;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

8 december 2017

Huisartsenbulletin december 2017

LLZ endoscopieafdeling toegelaten tot BVO darmkanker

De onlangs officieel geopende endoscopieafdeling van het LangeLand Ziekenhuis is toegelaten tot het bevolkingsonderzoek darmkanker. In januari starten we met het scopiëren van patiënten die zijn verwezen voor het bevolkingsonderzoek. Uw patiënten zijn vanaf dat moment ook van harte welkom, zodat zij dicht bij huis terecht kunnen voor het onderzoek.

Bij de toelatingsaudit eind vorige maand zijn we met vlag en wimpel geslaagd. Er zijn geen punten geconstateerd die opgelost dienen te worden. We kregen zelfs een compliment voor de goede organisatie en hoe mooi de afdeling is geworden. Een fijne bevestiging voor het team, dat het afgelopen jaar veel werk heeft verzet om de nieuwe afdeling en de toelating tot het BVO te realiseren.

 


 
Laparoscopische baarmoederverwijdering nu ook in het LangeLand Ziekenhuis

Dit jaar zijn de gynaecologen van het LangeLand Ziekenhuis gestart met de laparoscopische uterusextirpatie. Voorheen werd de patiënt hiervoor verwezen naar het Haga Ziekenhuis. Nu kan de ingreep in het LangeLand Ziekenhuis plaatsvinden. De ingreep wordt uitgevoerd door Mei Lie Lim en Iris van der Meer.

De laparoscopische werkwijze heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van een abdominale uterusextirpatie. Omdat de operatie via slechts vier kleine incisies in de buik wordt uitgevoerd, blijft de buikholte afgesloten. Dit resulteert in minder pijn, sneller herstel en een kortere opname. Veelal gaat de patiënt de dag na de ingreep naar huis.

De belangrijkste voordelen op een rij:

• Het buikvlies wordt minder geprikkeld
• De darmen komen na de operatie sneller op gang
• De kleinere sneetjes veroorzaken minder wondpijn
• Minder pijnmedicatie
• Kortere opname in het ziekenhuis
• Herstel thuis gaat vaak sneller

Verwijzing voor de laparoscopische uterusextirpatie vindt plaats via Zorgdomein, polikliniek Gynaecologie.

 

Prostaatkanker effectiever opgespoord

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, met in 2016 ruim 11.000 gevallen. Het wordt vooral opgespoord door de PSA-waarde van het bloed te meten. Deze methode is echter niet altijd betrouwbaar. Daarom werkt uroloog  Minnee als één van de eerste urologen met de SelectMDx test. Een nieuwe test, die patiëntvriendelijker én betrouwbaarder is.
 
De SelectMDx test meet via de urine of er specifieke biomarkers in voorkomen die wijzen op prostaatkanker. Het is een makkelijk uit te voeren test waarbij de patiënt zélf uitplast, nadat de prostaat door de arts is gevoeld. Daarna wordt de urine getest. Wanneer de biomarkers niet in de urine voorkomen, is voor 98% zeker dat er geen gevaarlijke, kwaadaardige prostaatkanker aanwezig is.

Met de nieuwe test kunnen veel onnodige biopten worden voorkomen. Minnee: “Dat kan uiteindelijk veel onnodig leed en geld besparen. Bovendien weten we inmiddels dat de voorspellende waarde van de test ook betrouwbaar is bij een pósitieve uitslag. Dan is er meestal iets aan de hand en moet de prostaat verder worden nagekeken.

De SelectMDx test wordt in het LangeLand Ziekenhuis bij een selecte groep patiënten toegepast. Afhankelijk van de individuele situatie wordt gekeken wie ervoor in aanmerking komt. Voor hen is de test kosteloos, omdat het in eerste instantie een biopt uitspaart. Afhankelijk van de uitslag bepalen we of er verder onderzoek nodig is. Zo bieden we een patiëntvriendelijk alternatief voor een effectieve opsporing van prostaatkanker.

 


OK complex verbouwd: extra capaciteit en moderne apparatuur

Vooruitlopend op de komst van het Orthopedisch Centrum, worden op dit moment al patiënten van het Haga Ziekenhuis in het LangeLand Ziekenhuis geopereerd. Mede om deze extra patiënten te opereren, is het OK-complex uitgebreid en flink verbouwd. Daardoor kunnen we nu op vijf operatiekamers werken in plaats van vier.

Bij de verbouwing zijn twee operatiekamers voorzien van de allernieuwste laparoscopische apparatuur: twee grote 4K schermen aan nieuwe zwenkarmen, een touchpanel om de videobeelden te bedienen/verwerken en nieuwe OK lampen. Deze kamers zijn nu qua inrichting 'state of the art'.

Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk, zijn de aanpassingen op de achtergrond. De protocollen, zorgpaden en administratiesystemen van het Haga en LangeLand zijn helemaal op elkaar afgestemd. Dankzij de prettige en praktische wijze waarop met onze Haagse collega’s is samengewerkt, kon dit grote project efficiënt en met succes worden gestart.

 

Stroke unit officieel geopend

Snelle behandeling van een stroke kan het verschil maken tussen blijvende verlamming of een goed herstel. Daarom werd op maandag 27 november de nieuwe Stroke unit in het LangeLand Ziekenhuis geopend. Neuroloog Stas Zylicz verrichte de feestelijke openingshandeling met de slogan van de Stroke unit: “Hoe eerder behandeld, hoe beter. Time is brain!”

Na de sluiting van de Stroke unit wegens de financiële situatie van het LangeLand Ziekenhuis, waren inwoners van Zoetermeer en omstreken bij een stroke aangewezen op de Haagse ziekenhuizen. Vooral in de spits kan het lastig zijn om die op tijd te bereiken. Daarom hebben onze neurologen hard gewerkt om een nieuwe Stroke unit te realiseren. Neuroloog Zylicz vertelt over de voorbereidingen: “Er komt veel bij kijken: het stroke protocol zelf, maar ook afstemming met de ambulance, met andere ziekenhuizen en natuurlijk de huisartsen. Verder is er veel geïnvesteerd in het opleiden van personeel, samenwerking tussen onze afdelingen en afspraken met verzekeraars.

Zylicz is erg blij met de terugkeer van de Stroke unit: “De Stroke unit draait om zo snel mogelijk ingrijpen. Het geeft je de kans om iemand te helpen, met heel belangrijke zorg. Het geeft ons team daarom ontzettend veel voldoening om die zorg weer te kunnen verlenen aan iedereen in de regio Zoetermeer.”

 


 

Polikliniek Bergschenhoek: MDL spreekuur

Vanaf januari 2018 houdt internist Lahri wekelijks spreekuur in polikliniek Bergschenhoek. Zij is internist met als aandachtsgebied gastro-enterologie. U kunt patiënten met MDL gerelateerde klachten naar haar doorverwijzen. Zij is iedere week op maandag de hele dag aanwezig voor spreekuur.

 


 
Infectiebarometer december 2017

Het Nivel rapporteert in week 47 2017 in de 1e lijn 31 mensen met influenza-achtige ziekte op de 100.000 inwoners. Dat is onder de epidemische grens van 51 per 100.000 inwoners. Ook in het Reinier Haga MDC wordt nog geen toename van het aantal influenza waargenomen. Het aantal RSV casus neemt wel langzaam toe, net als in november 2016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 364 4389.

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.