;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

9 januari 2017

Huisartsenbulletin januari 2017

Orthopedisch centrum Zoetermeer in voorbereiding

De Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis) bouwt in Zoetermeer een nieuw centrum voor orthopedische operaties bij volwassenen. De 21 orthopeden van de groep bundelen hun krachten en expertise en gaan in dit nieuwe centrum opereren. Voor de poliklinische zorg gaan patiënten nog steeds naar het voor hen vertrouwde ziekenhuis in de buurt.
Een aantal orthopeden uit het HagaZiekenhuis heeft besloten niet in dit nieuwe centrum te gaan werken. Hun besluit heeft geen invloed op de realisatie van het orthopedisch centrum. Inmiddels is gestart met de werving van nieuwe orthopeden voor de ontstane vacatures.

Orthopedische operaties in een high tech centrum
De komst van het orthopedisch centrum in Zoetermeer biedt patiënten en specialisten veel voordelen. Patiënten krijgen in het nieuwe centrum de beste orthopedische zorg in de regio. Alles is afgestemd op de zorg voor orthopedische patiënten met een eigen high tech operatiecomplex met vier operatiekamers, een verpleegafdeling, een polikliniek en onderzoeksfaciliteiten.

Voor poliklinische zorg blijft de patiënt in het eigen ziekenhuis
Spreekuren, vooronderzoeken, zoals röntgenfoto’s, MRI’s, CT-scans, bloedcontrole en de nacontrole en -behandeling vinden plaats in het eigen ziekenhuis. De orthopedische traumazorg en kinderorthopedie  blijven in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Alle orthopedische operaties vinden plaats in de gespecialiseerde kliniek in Zoetermeer.

Samen zorgen voor de beste zorg en innovatie
Alle kennis en ervaring van 21 orthopeden komt in het nieuwe centrum samen. Door korte lijnen en de uitwisseling van kennis ontstaat de mogelijkheid om de orthopedische zorg verder te innoveren. De orthopeden zijn gespecialiseerd in aandoeningen aan specifieke gewrichten. Hierdoor krijgen patiënten altijd de beste behandeling. En door de directe verbinding met het LangeLand Ziekenhuis zijn artsen van andere specialismen, zoals de internist en cardioloog - als dat nodig is - altijd dichtbij.

 

Nieuwe klinisch geriater Frederieke de Kaste

Vanaf deze maand verwelkomen wij een nieuwe geriater in ons midden. Haar naam is Frederieke de Kaste. Ze heeft geneeskunde gestudeerd in Rotterdam en ervaring binnen onder meer interne geneeskunde en in een verpleeghuis.
Haar keuze voor de opleiding tot klinisch geriater hangt samen met haar voorliefde voor de oudere patiënt en het multidisciplinaire karakter van geriatrie. Hierbij draait er veel om goede samenwerking met collega’s.
Frederieke koppelt desgewenst graag conclusies en beleid telefonisch met u terug, om zo ook te overleggen over goede afstemming van de zorg. Ze kijkt ernaar uit om kennis met u te maken.

 

Contactlenzen in ziekenhuis

Uw patiënten kunnen in ons ziekenhuis ook terecht voor contactlenzen. Iedere vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur is optometrist en contactlenzenspecialist Guido van Nes aanwezig op onze polikliniek Oogheelkunde voor oogmetingen, het aanmeten van lenzen, controles en low vision hulpmiddelen.

Zo krijgt uw patiënt ook deze zorg dichtbij huis. Guido weet bovendien alles van vergoedingen bij zorgverzekeraars en hij regelt ook de declaratie.

Heeft u of uw patiënt vragen over dit onderwerp? Direct contact is mogelijk via (06) 430 475 82 of info@vannescontactlenzen.nl.

 

Heeft uw patiënt een complexe wond?

Heeft u een patiënt met een wond zonder genezingstendens binnen twee tot drie weken? U kunt hem of haar altijd verwijzen naar ons WondExpertiseCentrum. We adviseren daarnaast een diabetische patiënt met een voetwond direct in te sturen.

Ons WEC (Wond Expertise Centrum) heeft toestemming gekregen van de zorgverzekeraars om de regiefunctie complexe wondzorg op zich te nemen voor thuiswonende patiënten.
Indien een patiënt onder onze regiefunctie valt:

• zal uw patiënt gezien worden in het WEC of middels een huisbezoek na uw verwijzing via Zorgdomein
• zal er een wondbehandelplan worden gemaakt en indien nodig worden bijgesteld
• zullen we uw patiënt informeren over de behandeling, risico’s en leefstijlregels
• wordt zo nodig aanvullend onderzoek aangevraagd
• wordt u op de hoogte gebracht

Onze wondverpleegkundigen onderhouden nauw contact met de wijkverpleegkundigen. Door het uitwisselen van digitale fotografie voorkomen we steeds vaker dat uw patiënt de deur uit moet voor zijn of haar wondzorg.
Mocht u vragen hebben, stel deze dan gerust via (079) 346 23 26 tijdens kantoortijden of WEC@llz.nl.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de SEH arts.

 

Minder pijn of angst door sedatie

In ons ziekenhuis verrichten we sinds kort onderzoeken en behandelingen onder procedurele sedatie en/of analgesie (PSA). Dit betekent een grote sprong voorwaarts in de patiëntvriendelijkheid van onze zorg.

Binnen het LLZ is een aantal anesthesiemedewerkers opgeleid tot sedatie praktijk specialist (SPS).  Zij zijn deskundig in het screenen, behandelen, monitoren en de nazorg van patiënten tijdens het sedatieproces.

Met sedatie is er de mogelijkheid om patiënten op een veilige manier diep te laten slapen tijdens het onderzoek of de ingreep. Belangrijke reflexen zoals de ademhaling, hoesten en slikken blijven dan intact. De patiënt is iets bewuster dan bij narcose en is op ieder gewenst moment snel wakker te maken.

Tijdens de behandeling of onderzoek houdt de sedatie praktijk specialist continu toezicht op de patiënt. De bewakingsmonitor geeft doorlopend informatie over de hartslag, bloeddruk en ademhaling van de patiënt. Daarnaast observeert de sedatie praktijk specialist nauwkeurig het bewustzijnsniveau van de patiënt. Dit geeft de mogelijkheid om de medicatie tijdig bij te stellen indien noodzakelijk.
Binnen het LLZ wordt de PSA al ingezet tijdens gynaecologische behandelingen, bij scopieonderzoeken op het behandelcentrum van de MDL,  zoals de gastro- en colonscopieën. De afdeling Radiologie maakt gebruik van PSA bij pijnlijke puncties of claustrofobische patiënten. Ook het plaatsen van een pacemaker kan onder PSA.

Wilt u weten of een van uw patiënten in aanmerking komt voor sedatie? Neemt u dan contact op met de dienstdoend anesthesioloog (toestel 1490).

 

Samen koken op de LangeLanddag 2017

Vrijdag 20 januari vindt onze vijfde LangeLand Dag plaats, met het thema Voeding: weten en eten. Deze dag is bedoeld voor alle huisartsen in onze regio. De uitwisseling met onze specialisten vindt plaats in de gezellige Kookstudio 25 in Rotterdam. U bereikt deze binnen twintig minuten vanuit Zoetermeer.

Overdag vinden drie workshops plaats, georganiseerd door een huisarts en een medisch specialist. De onderwerpen zijn:
- te dik (makend)
- de zin en onzin van dieet bij reumatische ziekten
- voedingmythes, -intoleranties en -deficiëntie: hype of eyeopener?

Aan het einde van de middag vindt een kookworkshop plaats, waarbij nog meer specialisten aansluiten. De kosten zijn 60 euro (incl. btw) voor de hele dag. Wilt u alleen deelnemen aan de kookworkshop, dan kost het 40 euro (incl. btw).
We hopen u te mogen begroeten! Uw inschrijving is welkom via huisarts@llz.nl of via intranet van SGZ.

 

Twee nieuwe oogartsen

Onze vakgroep Oogheelkunde stelt u graag voor aan twee nieuwe oogartsen. Anne Roefs is afkomstig van het Erasmus MC en komt met genoegen het team in Zoetermeer versterken. Renoe Soebhag is opgeleid in het Oogziekenhuis Rotterdam en werkt al sinds november vorig jaar bij ons op de poli. Daarnaast verricht ze staar- en pterygiumoperaties. Haar aandachtsgebieden zijn medische retina en cataract. 
Beiden kijken uit naar een plezierige samenwerking met u, middels laagdrempelig overleg en regelmatige berichtgeving over de ingestuurde patiënten.

 

Derma en Plastisch apart vermeld

De poliklinieken Dermatologie en Plastische Chirurgie hebben sinds 1 januari een aparte vermelding in ZorgDomein. Hiermee verwachten we te voorkomen dat patiënten zich abusievelijk melden op de Toneellaan, in plaats van de Europaweg 151.

 

Nieuwe huisarts in LangeLand

Deze week is de huisarts Chris de Jong gestart namens de Stichting Gezondheidszorg Zoetermeer, als opvolger van Ruud van Lier. We stellen ook voor hem graag een werkplek ter beschikking, zodat het contact met onze specialisten en beleidsmakers laagdrempelig is. Dit alles met het oog op goede en plezierige samenwerking, snel schakelen bij knelpunten en steeds betere communicatie met onze verwijzers.

 

Chris behartigt daarnaast belangen van huisartsen als het gaat om onder meer substitutie, vragen rond samenwerking, verwijzingen en terugkoppeling. Hij nodigt zowel huisartsen als specialisten uit om contact met hem te leggen bij knelpunten of verbetermogelijkheden in de samenwerking. Hij is bereikbaar via c.dejong@llz.nl en op dinsdag in zijn kantoor op de directievleugel of via (079) 346 23 27.

 

Actuele infectieziekten informatie voor huisartsen. Deze maand:

- Meningokokken verheffing
- Cluster van Shigella sonnei
- Influenza, actuele stand van zaken in Nederland.
- Norovirus, actuele stand van zaken in Nederland.

Meningokokkose verheffing in de GGD regio Utrecht

Sinds 1 december 2016 wordt in de GGD regio Utrecht een verheffing van meldingsplichte meningokokkose gezien. Er zijn negen patiënten gemeld, van wie er twee zijn overleden. In de afgelopen vijf jaar werd er gemiddeld één patiënt gemeld in de maand december in GGD regio Utrecht. De patiënten zijn tussen de 5 en 87 jaar (mediane leeftijd 52 jaar). De patiënten wonen verspreid over de regio. Uit de afgenomen vragenlijsten komt geen epidemiologisch verband naar voren. Onderliggende oorzaken van de verheffing zijn onbekend. Landelijk is er nog steeds een verheffing van meningokokkenziekte door serogroep W (zie signaal 2864).

Bronnen: RIVM, Osiris, GGD regio Utrecht, Het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis.

In het Reinier de Graaf Gasthuis zijn momenteel drie patiënten met meningokokkeninfectie opgenomen. Het betreffen twee jonge patiënten met een meningokokken meningitis en één patiënt met een meningokokken pneumonie.

Diagnostiek naar meningokokken vindt plaats door middel van bacteriële kweek van bloed en/of liquor.
Cluster van Shigella sonnei infectie gerelateerd aan restaurant bezoek

In een opleidingsrestaurant in het westen van het land is er een cluster van Shigella sonnei infecties vastgesteld bij zowel gasten als het personeel. In de periode 24 november tot en met 1 december 2016 ontwikkelden meerdere groepen gasten gastro-enteritis klachten na bezoek aan het restaurant. Tot nu toe hebben vijf personen een positieve kweek voor Shigella sonnei en zijn elf personen PCR-positief voor Shigella/EIEC. De GGD onderzoekt de bron. Uitbraken van Shigella sonnei gerelateerd aan restaurantbezoek in Nederland zijn zeer uitzonderlijk.

Bronnen: RIVM, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam, NVWA

Diagnostiek naar Shigella sonnei vindt plaats door middel van DNA-onderzoek (PCR) op feces en bacteriële kweek.
Influenza

Er is momenteel sprake van een griepepidemie in Nederland. In de week van 12 tot en met 18 december 2016 (week 50) werden 66 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dat is voor de derde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. Daarnaast wordt er ook griepvirus aangetoond bij patiënten met griepachtige klachten. Griepachtige klachten zijn acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn.

Diagnostiek naar influenza vindt plaats door middel van  DNA-onderzoek (PCR) op respiraoir materiaal.

Norovirus
Er zijn in november drie norovirus uitbraken aan het SO-ZI/AMR gemeld, waarvan één grote uitbraak in een ziekenhuis in het midden van het land. In totaal hebben 74 patiënten en 110 medewerkers verschijnselen van norovirus infectie, maar voor beide groepen geldt dat niet iedereen de besmetting binnen het ziekenhuis heeft opgelopen. Sinds 28 november zijn er nauwelijks nieuwe besmettingen meer geconstateerd en is het OMT opgeheven. Bij de andere norovirus uitbraken zijn aanzienlijk minder patiënten en medewerkers betrokken. In de Virologische Weekstaten is ook een verheffing van het aantal norovirus diagnoses geconstateerd.

Diagnostiek voor Norovirus vindt plaats door middel van DNA-onderzoek (PCR) op feces of eventueel braaksel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

Wijziging bloedafnamepunten

Het prikpunt Seghwaert , Woon- en zorgcentrum gelegen aan de Vaartdreef 115, is sinds 1 januari gesloten.  Het meest nabije alternatief is de bloedafname in het LangeLand Ziekenhuis  aan de Toneellaan 1.

Sinds 5 januari 2017 gelden twee wijzigingen:

• Prikpost Meerzicht, Dienstencentrum Albrandswaard aan de Albrandswaard 1 is niet meer open op donderdag. Op dinsdag en vrijdag  tussen 8.00 en 9.00 uur is deze post nog steeds open.
• Een nieuw bloedafnamepunt in Haagsebos het Trefpunt gaat open. Dit ligt aan de Haagsebos 147 en is iedere donderdag open tussen 8.00 en 9.00 uur.
Locatie Stadshart aan de Europaweg is per 1 januari open op alle werkdagen tussen 7.30 en 12.00 uur.

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.