Haga Ziekenhuis

Enquêteformulier 'Ver(beter) dichtbij'

Het LangeLand Ziekenhuis streeft ernaar goede zorg aan te bieden en stelt de patiënt centraal. Het is van belang om uw ervaring met ons te delen. Wij stellen het daarom zeer op prijs dat u deze korte enquête wilt invullen.

Enquêteformulier 'Ver(beter) dichtbij'













Wilt u naar aanleiding van uw ervaring eventueel een klacht indienen? Dan kunt u de klacht indienen via: klachtenfunctionaris@llz.nl of telefonisch (079) 346 24 16. Meer informatie vindt u op de website: www.langeland.nl, klik op patiënten, klachten en 'Heeft-u-een-tip-compliment-of-klacht'.