Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

7 februari 2019

Huisartsenbulletin februari 2019


Nieuw verwijstraject (zorgpad) voor screening heupdysplasie

In januari 2018 is een nieuwe richtlijn screening Heupdysplasie (DDH) voor de Jeugd Gezondheids Diensten uitgebracht. In samenspraak met de huisartsen, JGZ, eerste en tweedelijns verloskundigen, kinderartsen, radiologen en orthopeden heeft dit geleid tot een aanpassing van het lokale protocol en een is nieuw zorgpad DDH ontwikkeld.

In het zorgpad staat vermeld dat bij voorkeur de kinderen, met verdenking /verhoogd risico op dysplasie, via de JGZ artsen naar het screeningsprogramma (DDH) worden verwezen. Het kan echter zo zijn dat deze kinderen ook bij u op het spreekuur komen. U kunt dan de screening overnemen en hiervoor een afspraak laten maken bij de afdeling Radiologie (dit kan via ZorgDomein: echo heupen zuigelingen). Deze echo wordt binnen 1 week gepland, en wordt in principe rond de leeftijd van drie maanden gemaakt. De radioloog deelt de uitslag met de ouders en stuurt een verslag naar de verwijzer met altijd een cc naar de huisarts.

Bij positieve bevinding op DDH volgt automatisch een aansluitend bezoek aan de kinderorthopeed.

Bij verdenking op congenitale heupluxatie dient direct, ongeacht de leeftijd van de baby, een combinatieafspraak van echo en consult bij de orthopeed te worden gemaakt, welke in principe binnen 1 week wordt geregeld.
De rechtstreekse verwijzing naar de kinderarts of orthopeed komt hiermee te vervallen.

Neuroloog Wang Zheng Chiu

Onze vakgroep Neurologie is versterkt met een nieuwe collega, Wang Zheng Chiu. Wang Zheng studeerde in Rotterdam en heeft zich toegelegd op algemene neurologie, geheugenstoornissen en MS. Hij kijkt uit naar een plezierige samenwerking.

 

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Op dit moment vindt weer het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar borstkanker plaats in Zoetermeer.
Graag attenderen we u op het verschil in verwijzen afhankelijk van de BI-RADS classificatie.

Bij BI-RADS 0 verwijst u (via ZorgDomein en telefonisch contact) rechtstreeks naar Radiologie, er zijn speciale plekken voor gereserveerd waardoor de patiënte ook snel kan worden gezien. Bij de hogere classificaties verwijst u naar de Mammapoli. Vriendelijk dank!

 


Verwijzing paren met kinderwens

Vanaf 2019 is voor paren met een kinderwens alleen nog een verwijzing nodig voor de vrouw. Voorwaarde is wel dat ook de (mannelijke) partner patiënt in uw praktijk is. Vermeldt u in dat geval zijn naam en geboortedatum in de verwijsbrief. Heeft de mannelijke partner een andere huisarts, dan zijn wel twee verwijzingen nodig.

Voorheen was een extra verwijzing voor de partner vereist. Dat is nu niet meer nodig.

U hoeft van tevoren geen semenanalyse te verrichten. Na de intake zal deze in het LangeLand worden afgesproken.

 


LangeLand Dag over laatste levensfase

Op 31 januari werd voor de zevende keer een LangeLand Dag gehouden. Tijdens deze dag ontmoeten Zoetermeerse huisartsen en onze specialisten elkaar rondom een centraal thema. Dit jaar betrof dit de afstemming tussen eerste en tweede lijn in de laatste levensfase van vier ziektebeelden.
Maar liefst 36 deelnemers waren overdag aanwezig en tijdens het diner liep dit aantal op tot 65. Tijdens het avondprogramma hielden drie huisartsen en drie van onze specialisten korte presentaties over uiteenlopende onderwerpen zoals de overgangspoli en de rol van de SCEN-arts.

Onze dank voor uw grote opkomst en positieve inbreng is groot. We kijken terug op een geslaagde dag!

 

Stand van zaken influenza (griep)

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe minder hevig dan in de afgelopen drie jaar. De griepepidemie duurt nu 7 weken in Nederland. In week 4 van 2019 rapporteerden de peilstations participerend in ‘Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn’ 68 mensen met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners. Dat is boven de epidemische drempel (51 per 100.000). In de neus- en keelmonsters die tijdens het begin van de epidemie zijn afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten werd veel rhinovirus en RSV respiratoir syncytieel virus aangetoond. Echter, de afgelopen week werd het influenzavirus het meeste aangetoond in de monsters.

Stand van zaken meningokokken (serogroep W)

Sinds oktober 2015 zien we een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W. De incidentie is gestegen van 0,03/100.000 personen in 2015 tot 0,60 per 100.000 personen.
Er is een vaccin beschikbaar dat beschermt tegen meningokokkenziekte serogroep W. Vanwege de toename in meningokokkenziekte serogroep W is de MenC meningokokken groep C vaccinatie op 14 maanden vanaf 1 mei 2018 vervangen door MenACWY vaccinatie. Vanaf oktober 2018 krijgen tieners in het jaar dat ze 14 worden een MenACWY vaccinatie aangeboden. In het voorjaar van 2019 zullen ook tieners van 15-18 jaar opgeroepen worden voor MenACWY vaccinatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

 

Vorig bericht Volgend bericht