenoot, dan mag u de eerste zeven dagen van de opname niet op bezoek komen.
• Mocht u Covid-19 hebben doorgemaakt/positief zijn getest op corona, dan mag u op bezoek komen als u 24 uur klachtenvrij bent en minimaal zeven dagen na het starten van de klachten.
• U meldt het telefonisch direct aan de afdelingsverpleegkundige als u Covid-19 klachten krijgt en in de afgelopen twee dagen op bezoek bent geweest.
• U houdt zich aan de 1,5 meter afstand. Dit geldt voor al onze bezoekers, patiënten en ons personeel. Wij vragen u daarom niet op het bed van de patiënt te zitten.
• U dient zich te houden aan de regels van de afdeling die u bezoekt. Zonder deze maatregelen mag u de afdeling niet betreden. Uw neus-mondmasker moet u tijdens het hele bezoekuur oplaten.
• U blijft tijdens uw bezoek op de kamer. Na het bezoek verlaat u direct het ziekenhuis.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Was regelmatig uw handen en/of desinfecteer uw handen met handenalcohol.
• Volg de instructies op van onze medewerkers.
• Houd 1.5 meter afstand. Met deze maatregelen kunnen wij ervoor zorgen, dat u veilig bij uw naaste op bezoek kunt.
• Schud geen handen.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
• De screening aan de poort wordt volgens protocol bij de poliklinieken uitgevoerd.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.