;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

MS-netwerkbijeenkomst “Cruciaal voor de zorgverlening voor MS-patiënten”

MS-patiënten komen bij veel verschillende zorgverleners doordat de ziekte invloed heeft op hun hele lichaam. Daarom zijn de vakgroepen Neurologie en Revalidatie van het LangeLand Ziekenhuis een MS-netwerkbijeenkomst gestart. Het doel? Zorgverleners van mensen met MS dichter bij elkaar brengen, zodat een sterk netwerk ontstaat. Zo wordt laagdrempelig contact tussen de eerste en tweede lijn gemakkelijker.

Op 18 mei was de eerste bijeenkomst met presentaties van neurologen Stanislaw Zylics en Wang Zheng Chiu en revalidatiearts Jaap van Lotringen. “Cruciaal voor de zorgverlening voor mensen met MS,” aldus Van Lotringen. “Als patiënt kom je in aanraking met de logopedist, fysiotherapeut en huisarts. Maar ook de neuroloog, de revalidatiearts en zelfs de orthopedische schoenmaker.” Daardoor worden problemen soms laat gesignaleerd. Soms worden patiënten zelfs naar de verkeerde zorgverlener gestuurd. “Om dat te voorkomen is veel vaker onderling contact nodig,” vinden de initiatiefnemers.

Met Zoetermeer 2025 in het achterhoofd ontstond het idee om netwerkbijeenkomsten te organiseren. Jaap van Lotringen: “Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst. We geven vakinhoudelijke presentaties en bespreken complexe casuïstiek. Ook maken we concrete werkafspraken, zodat we op een eenduidige manier werken en communiceren. Als we beter onderling communiceren, hoeft de patiënt minder vaak onnodig naar een consult in een praktijk of ziekenhuis. Zo bieden we de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.”

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.