Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

12 januari 2016

Huisartsenbulletin januari 2016

LangeLanddag 2016: Infectieziekten

Implanon vanaf 1 januari beschikbaar in LangeLand

Handtherapie vanaf 1 februari zelfstandig

MIME-therapie niet langer aangeboden

 

Labjournaal

Lactose-intolerantie typeren op DNA-niveau 

 

LangeLanddag 2016: Infectieziekten

Op donderdag 28 januari 2016 wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar de LangeLanddag gehouden. Het programma vindt plaats van 12.30u tot 21.00u.

In het middagprogramma worden drie workshops aangeboden:

  • Infectieziekten van de darmen (o.a. IBS/IBD);
  • ziekte van Lyme;
  • Tuberculose.

Tijdens het avondprogramma is er gelegenheid om de specialisten van het LangeLand Ziekenhuis informeel te ontmoeten en worden nog twee presentaties gegeven:

  • radiologische diagnostiek bij het mank lopende kind
  • hepatisch infectieuze tuberculose.

Meer informatie en het exacte programma vindt u op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis en op de website van de SGZ, waar u zich ook kunt aanmelden.

 

Implanon vanaf 1 januari beschikbaar in LangeLand

Vanaf 1 januari 2016 biedt de polikliniek gynaecologie plaatsing aan van het anticonceptiestaafje, Implanon. Het Implanon staafje biedt drie jaar bescherming tegen zwangerschap. De werkzame stof is etonogestrel (0.062 mg per dag). Bij vrouwen met overgewicht is het advies om het staafje na twee jaar te vervangen. Naast plaatsing, wordt ook verwijdering van het staafje gefaciliteerd.

Implanon is een anticonceptiemethode die voor meerdere jaren werkt. Het staafje wordt in de bovenarm geplaatst en geeft continu een lage hormoondosis af. Bij het gebruik van Implanon is het goed om te weten dat de menstruatie kan veranderen of helemaal weg kan blijven. Ruim 20% van de vrouwen heeft helemaal geen menstruatie meer, ruim 30% heeft minder vaak een menstruatie dan voorheen en ongeveer 20% heeft meer en/of een langere menstruatie.

Patiënten die in aanmerking willen komen voor deze vorm van anticonceptie zijn van harte welkom op de polikliniek gynaecologie en kunnen verwezen worden via ZorgDomein. Hiermee biedt het LangeLand het volledige pallet van anticonceptie. Naast Implanon kunnen vrouwen terecht voor het plaatsen van koperspiralen, mirena, laparoscopische sterilisatie of poliklinische Essure. 

 

Handtherapie vanaf 1 februari zelfstandig

Vanaf 1 februari wordt onze handtherapie aangeboden vanuit het zelfstandige Handtherapiecentrum Zoetermeer. De kenmerkend hoge kwaliteit van deze specialistische fysiotherapeutische zorg blijft gewaarborgd. U kunt rechtstreeks (schriftelijk) doorverwijzen. Het centrum blijft gevestigd in het gebouw van onze Huidkliniek aan de Europaweg 151, bereikbaar via tel. (079) 346 28 04.

Voor vergoeding van deze zorg is een aanvullend pakket nodig. Daarom is het belangrijk dat uw patiënten hun zorgpolis goed nagaan en zo nodig aanpassen. Voor patiënten die geopereerd zijn, vindt vergoeding van de eerste serie behandelingen plaats vanuit het aanvullende pakket. Zijn er meer dan twintig behandelingen nodig, dan vindt vergoeding daarvan plaats vanuit het basispakket.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp of over uw patiënt, neemt u dan contact op met dhr. Paul Hoes, partner van het LangeLand Ziekenhuis en eigenaar van de nieuwe praktijk. Hij staat u graag te woord via: 06 -53 804 659 of paulhoes@handtherapiezoetermeer.nl.

 

MIME-therapie niet langer aangeboden

Per 1 januari 2016 is logopedist Jolanda Lunshof niet langer werkzaam in het LLZ. Zij had als specialiteit o.a. MIME-therapie. Voor patiënten die deze zorg behoeven, kunt u verwijzen naar andere zorgaanbieders in de regio.

 

 

Lactose-intolerantie typeren op DNA-niveau

Lactose-intolerantie kan worden vastgesteld met behulp van een waterstofademtest, waarbij de hoeveelheid waterstof (H2) gemeten wordt in de lucht die de patiënt uitademt na het nuttigen van een drankje met lactose.

Omdat de waterstofademtest als zeer belastend door de patiënt wordt ervaren (met name kinderen), is het mogelijk om bij primaire lactose-intolerantie allereerst op DNA-niveau het lactase(LCT)-gen te typeren met de aanvraag ‘Lactase genmutatie (LTC)’ in Zorgdomein. Er zijn DNA polymorfismen in het LCT-gen bekend die correleren met primaire lactose intolerantie. Enerzijds kan met een C/C-genotype met hoge waarschijnlijkheid een lactasedeficiëntie worden aangetoond en met een T/T-genotype een lactasedeficiëntie worden uitgesloten. Ook voor patiënten met een te hoge waterstofwaarde aan het begin van de waterstofademtest waardoor deze niet gestart kan worden, wordt materiaal afgenomen voor het bepalen van de lactase genmutatie (LTC).

Als u de LCT-genmutatie analyse aanvraagt is het niet nodig om daarnaast een waterstofademtest aan te vragen. Alleen bij een negatieve LCT-genmutatie (T/T-genotype) maar toch een sterke verdenking op lactose-intolerantie is het nuttig om een waterstofademtest te verrichten, omdat deze nog de secundaire lactose-intolerantie kan aantonen.

Vorig bericht Volgend bericht