Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

9 december 2015

Huisartsenbulletin december 2015

Verslag LLO: de acute patiënt

Slaapapneu zorg goed beoordeeld

Eerste multidisciplinaire overleg diabetes mellitus in de huisartspraktijk

Wijzigingen vakgroep neurologie

Concentratie oncologische operaties

Verslag transmuraal symposium

Spreekuren polikliniek Bergschenhoek

Openingstijden Huidkliniek rond de feestdagen

 

Labjournaal

Opening prikposten rond de feestdagen

Bestelling van afnamematerialen rond de feestdagen

Glucosemetercontroledag goed bezocht

 

Verslag LLO: de acute patiënt

Op 17 november werd de LangeLand Ontmoeting met de SEH-artsen en de kinderarts/-neuroloog gehouden, met als thema: ‘de acute patiënt’. Het betrof (op proef) een extra lange scholing, waarbij eerst casuïstiek werd besproken van een plotseling onwel wordende patiënt. Daarna was er gelegenheid om te oefenen met de ABCD systematiek, het prikken van een venflon, oefenen van luchtwegmanagement en meer. Het actief oefenen werd zeer op prijs gesteld, waardoor het een leerzame bijeenkomst was.

Uit de inhoudelijk zeer positieve evaluatie bleek wel dat de extra lange vorm niet te vaak moet plaatsvinden, omdat deze moeilijker in te plannen is op een spreekuurdag. In het vervolg gaan we hier dan ook selectief mee om. De presentaties zijn zoals gebruikelijk na te lezen op de verwijzerspagina op onze website.

Terug naar boven

 

Slaapapneu zorg goed beoordeeld

Uit recent onderzoek van de ApneuVereniging blijkt dat de slaapapneu zorg van het LLZ goed gewaardeerd wordt door onze patiënten. Met drie sterren scoort het LLZ zelfs beter dan andere ziekenhuizen in de Haagse regio. Voor het onderzoek, uitgevoerd door TNS-NIPO, zijn ruim 3600 patiënten gevraagd naar hun ervaringen. Vooral de doorlooptijd, deskundigheid en de kliniek als geheel worden hoog gewaardeerd. KNO-artsen dhr. Van der Eerden en dhr. Visser en longartsen dhr. Schreur en mw. Rijneveld, vormen samen het multidisciplinair team dat slaapapneu behandelt.

Terug naar boven

 

Eerste multidisciplinaire overleg diabetes mellitus in de huisartspraktijk

Internist Henk Waanders is in samenwerking met kaderarts DM Chris de Jong en de SGZ een initiatief gestart om de diabeteszorg in Zoetermeer te verbeteren. De komende maanden wordt in alle gezondheidscentra een bespreking georganiseerd om diabetespatiënten te bespreken die onvoldoende gereguleerd zijn.

De eerste bespreking vond op maandag 16 november plaats. Acht patiëntcasussen werden besproken, waarbij medicatieadvies werd gegeven en de instelling op insulinetherapie werd doorgenomen. De open discussie over de casussen werd door alle betrokkenen als leerzaam en inspirerend ervaren. De geboden inzichten gaven mogelijkheden de zorg te verbeteren, zonder dat verwijzing naar de tweede lijn nodig is.

Voor dit jaar staan nog twee besprekingen gepland in Seghwaert en Driemanspolder. Voor 2016 volgt binnenkort een intekenrooster, om alle praktijken de gelegenheid te geven om mee te doen.

Terug naar boven

 

Wijzigingen vakgroep neurologie

Nu samenwerking met het Haga en Reinier de Graaf een feit is, splitst de vakgroep neurologie zich af van het MCH. Een direct gevolg hiervan is het vertrek van neurologen Elles Berger- Plantinga en Wil van der Meij naar het MCH, terwijl Rutger Groen zich juist geheel gaat inzetten voor het LLZ. Deze verschuivingen vinden plaats per 1 januari 2016. Omdat er tevens drie nieuwe neurologen aantreden, bestaat de vakgroep neurologie per 2016 uit zes neurologen. Alle neurologen werken als generalist, met één of meerdere aandachtsgebieden.

  • Eveliene Granneman, opgeleid in het HAGA, heeft als aandachtsgebieden bewegingsstoornissen en cognitie.
  • Judith Rath, net als collega Granneman momenteel chef de clinique, treedt eveneens toe per 2016. Haar expertise ligt in de bewegingsstoornissen en tic’s, waaronder ook therapie met botulinetoxine en de neuro-oncologie.
  • Stas Zylicz begint 1 december a.s. als chef de clinique. Zijn aandachtsgebied is hoofdpijn. Tevens zal hij samen met Dolf Strikwerda de multiple sclerose-zorg verder vorm geven.
  • Dolf Strikwerda heeft als zwaartepunt multiple sclerose. Daarnaast verzorgt hij het wekelijkse hernia- spreekuur.
  • Mariska Kleijer is expert op het gebied van cognitieve stoornissen en tic’s, met name syndroom van Gilles de la Tourette.
  • Rutger Groen blijft zich bezighouden met botulinetoxine behandelingen. Daarnaast blijft hij betrokken bij het wekelijkse vertigo-spreekuur in samenwerking met de KNO.

Sinds september jongstleden nemen de neurologen ook deel aan het opleiden van nieuwe collega’s: vanuit het LUMC zijn er steeds twee co-assistenten aanwezig. Een uitgesproken wens is om de acute CVA-zorg, inclusief stroke-unit, weer binnen de muren van het ziekenhuis te krijgen, wij gaan ons hier sterk voor maken. De eerste praktische stap is gezet: inmiddels kunnen de TIA- dagbehandelingen op elke werkdag worden uitgevoerd.

Terug naar boven

 

Concentratie oncologische operaties

Dit bericht is per abuis opgenomen in het huisartsenbulletin. De gesprekken hierover lopen nog en het is nog niet zeker dat de oncologische rectumoperaties in het Reinier de Graaf Gasthuis worden uitgevoerd.

Bij verdenking van maligniteit kunt u naar het LangeLand verwijzen. De meeste diagnostiek en behandelingen kunnen hier plaatsvinden. Voor bepaalde tumorsoorten worden patiënten naar elders (Haga, Reinier de Graaf of academisch centrum) verwezen. Door middel van samenwerking en het uniformeren van diagnostiek, behandeling en deelname aan studies, vergroten we de kwaliteit van zorg en blijven we laagdrempelig toegankelijk voor patiënten met verdenking op maligniteit.

Terug naar boven

 

Verslag transmuraal symposium

Woensdag 11 november vond het twaalfde Transmurale Symposium van de Specialistisch Verpleegkundigen in Zoetermeer plaats. Ruim 250 Zoetermeerse zorgmedewerkers hebben zich bij laten praten over nieuwe ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden.

Het symposium werd geopend door Arno van den Berg, een van de zorgmanagers van de specialistisch verpleegkundigen. Daarna volgde een presentatie van Lya Levert, directeur medische zaken van het LangeLand, met een presentatie over de visie op transmuraal werken in de regio. Vervolgens werd wondnieuws in het kort uit de doeken gedaan door Tonny de Groot, transmuraal wondconsulent.

Daarna konden alle symposiumbezoekers vier workshops volgen. Er was keus uit dertien verschillende workshops, verzorgd door een aantal vakgroepen van de specialistisch verpleegkundigen, maar ook door een diëtiste, logopedist, revalidatie arts en sponsoren.

Terug naar boven

 

Spreekuren polikliniek Bergschenhoek

Per 1 januari 2016 vinden er wijzigingen plaats in de spreekuren in polikliniek Bergschenhoek.

Kindergeneeskunde
  • Lieke Langendonck zal iedere dinsdagmiddag een spreekuur houden;
  • Edo Stam blijft 1x per twee weken op vrijdagmiddag;
  • Liesl Rehbock en Hedy Kromhout zullen geen spreekuur meer houden in polikliniek Bergschenhoek.
Dermatologie

Dermatoloog Erik Honig stopt met het dermatologiespreekuur. Dit spreekuur komt te vervallen.

Gynaecologie

Menopauze verpleegkundige mw. Meijer stopt wegens pensioen met haar menopauzespreekuur. Er wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om in polikliniek Bergschenhoek weer een menopauzespreekuur te houden.

 Terug naar boven

 

Openingstijden Huidkliniek rond de feestdagen

Tussen Kerst en oud & nieuw is de Huidkliniek gesloten met uitzondering van een spreekuur tussen 08.00 uur en 10.00 uur uitsluitend voor spoedgevallen. De dienstdoende dermatoloog is tijdens kantooruren voor overleg te bereiken op de spoedlijn of buiten kantooruren via de centrale.

Spoedboekingen gaan via de doktersassistentes. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op de maandag t/m woensdag en tot 12.30 uur op oudejaarsdag.

Op de beide kerstdagen en met nieuwjaarsdag geldt een weekenddienst. 

 Terug naar boven

 

Opening prikposten rond de feestdagen

Op donderdag 24 en 31 december is de bloedafname in het ziekenhuis, op de Europaweg en op de prikposten geopend volgens rooster. De bloedafname in polikliniek Bergschenhoek is op 24 en 31 december gesloten. Tijdens de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zijn alle locaties gesloten.

Om aan de vraag naar het aantal thuisprikken ook rond de feestdagen te kunnen voldoen, vragen wij u de thuisprikken met periodieke controles over de feestdagen te tillen. Wilt u dit, indien van toepassing, op de Zorgdomeinaanvraag vermelden?

 

Bestelling van afnamematerialen rond de feestdagen

Graag willen wij u tijdig voorzien van het benodigde afnamemateriaal voor de kerstvakantie. Wilt u hier rekening mee houden en uw online bestelling tijdig (voor half december) bij ons plaatsen?

 

Glucosemetercontroledag goed bezocht

De glucosemetercontroledag voor controle van de eigen meters van diabetespatiënten is wederom goed bezocht. Op 14 november zijn in totaal 67 glucosemeters gecontroleerd door zeven verschillende firma’s en de diabetesverpleegkundigen van het LLZ. Hiervan zijn 57 meters goedgekeurd door het laboratorium. Vijf meters zijn afgekeurd: één was defect, drie zijn afgekeurd door het laboratorium en één grensgeval is in overleg met de firma vervangen.

Terug naar boven

Vorig bericht Volgend bericht