;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

Veelgestelde vragen en antwoorden over Coronavirus-COVID-19

De medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis zijn goed voorbereid op de zorg voor patiënten die besmet zijn met corona COVID-19. Hieronder vindt u veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Waar kan ik met vragen over het coronavirus COVID-19 terecht?
Voor vragen over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het RIVM.
Heeft u specifieke vragen over het coronavirus dan kunt u ook bellen naar het landelijk informatienummer 0800 - 1351.


Ik heb een afspraak in het LangeLand Ziekenhuis, kan ik daar heen?
Vanwege de kans op verspreiding van het coronavirus COVID-19 beperken wij nog steeds het aantal poliklinische afspraken. Indien u op dit moment al een afspraak heeft staan bij één van de poliklinieken in ons ziekenhuis, gaat deze – zonder tegenbericht - gewoon door.

De afspraken die vanwege het coronavirus COVID-19 zijn geannuleerd, worden zo spoedig mogelijk opnieuw gepland. U ontvangt hierover bericht van ons. Wij verzoeken u om op deze communicatie te wachten en niet telefonisch contact met ons op te nemen, om overbelasting van het telefoonnet te voorkomen.

Heeft u een dringende andere vraag? Dan kunt u uiteraard bellen naar de polikliniek. U vindt de nummers hier.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een afspraak heb in het LangeLand Ziekenhuis?
We vragen uw aandacht voor de volgende maatregelen, indien u een bezoek brengt aan ons ziekenhuis.

Neem voorafgaand aan uw bezoek deze vragenlijst alvast door:
1. Heeft u een temperatuur van 38 graden of hoger?
2. Heeft u last van hoesten?
3. Heeft u last van keelpijn?
4. Heeft u last van neusverkoudheid (snotterig/niezen/loopneus/verstopte neus)?
5. Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak- en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
6. Heeft u een huisgenoot of partner met een bewezen of verdenking op COVID-19-besmetting?
7. Bent u in de laatste 2 weken positief getest voor COVID-19?
8. Bent u de afgelopen 2 weken in het buitenland op vakantie geweest?

Indien u een of meerdere vragen met 'ja' beantwoordt, verzoeken we u eerst contact op te nemen met de desbetreffende polikliniek voorafgaand aan uw bezoek.  U vindt de telefoonnummers hier: https://www.langeland.nl/org…/telefoonnummers-poliklinieken/

Patiënten, begeleiders en bezoekers screenen wij bij de poliklinieken op coronaklachten. Hierbij worden de bovenstaande vragen nogmaals aan u gesteld. 

Heeft u wel klachten, maar heeft u met spoed onze zorg nodig? Wij helpen u dan verder om op een veilige manier naar uw afspraak te gaan.

Komt u in principe alleen naar uw afspraak, om het aantal mensen in ons ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Begeleiding kunnen wij momenteel alleen toestaan wanneer dat strikt nodig is. Kinderen mogen met één ouder komen. Bij een zwangerschapsecho mag de partner weer aanwezig zijn. 

Komt u alstublieft niet al te lang van tevoren, zodat de wachtruimtes niet te vol raken. Zo'n tien minuten vooraf is voldoende.

Vanaf 1 oktober jongstleden is het gebruik van een niet medisch mondneusmasker verplicht voor patiënten en bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis. Wanneer het dragen van een niet medisch mondneusmasker niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege benauwdheid of longproblemen, adviseren wij het gebruik van een volledig Face Shield bij het betreden van ons ziekenhuis.

Het dragen van de niet medische mondneusmaskers geldt voor alle openbare ruimtes van het ziekenhuis zoals:

  • In de (centrale) hal, gangen, trappenhuis, liften, wachtruimtes en restaurant van het ziekenhuis;
  • Bij een bezoek aan een verpleegafdeling of de Intensive Care.

U hoeft geen mondneusmasker te dragen, wanneer:

  • U in de spreekkamer/behandelkamer bent en de behandelend arts aangeeft dat u het masker tijdens de afspraak kunt afzetten;
  • U bent opgenomen en verblijft op de verpleegafdeling, tenzij u de afdeling tussentijds verlaat.

Men dient ten alle tijden wel de anderhalve meter afstand in acht te nemen.
De verplichting om een niet medisch mondneusmaker te dragen, geldt voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers die ouder zijn dan twaalf jaar. Men wordt geacht zelf een mondneusmasker mee te nemen.

Tot slot vragen wij u direct bij binnenkomst om uw handen te desinfecteren.

We vertrouwen erop dat u voorafgaand aan uw bezoek aan het LangeLand Ziekenhuis de informatie op onze website en de website van het RIVM tot u heeft genomen. Samen met u houden wij onze zorg veilig voor iedereen. Vriendelijk dank voor uw medewerking!

In deze korte video leggen we de genomen veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus graag aan u uit:

COVID-19-vaccinaties, i.c.m. oncologische behandeling

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het coronavaccin en uw situatie. Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met kanker met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatiënten zich wel te laten vaccineren. Als u behandeld wordt in een wetenschappelijk onderzoek (klinische trial) vragen wij u voor vaccinatie eerst te overleggen met uw behandelend arts. Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Ik krijg chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met chemotherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie, zich wel te laten vaccineren.

Ik krijg hormonale therapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met hormonale therapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met hormonale therapie, zich wel te laten vaccineren.

Ik krijg immuuntherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling immuuntherapie (bijvoorbeeld: nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, durvalumab) ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met immuuntherapie, zich wel te laten vaccineren.

Ik ben in het verleden behandeld voor kanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten wel veel patiënten met kanker in het verleden. Als u inmiddels gestopt bent met chemotherapie, immunotherapie of hormoontherapie is voor u de informatie over het vaccin van toepassing die u kunt vinden op de website van het RIVM. Wij adviseren patiënten met kanker in het verleden, zich wel te laten vaccineren.

Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die geopereerd moeten worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die binnenkort geopereerd worden, zich wel te laten vaccineren.

 

Kan ik een röntgenfoto of röntgenopname laten maken?
Voor röntgenfoto's kunt u een afspraak maken tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer (079) 346 2520.

 

Kan ik bloed laten prikken?
Om uw en onze veiligheid in ons ziekenhuis te blijven garanderen, zijn wij vanaf 11 juni jl. overgegaan op een nieuw afsprakensysteem voor bloedafname. Het afsprakensysteem houdt in dat bloedafname en afgifte van materialen (zoals urine), alleen nog op afspraak kunnen plaatsvinden.

De meest actuele informatie over bloedafname vindt u op: https://www.langeland.nl/bloedafname/bloedafnamelocaties/


Zijn er patiënten opgenomen met corona?
Op dit moment zijn patiënten met (verdenking van) corona bij ons opgenomen. Geen van deze patiënten heeft bij binnenkomst of daarna onbeschermd contact gehad met andere patiënten of medewerkers. Ook zijn er alweer patiënten met (verdenking op) corona ontslagen.

Patiënten met (verdenking op) corona liggen in strikte isolatie. Onze medewerkers zijn gewend om te werken met patiënten met infectieziekten en dragen beschermende kleding. De GGD onderzoekt welke mensen uit de directe omgeving van de patiënt mogelijk ook besmet zijn en neemt direct contact met hen op.

In onderstaande video leggen wij uit hoe de zorg voor patiënten op onze Corona-IC verloopt:


Wat is isolatie?

Als een patiënt in het ziekenhuis in isolatie verblijft, betekent dit dat hij/zij geen contact heeft met andere patiënten. Zorgpersoneel draagt dan beschermende kleding. Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten.


Mijn naaste ligt in het LangeLand, loopt hij/zij nu een verhoogd risico op blootstelling aan het nieuwe coronavirus?
Nee, uw naaste loopt geen verhoogd risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus. Het LangeLand volgt het landelijke beleid om verspreiding van het virus te voorkomen.


Kan ik een patiënt in het LangeLand Ziekenhuis bezoeken?
In deze tijd blijven we zorgvuldig afwegen hoe om te gaan met bezoek aan onze patiënten. De veiligheid in ons ziekenhuis staat daarbij altijd voorop. We hebben de huidige regels om die reden wegens te grote toeloop weer moeten aanscherpen.

In lijn met het advies van de RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven, kunnen wij daarom dit jaar geen extra bezoekuren inplannen tijdens de jaarwisseling.

Checkt u voor uw bezoek altijd zorgvuldig actuele informatie op onze website.


Kan ik naar de SpoedEisende Hulp (SEH) of naar de huisartsenpost (HAP) komen?
Voor een bezoek aan de HAP of SEH, belt u altijd eerst uw huisarts. In de avonduren en in het weekend belt u met de huisartsenpost. Dit geldt ook wanneer u denkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Ga niet zomaar langs, om te voorkomen dat u andere mensen besmet.


Worden alle patiënten in het LangeLand getest op het nieuwe coronavirus?
Nee, het heeft geen zin om patiënten zónder klachten (preventief) te testen. Er wordt pas getest op aanwezigheid van het virus als mensen klachten hebben.


Worden alle besmette patiënten opgenomen in het ziekenhuis?

Nee dat is niet nodig. Alleen zeer zieke patiënten worden opgenomen. De meeste mensen krijgen milde klachten en kunnen thuis uitzieken. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM .

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.