;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

Bezoekregels en -tijden

In deze tijd blijven we zorgvuldig afwegen hoe om te gaan met bezoek aan onze patiënten. De veiligheid in ons ziekenhuis staat daarbij altijd voorop. Checkt u voor uw bezoek altijd zorgvuldig actuele informatie op deze pagina. Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

Verpleegafdeling (patiënten zonder Covid)
De bezoektijden zijn van 17:30 - 19:30 uur.
Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen. Het is niet mogelijk om af te wisselen!
De bezoeker dient uiteraard klachtenvrij te zijn.  

Spoedeisende Hulp
Om voldoende afstand te kunnen houden tussen patiënten in de wachtkamer mag er maximaal één vaste begeleider mee naar binnen. Deze begeleider mag niet worden worden afgewisseld.

Patiënten met coronaklachten kunnen geen begeleiding meenemen en worden dus verzocht alleen naar binnen te komen. Meld in dat geval direct bij de intercom dat u coronaklachten heeft.

Intensive care
Voor alle patiënten op de IC/CCU gelden de volgende regels:

 • Handen desinfecteren!
 • Bezoektijden op de IC/CCU zijn van 19.00 tot 20.00 uur.
 • Maximaal één bezoeker per dag. Bezoek draagt een niet-medisch mondmasker.

Bezoek bij een COVID (verdachte) patiënt:

 • Eerste zeven dagen van de opname (IC of afdeling) geen bezoek van inwonende familieleden.
 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (isolatieschort, handschoenen, spatbril en chirurgisch mond/neusmasker) en verlaat tijdens het bezoekuur niet de patiëntenkamer.
 • Opgenomen patiënt, verpleegkundige en artsen dragen geen mondmasker behalve bij patiëntencontact < 1,5 meter.
 • De deuren van de IC/CCU blijven gesloten, bezoek mag alleen naar binnen nadat zij zich gemeld hebben via de intercom.

Verpleegafdeling (patiënten met (verdenking op) Covid)
De eerste zeven van de opname dagen is helaas nog geen bezoek toegestaan. Als de patiënt langer dan zeven dagen opgenomen ligt, mag er één vaste bezoeker per dag voor twee uur langskomen. De bezoektijden zijn met afstemming van de verpleegkundigen op de Covid afdeling en dit zullen vaste tijden zijn. Het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen is verplicht. Het ziekenhuis verstrekt deze middelen aan bezoekers.

Afdeling Verloskunde

 • Partner van de kraamvrouw is de hele dag welkom, dient wel een niet medisch mond/neusmasker te dragen. Het blijven slapen behoort tot de mogelijkheden. Vraag de verpleging om de voorwaarden.
 • Het verzoek is om bij de consulten op de afdeling Verloskunde zoveel mogelijk zonder partner te komen. De betrokken behandelaar kan aangeven als dit wel nodig is.
 • Bij een poliklinische bevalling mag geen derde persoon bij de bevalling aanwezig zijn.
 • Er mag geen geboortefotograaf aanwezig zijn bij de bevalling.
 • Broertjes/zusjes mogen niet op bezoek komen.
 • Er mag geen ander bezoek komen.
 • Rekening houden met de 1,5 meter afstand.
 • De bezoeker mag zelf geen luchtweg gerelateerde klachten hebben. De screening aan de poort wordt volgens protocol in de centrale hal uitgevoerd.
 • Probeer verplaatsing zoveel mogelijk te beperken, dus alleen voor noodzakelijk zaken naar huis gaan.

Afdeling Kindergeneeskunde

 • Eén ouder/verzorger heeft toestemming om overdag aanwezig te zijn, deze ouder wordt gezien als bezoek. Het is wel toegestaan dat ouder/verzorger elkaar afwisselen, maar dan voor een langere periode, dus niet de één het ene uur en de andere het volgende uur. Uitzondering zijn ouders/verzorgers van een couveusekind. Deze ouders mogen allebei tegelijkertijd aanwezig zijn. Voorwaarde: geen klachten behorende bij Covid.
 • Bij oudere kinderen mag er één ouder blijven slapen, die wordt dan gezien als bezoek.
 • Broertjes/zusjes zijn helaas niet welkom.
 • Er mag geen ander bezoek komen.
 • Rekening houden met de 1,5 meter afstand.
 • Bij een dagopname mag er één ouder/verzorger gedurende de opname aanwezig zijn. Er mag niet gewisseld worden van ouder/verzorger.
 • Broertjes/zusjes of andere familieleden mogen niet aanwezig zijn.
 • De bezoeker mag zelf geen luchtweg gerelateerde klachten hebben. De screening aan de poort wordt volgens protocol in de centrale hal uitgevoerd.

De algemene regels blijven van kracht

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Bij klachten blijft men thuis.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • De screening aan de poort wordt volgens protocol bij de poliklinieken uitgevoerd.
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.