Haga Ziekenhuis

Samen tegen darmkanker

Van darmkanker hoef je in principe niets te merken, maar dankzij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt deze ziekte gelukkig steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. In dat geval staat een gespecialiseerd team darmkankerzorg voor u klaar voor de best mogelijke behandeling. Van het inwendig onderzoek tot de operatie.

“Mensen komen regelmatig ongerust binnen”, vertelt endoscopieverpleegkundige José Utermark terwijl zij de in 2018 geheel vernieuwde endoscopie-afdeling laat zien. “In hun ontlasting is bloed aangetroffen bij een ontlastingstest van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Of de specialist heeft ze doorverwezen in verband met andere klachten. Wij doen dan een coloscopie: een onderzoek waarbij we met behulp van een camera in de dikke darm kunnen kijken. “Daarmee sporen we dingen op die niet in de darm horen, zoals poliepen”, vult endoscopieverpleegkundige Linda Timmer aan. “Poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker. Tijdens de coloscopie worden die meteen verwijderd. Dan ben je er op tijd bij, voor de zekerheid blijven die patiënten wel onder controle.” Soms wordt er darmkanker gevonden. De MDL-arts gaat dan in gesprek met de patiënt. Linda of José regelen de afspraken voor vervolgonderzoek. Het verblijf op de endoscopie-afdeling is maar kort, toch stellen LInda en José alles in het werk om patiënten op hun gemak te stellen. José: “Ik ben al 20 jaar endoscopieverpleegkundige, en na afloop van het onderzoek vertellen patiënten ons vaak hoe tevreden ze zijn over de begeleiding.”

Casemanager kent iedereen
In het vervolgtraject komen patiënten terecht bij casemanager Irene de Groot van de afdeling Chirurgie. Zij begeleidt al sinds 2009 darmkankerpatiënten. Samen met de chirurg en de patiënt bespreken we de uitslagen en het behandelplan, waarin belangrijke afwegingen worden gemaakt. Dat doen we altijd in goed overleg met onze patiënten.” Bij de behandeling wordt ingezet op prehabilitatie: iemand zo fit mogelijk maken voor de operatie. Daar komen adviezen over extra bewegen, voeding en leefgewoontes bij kijken. En soms een bloedtransfusie of extra ijzer, vanwege bloedarmoede. Irene: “Dat is goed voor het herstel en zo wordt de tijd tot de operatie goed gebruikt. We pakken zo snel mogelijk door, maar wel zorgvuldig en veilig.” Irene is laagdrempelig telefonisch bereikbaar. Ze wordt dan ook vaak gebeld. Voor praktische vragen over planning en leefregels tot emotionele ondersteuning. “Patiënten zijn soms verbaasd als ik de telefoon opneem en direct weet wie ze zijn”, lacht Irene. “Ik maak daar een sport van. Al mijn patiënten ken ik persoonlijk, inclusief hun dossier. Dat moet gewoon als je echt zorg op maat wil leveren.”

Gespecialiseerd operatieteam
Chirurgen Heijnen en El-Massoudi doen de darmkankeroperaties. Altijd met een kijkoperatie, waarvan zij er gezamenlijk al meer dan 5000 hebben gedaan. Heijnen: “We zijn ambitieus: we willen altijd mee met de nieuwste technieken. Voor ons blijft het daardoor interessant en de patiënten profiteren daarvan. Zoiets kan juist in een kleiner ziekenhuis, zoals het LangeLand. We werken met een klein team dat helemaal gefocust is. Allemaal hebben we één doel voor ogen: het beste resultaat voor de patiënt.” En de resultaten mogen er wezen: het LangeLand scoort op alle vlakken beter dan het landelijk gemiddelde (zie kader). El-Massoudi legt uit hoe dat komt: “We gaan als team samen met onze patiënten het proces in. We motiveren en activeren ze: Irene is daar een ster in.” Opereren via een kijkoperatie helpt ook mee, gaat El-Massoudi verder: “Wij maken optimaal gebruik van die techniek. Je gaat met een camera in de buik. Je ziet precies wat je doet, levensgroot op een scherm. Soms is een tumor niet zichtbaar aan de buitenkant van de darm. Daarom is bij de coloscopie al een markering gezet, een soort tatoeage. Zo weten we precies waar we moeten zijn. Het herstel is snel, ook dankzij alle inspanningen voorafgaand aan de operatie. Na twee dagen kunnen de meeste patiënten naar huis. En vergeleken met andere ziekenhuizen hebben 30% minder patiënten een stoma. Dat alles is goed voor ze, ook mentaal.” Heijnen vult aan: “We willen dat patiënten écht onbezorgd weer verder kunnen met hun leven. Na een korte dip weer met volle kracht vooruit. Het voelt heerlijk als dat lukt.”

Chirurgen Heijnen en El-Massoudi

LangeLand blijft Beter Dichtbij
Op het moment van schrijven is de fusie met het HagaZiekenhuis aanstaande. De chirurgen en Irene benadrukken dat zij hun zorg blijven bieden aan de inwoners van Zoetermeer. Irene: “Je kan hier altijd terecht. We blijven onderzoeken doen en ik blijf patiënten begeleiden.” Hoe operaties verdeeld worden, is nog de vraag, vertelt Heijnen: “We kunnen operaties hier doen of in het Haga. Misschien wordt het verdeeld. Wij blijven onze patiënten in ieder geval gewoon zelf opereren. De fusie biedt ook kansen voor weer nieuwe operatietechnieken. Wij staan er heel positief in. Hoe dan ook blijven we ‘Beter Dichtbij’ voor alle Zoetermeerders.”

Het gespecialiseerd team darmkankerzorg staat voor u klaar.