Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Algemene informatie

De medewerkers van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC) locatie LangeLand, analyseren lichaamsvloeistoffen (bloed, urine of andere materialen) op verzoek van uw huisarts of medisch specialist.

Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van geautomatiseerde analyseapparatuur. Het laboratorium is per 1 juli 2018 ISO 15189 gecertificeerd. Hiermee wordt de kwaliteit van ons laboratorium geborgd en continue gestreefd naar verbetering.
Het onderzoek in lichaamsvloeistoffen dient voor

  • Het vaststellen of uitsluiten van een bepaald ziekte
  • Follow-up van een ziekte
  • Monitoring van het effect van een behandeling
  • Het opsporen van risicofactoren ter voorkoming van een ziekte.


Bloedafname

Voor bloedafname en het inleveren van urine of andere materialen kunt u terecht bij een van de bloedafnamelocaties van het LangeLand Ziekenhuis. Deze bloedafnamelocaties worden bemand door hiervoor gekwalificeerde medewerkers van het laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis. De bloedafnamelocaties zijn toegankelijk voor alle patiënten van huisartsen, verloskundigen en specialisten van het LangeLand Ziekenhuis.

Voor het maken van een afspraak voor een functietest kijkt u bij de onderzoeken van het laboratorium.

Klinisch chemici
Dr. M. Bots
Dr. M. Frasa

Aan huis prikken

Thuisprikken kan alleen op verzoek van uw arts en in overleg met het Laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis.


Uitslagen

Bloedonderzoek vindt plaats in het laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis. De uitslag krijgt u uitsluitend van uw arts. U hoeft ons hiervoor niet te bellen.


Benodigdheden

Voor bloedafname heeft u een aantal dingen nodig

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.