;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

6 april 2017

Huisartsenbulletin april 2017

Logo.png

 

Open Dag 2017 weer een feestje!

We zijn nog steeds onder de indruk van de overweldigende belangstelling op onze Open Dag van zaterdag 18 maart! Het aantal bezoekers blijft maar groeien, dit jaar schatten we het aantal op een nieuw record van 2.200 (tegen 2.000 vorig jaar en 1.200 in het jaar daarvoor). Daarnaast zijn we trots op alle collega’s die zich zo belangeloos hebben ingezet om er weer een groot succes te maken. Zo hebben de gipsmeesters dit jaar maar liefst van 439 (!) kinderen gegipst, ook de laatste nog even toegewijd als de eerste.

Hoe leergierig onze bezoekers zijn zagen we bijvoorbeeld bij Radiologie, waar het storm liep. Hier was onder meer onze nieuwe MRI-scan te zien en er was duidelijke uitleg over alle mogelijke onderzoeken.

Een andere enorme publiekstrekker was de operatiekamer. Een unieke plek, die je niet vaak van dichtbij kunt bekijken. Ook bij Verloskunde was enorm veel belangstelling, onder meer voor onze mooie vernieuwde kraamsuites. En dit is slechts een kleine greep uit de vele mooie activiteiten en rondleidingen in het hele ziekenhuis.


Nog een bijzonderheid: de lokale pers is steeds meer aanwezig voor een kijkje achter onze schermen. Dankzij de Postiljon, het Algemeen Dagblad en een live uitzending ter plaatse van Omroep West konden ook nog mensen meegenieten die niet in staat waren om zelf te komen. Veel ziekenhuizen houden zo’n Open Dag tweejaarlijks, maar wij gaan er volgend jaar gewoon weer voor!

 

Nieuwe, ruime en uitgebreide MRI

Sinds eind maart hebben we onze nieuwe MRI (Philips, Ingenia, 1,5 Tesla) in gebruik genomen.  Deze heeft een ruimere opening van 70 centimeter: dit is tien centimeter groter dan de vorige. Ook de MRI-ruimte en de voorbereidingsruimte zijn groter dan voorheen, wat een rustige en aangename sfeer geeft.

Claustrofobische patiënten werden voorheen nog naar Gouda verwezen,  maar door deze aanpassingen is dat niet meer nodig.

Dankzij een splitsing in de voorbereidingsruimten voor MRI en CT kunnen we patiënten bovendien efficiënter voorbereiden op het onderzoek.

Met de nieuwe MRI verrichten we binnenkort ook MRI-mammografie (vanaf mei) en MRI-cardiologie (vanaf september). Hiervoor krijgen onze laboranten eerst nog een intensieve training. Uw patiënt kan ook deze onderzoeken binnenkort dus dichtbij huis laten verrichten.

We zijn blij met deze aanwinst en met de verbeterde MRI-zorg die we uw patiënt hierdoor kunnen bieden!

 


Longfunctieafdeling sleept belangrijk kwaliteitscertificaat in de wacht

Onze longfunctieafdeling heeft onlangs een nieuw kwaliteitscertificaat behaald. Het toont aan dat de afdeling zich uitstekend kan meten met de grotere longfunctieafdelingen in Nederland. Uw patiënt is bij ons dus in gecertificeerde, vakbekwame handen wanneer hij of zij een longfunctieonderzoek nodig heeft.

Visitatie
De Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten (NVLA) en de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) toetsen de kwaliteit van de Nederlandse longfunctieafdelingen. Hun visitaties en certificaten brengen de kwaliteit van de zorg voor de longpatiënt op een nog hoger peil. Ook kunnen patiënten de kwaliteit van de verschillende afdelingen hierdoor onderling vergelijken.

De commissie bezoekt alle afdelingen en controleert hier onder meer:

- de organisatie van de afdeling
- veiligheid en hygiëne
- uitvoering van de onderzoeken
- rapportage van de onderzoeken

Certificaat
Wanneer een afdeling aan alle strenge eisen voldoet ontvangt deze hiervoor een certificaat. Dit certificaat is onlangs toegekend aan onze longfunctieafdeling. We zijn trots op de kwaliteit van deze afdeling én op de mooie complimenten van de visiteurs over het enthousiasme en de goede sfeer die zij hier aantroffen!

 


Pathologie diagnostiek voortaan naar Reinier de Graaf

Vanaf 1 mei versturen we alle pathologieaanvragen naar het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum in Delft. Voorheen gingen deze naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Uw aanvraag in ZorgDomein verandert hierdoor. Vanaf 1 mei  krijgt u een keuzemenu voor uw pathologieaanvraag. Deze bestaat uit de volgende secties waar u dan uw specifieke aanvraag kunt doen:

- diagnostiek histologie pathologie
- diagnostiek cervix uitstrijk pathologie
Daarnaast ontvangt u ander opvangmateriaal voor:

- potjes voor pathologie onderzoek
- potjes voor cervix smear PAP test
In de laatste week van april komen we uw oude opvangmaterialen omwisselen voor nieuwe materialen.

U kunt opvangmaterialen online bestellen via:

www.langeland.nl 
- tabblad Verwijzers
- Gebruikersnaam: Langeland, wachtwoord: verwijzers
Mochten er na 1 mei nog oude opvangmaterialen ingeleverd worden, dan nemen we die gewoon in behandeling.

 

Nieuwe verloskamers

Met trots hebben we onlangs twee prachtige nieuwe verloskamers geopend. We hebben hiermee maar liefst vijf kraamsuites met de modernste faciliteiten, zoals een eigen (zit-)douche en toilet, slaapgelegenheid voor de partner, een beweegbare plafondlamp en uiteraard wifi om snel foto's en filmpjes te kunnen doorsturen.

 

Let op juiste locatie bij verwijzing Plastische Chirurgie

Op dit moment is het voor verwijzingen naar Plastische Chirurgie nodig om extra alert te zijn op het verwijzen naar de juiste locatie. Deze is voor patiënten in Zoetermeer de Europaweg. Om deze locatie te vinden in Zorgdomein kunt u het woord ‘lange’ invullen in het zoekscherm. We werken er aan om dit voor u eenvoudiger te maken, zodat de optie Europaweg vanzelf bovenaan komt staan. Tot die tijd verzoeken wij u extra op te letten, zodat patiënten zich ook op de meest nabije locatie zullen melden.

 

Actuele infectieziekten informatie voor huisartsen. Deze maand:

- Griepepidemie ten einde
- Tuberculose toegenomen in Nederland

Influenza epidemie ten einde

Na vijftien weken is de griepepidemie voorbij. In de week van 20 tot en met 26 maart 2017 (week 12) werden 37 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is voor de tweede achtereenvolgende week beneden de epidemische grens en omdat ook nog nauwelijks influenzavirus wordt aangetoond beschouwen we de griepepidemie als geëindigd. Dit griepseizoen werd in monsters die door huisartsen zijn afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten vaak influenzavirus type A(H3N2) aangetoond. Het is bekend dat dit type virus vooral bij 65-plussers complicaties kan veroorzaken, vaak in de vorm van longontsteking. Tijdens de griepepidemie zagen de huisartsen veel 65-plussers met longontsteking, maar dit aantal is ook dalende.
Bronnen: RIVM

Tuberculose in Nederland toegenomen
 
Het aantal gevallen van tuberculose in Nederland is het afgelopen jaar met 3% toegenomen ten opzichte van 2015. In 2016 werden 889 tbc-patiënten gemeld aan het Nederlandse Tuberculose Register (861 in 2015), wat overeenkomt met een incidentie van 5,2 per 100.000 inwoners. Van de 889 tbc-patiënten hadden 484 patiënten (54%) longtuberculose, waarvan 172 patiënten sputumpositieve longtuberculose, de meest besmettelijke vorm van tuberculose. Net als voorgaande jaren was ongeveer driekwart van het aantal tbc-patiënten in 2016 geboren in het buitenland. De grootste groep patiënten geboren in het buitenland was afkomstig uit Eritrea en Ethiopië (149), gevolgd door patiënten afkomstig uit Somalië (94) en Marokko (68). Negentien procent van alle tbc-patiënten werd in 2016 gevonden via actieve opsporing, te weten screening van een risicogroep (10%), bron- en contactonderzoek (8%) en röntgencontrole bij latente tbc-infecties (1%). In 2016 hadden 15 patiënten rifampicine resistente tbc, waarvan 13 MDR (multi-drug-resistant) tuberculose. Elf van de 15 patiënten zijn geboren in het buitenland.
Bronnen:RIVM, KNCV.
Diagnostiek naar tuberculose vindt plaats door middel van DNA-onderzoek (PCR) en mycobacteriële kweek.


Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.