;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

1 april 2016

Huisartsenbulletin april 2016

Infectiebarometer

Respiratoire virussen

De griepepidemie in Nederland is nog gaande. De incidentie van het influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van week 11 2016 was 70 per 100.000 ingeschreven patiënten (IAZ-incidentie was vorige week 108/100.000). Het influenzavirustype B (Victoria-lijn) is dominant. Influenzavirustype B (Victoria-lijn) is niet opgenomen in het trivalente griepvaccin dat deze winter in Nederland wordt gebruikt. In de week van 10 tot en met 16 maart was de totale sterfte sterk verhoogd. De oorzaak van de sterfte is niet bekend, maar hangt mogelijk samen met het griepseizoen. Bronnen: RIVM, NIVEL, Sterftemonitoring.

Voor de overige respiratoire virussen is het seizoen voorbij. In februari circuleerden nog Rhinovirus en Respiratoir Syncytium Virus (RSV). Van beiden neemt het aantal gevallen snel af: in maart is het aantal infecties ruimschoots gehalveerd ten opzichte van februari. Bron: laboratoriumdata ReinierHagaMDC

Diagnostiek

In de huisartsenpraktijk wordt doorgaans geen diagnostiek verricht naar verwekkers van respiratoire infecties in verband met het ontbreken van therapeutische consequenties. Indien gewenst kan een keelwat worden ingestuurd voor PCR onderzoek.

Zikavirus: serologische test beschikbaar

Het Zikavirus circuleert sinds februari 2015 in delen van Zuid- en Midden-Amerika. PAHO rapporteert in totaal 2.765 bevestigde en 134.460 vermoedelijke gevallen van Zikavirusinfectie in Amerika in 2015/2016 (gegevens t/m 25 februari 2016). Onderzoek naar een eventuele causale relatie tussen Zikavirusinfectie en microcefalie is gaande. Een verheffing van Guillain-Barré Syndroom (GBS) is gemeld in Frans-Polynesië, Brazilië, Colombia, El Salvador, Suriname en Venezuela.

Bronnen: RIVM, ECDC-landenlijst, PAHO, Lancet, WHO.

Er zijn inmiddels twee gevallen van Zikavirus beschreven met zeer waarschijnlijk seksuele overdracht.

Diagnostiek

Diagnostiek naar Zikavirus is nog maar beperkt beschikbaar. Naast de al eerder beschikbare PCR-test op bloed, urine of speeksel is nu ook de eerste serologische test (antistofbepaling) in Nederland vrijgegeven voor diagnostiek. Serologische diagnostiek wordt aangeboden aan patiënten met een passend klinisch beeld en relevante reishistorie waarbij serum ≥7 dagen na de eerste ziektedag is afgenomen. Daarnaast wordt serologische diagnostiek ook aangeboden aan zwangeren zonder symptomen die risico hebben gelopen geïnfecteerd te zijn (geweest) met het ZIKV tijdens hun zwangerschap.

Voor serologie zijn 2 sera nodig met een tweede afname minimaal twee weken later dan de eerste afname. De sera worden getest op de aanwezigheid van IgG en IgM antistoffen tegen ZIKV en bij reactiviteit in de ZIKV-serologie ook op antistoffen tegen DENV, vanwege kruisreactiviteit met andere flavivirussen. U wordt geadviseerd om voor het aanvragen van Zikavirusdiagnostiek contact op te nemen met de arts-microbioloog (079) 346 4389.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus

Het virus kan met PCR-onderzoek worden aangetoond, maar het virus is slechts een korte periode aanwezig. Deze test is beschikbaar voor zwangeren en personen met kenmerkende symptomen (rash, koorts, conjunctivitis). Gezien de beperkte verwerkingscapaciteit van de laboratoria en de lage kans op een positieve PCR buiten de acute fase is diagnostiek asymptomatische reizigers die niet zwanger zijn NIET beschikbaar. U wordt verzocht voor aanvragen van Zikavirusdiagnostiek te overleggen met de arts-microbioloog over de indicatie en de afnamematerialen, telefoon (079) 346 4389.

 

Huisarts Dorine Hehemann zet duopraktijk met Carolien Bakker voort

"Graag stel ik mij aan u voor, waarbij ik kan zeggen dat ik me erg verheug op het starten in de Watertoren. Ik ben Dorine Hehemann, 41 jaar en ik ben twaalf jaar huisarts geweest in Delft. Ik heb daardoor al veel ervaring opgedaan met alle problemen die zich in een huisartspraktijk voordoen. Ik ben een echte allrounder, met specifieke aandachtsgebieden: diabetes, hart en vaatziekten, kleine chirurgische verrichtingen, gynaecologie en palliatieve zorg (begeleiding van ongeneeslijk zieken)."

 

LangeLand Ziekenhuis compenseert kosten VGZ-verzekerden met rectumkanker

Heeft uw patiënt de diagnose rectumkanker gekregen? Alle verzekeraars vergoeden hiervoor de kosten, met uitzondering van VGZ. Maar ook met een VGZ-verzekering kan uw patiënt met gerust hart naar ons ziekenhuis blijven komen. Het LangeLand ziekenhuis vult namelijk de VGZ-vergoeding aan tot 100%. Zo hoeft hij of zij zich over dit onderwerp in elk geval geen zorgen te maken, in een periode die toch al zeer belastend voor is.

Landelijke norm

Uw patiënt is en blijft voor deze operatie bij ons in uiterst vakbekwame handen. We voldoen aan de landelijke normen van de Stichting Oncologische Samenwerking, de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de overige zorgverzekeraars. Volgens deze norm moet een ziekenhuis minimaal 20 van deze operaties per jaar verrichten. In 2015 verrichtten wij voor dit type kanker 24 operaties. Dat is dus ruim boven de norm van de gerenommeerde landelijke vakorganisatie SONCOS.

Topklinische partners

Wij blijven graag doen waar we goed in zijn en wat we het liefste doen: de allerbeste zorg verlenen, dichtbij huis, voor onze patiënten in Zoetermeer en omgeving. We kennen onze kwaliteiten en we weten wanneer uw patiënt de topklinische zorg nodig zou hebben van één van onze partners binnen de Reinier Haga Groep. Zo blijft uw patiënt bij of via ons in de meest veilige en ervaren handen. 

Meelopen met Huidkankerdag?

Ook dit jaar organiseert de Nederlandse vereniging voor Dermatologie een nationale Huidkankerdag. Deze vindt plaats op zaterdag 21 mei. Mensen kunnen een plekje op hun huid gratis laten beoordelen door een dermatoloog. Hiervoor kunnen zij online een afspraak maken vanaf 18 april.

De huidkliniek doet mee met drie dermatologen. Wanneer een plekje verdere behandeling nodig heeft verwijzen we patiënten met een brief en een advies naar hun huisarts. Het kan dus zijn dat er de maandag na 21 mei een patiënt met een dergelijke brief op uw spreekuur verschijnt.

Niet alleen is dit een goede gelegenheid om informatie te geven over zonbescherming en huidkankerpreventie; elk jaar vinden we enkele mensen met huidkanker of voorstadia daarvan.

Mocht u als huisarts bij deze ochtend aanwezig willen zijn, stuur dan even een mail aan onze dermatoloog Erik Honig, via e.honig@llz.nl.

 

 

Behandeling stressincontinentie met Urolastic

Onze Uroloog Pieter Minnee licht in bijgaand filmpje (3 minuten) de minimaal invasieve behandelmethode Urolastic toe. Hierbij worden rond de plasbuis bolletjes ingespoten waardoor de plasbuis wordt gestabiliseerd, zodat bij druk in de buik de plasbuis zich beter afsluit.

 

Gratis controle Bloedglucosemeters 28 mei

Diabetespatiënten die aan zelfcontrole doen kunnen op 28 mei van 9.30 tot 12.30 hun bloedglucosemeter gratis bij ons laten controleren. Zij kunnen zich met hun meter en bijbehorende hulpmiddelen melden bij ons gespecialiseerde team, dat de meter nakijkt en schoonmaakt.

 

LangeLand Ontmoeting met de reumatologen gemist?

Op de verwijzerspagina van www.llz.nl vindt u de presentatie over herkenning van reumatoïde artritis, het lichamelijk onderzoek en de behandelmogelijkheden.

LangeLand Ontmoeting dermatologie

Op 7 juni zijn onze dermatologen aan de beurt. Zij bespreken graag met u het onderwerp 'verdachte plekjes'. Op de agenda staan het werken met de dermatoscoop en patiëntdemonstraties. Locatie: Langeland Huidkliniek, van half zes tot half negen.

 

Labjournaal

Wijzigingen openingstijden laboratorium LLZ en Stadshart

Sinds maandag 4 april is de priklocatie op de Toneellaan in LLZ elke werkdag van 07.30 – 16.30 uur open. De locatie Stadshart sluit in de middag eerder, waardoor de openingstijd 07.30 – 13.00 uur wordt. Een actueel overzicht van openingstijden is altijd te vinden op www.langeland.nl. De uitgifte, instructie en inname van de Hartis holters zal verplaatst worden naar het LLZ.

 

Openingstijden priklocaties

De dag na Hemelvaart vrijdag 6 mei is priklocatie Oosterheem gesloten.

 

Bodedienst

Momenteel worden de meeste huisartspraktijken dagelijks gebeld met de vraag of er nog materiaal door de LLZ-bode opgehaald kan worden. Omdat dit een relatief grote tijdsinvestering is, willen we uw praktijk verzoeken om elke werkdag vóór 12.30 uur kenbaar te maken of er nog materiaal opgehaald kan worden. Graag ontvangen we hiervoor een bericht op: zd-bloedafname@llz.nl. We zullen een overgangsperiode in acht nemen en streven naar volledige overgang per e-mail vanaf 18 april 2016. De ophaaltijd van de bode blijft ongewijzigd.

 

Zorgdomein aanvragen mailen

Per 4 april wordt het mogelijk om een digitale aanvraag in Zorgdomein te mailen naar de patiënt. Belangrijk is dat het laboratorium altijd een papieren aanvraagformulier nodig heeft voor de juiste procedurele verwerking op de prikposten en centrale bloedafnamepoli. De patiënt dient de aanvraag te printen en zonder een papieren bericht kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

 

Thuisprik

Sinds de invoering van digitaal aanvragen via Zorgdomein is er een grote toename van het aantal thuisprikken.  Helaas komt het geregeld voor dat de noodzaak voor de thuisprik onduidelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt op de afgesproken tijd niet thuis is en blijkt boodschappen te doen. Soms wordt een thuisprik maanden van tevoren aangevraagd. Ook geven patiënten regelmatig aan het jammer te vinden thuis geprikt te worden omdat ze het loopje naar de prikpost missen. Graag vragen wij uw aandacht om niet te laagdrempelig een aanvraag voor een thuisprik te plaatsen.

 

PT-INR referentiewaarden

Eind 2015 heeft de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) besloten de internationale therapeutische ranges te gaan hanteren voor de 1e intensiteitsgroep (INR 2.0-3.0) en 2e intensiteitsgroep (INR 2.5-3.5). Om hier op in te spelen zullen de referentiewaarden op het laboratorium aangepast worden naar 2.0-3.5.

Momenteel rapporteren we INR-waardes >7.0 als zodanig. Omdat het meetbereik van de test is aangepast zullen we voortaan tot 20.0 een getal afgeven en daarboven de INR als >20.0 rapporteren.

 

 

 

 

Verwijzerspagina op www.llz.nl

U kunt alle huisartsenbulletins teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis (www.llz.nl). Ook vindt u hier informatie voor u als verwijzer over:

- onze specialisten

- (presentaties van) scholingen

- digitale bestelformulieren

- maandelijkse infectiebarometer

U logt in via www.langeland.nl/verwijzers

Gebruikersnaam:  Langeland
Wachtwoord:        verwijzers

 

 

Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.