Haga Ziekenhuis

LangeLand Ontmoeting 23 januari Dermatologie

Tijdens deze bijeenkomst wordt zeer praktisch geoefend o.a. met behulp van een dermatoscoop. Er zijn zes patiënten aanwezig met verdachte plekjes die bij toerbeurt worden onderzocht en beoordeeld. Indien u in het bezit bent van een eigen dermatoscoop, neemt u deze dan mee!

   
Datum donderdag 23 januari 2020
Onderwerp Herkennen van benigne en maligne laesies met gebruik van dermatoscopie en de juiste keuze van de verschillende soorten wondbedekkers per ulcus leren maken.
Programma

17:30 - 18:00: Inloop + buffet

18:00 - 19:45: Patiëntdemonstraties: Herkennen van benigne en maligne laesies met gebruik van dermatoscopie

19:45 - 20:00: Koffiebreak

20:00 - 20:20: Presentatie ‘Dermatoscopie’

20:20 - 20:40: Presentatie ‘Wondbedekkers’

20:40 - 21:00: Borrel

Aanmelding

Vermeld hierbij ook uw BIG nummer en eventuele dieetwensen.

Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. 

Kosten Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.
Accreditatie Voor dit forum is accreditatie (2 punten) aangevraagd.