Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Algemene informatie

De medewerkers van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC) locatie LangeLand, analyseren lichaamsvloeistoffen (bloed, urine of andere materialen) op verzoek van uw huisarts of medisch specialist.

Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van geautomatiseerde analyseapparatuur. Het laboratorium is CCKL-gecertificeerd onder nummer R081. Hiermee wordt de kwaliteit van ons laboratorium geborgd en continue gestreefd naar verbetering.
Het onderzoek in lichaamsvloeistoffen dient voor

 • Het vaststellen of uitsluiten van een bepaald ziekte
 • Follow-up van een ziekte
 • Monitoring van het effect van een behandeling
 • Het opsporen van risicofactoren ter voorkoming van een ziekte.

Bloedafname

Voor bloedafname en het inleveren van urine of andere materialen kunt u terecht bij een van de bloedafnamelocaties van het LangeLand Ziekenhuis. Deze bloedafnamelocaties worden bemand door hiervoor gekwalificeerde medewerkers van het laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis. De bloedafnamelocaties zijn toegankelijk voor alle patiënten van huisartsen, verloskundigen, specialisten van het LangeLand Ziekenhuis en van artsen van andere ziekenhuizen en instellingen. Informatie over bloedafname bij kinderen.

Voor het maken van een afspraak voor een functietest kijkt u bij de onderzoeken van het laboratorium.

Klinisch chemici
Dr. M. Bots
Dr. M. Frasa

Aan huis prikken

Bij welke patiënten prikken wij aan huis?

 • Bij ernstige zieke patiënten of in slechte gezondheid
 • Terminale patiënten
 • Patiënten die echt geen hulp hebben om naar het ziekenhuis te gaan
 • Patiënten die niet/moeilijk vervoerd kunnen worden

Thuisprikken kan alleen op verzoek van uw arts

Wat is er nodig voor bloedafname aan huis?

 • Iemand die de deur open maakt bij de patiënt
 • Aanvraag, zorgpas en ID stickerkaart van ziekenhuis klaarleggen
 • Urine klaarzetten indien nodig

Uitslagen

Bloedonderzoek vindt plaats in het laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis. De uitslag krijgt u uitsluitend van uw arts. U hoeft ons hiervoor niet te bellen.


Benodigdheden

Voor bloedafname heeft u een aantal dingen nodig

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken. Lees meer informatie over dit onderwerp.

Doorgaan zonder cookies Accepteren