;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

1 januari 0001

Huisartsenbulletin januari 2019

Ouderen op de Spoedeisende hulp

Ongeveer 20% van de patiënten die zich presenteren op onze Spoedeisende hulp zijn kwetsbare ouderen. Een deel van hen had mogelijk op een andere wijze geholpen kunnen worden. Door een gerichtere vraagstelling in het voortraject kunnen we tijdsverlies, overbodige diagnostiek en onterechte ziekenhuisopnames voorkomen. Wij vragen hiervoor graag uw medewerking.

Zo zou het ons helpen wanneer u de hulpvraag zo goed mogelijk definieert en wanneer u verwijst volgens de HASP-richtlijn. Deze richtlijn vraagt om extra informatie over patiënten ouder dan 70 jaar en een inschatting van kwetsbaarheid. Hiermee kan onze Spoedeisende hulp beter inschatten welke behandeling het beste kan worden gevolgd.

Voorts verzoeken we u vriendelijk geen toezeggingen te doen over opname in het ziekenhuis of over bepaalde onderzoeken. Dit kan namelijk leiden tot verwachtingen waaraan we niet altijd kunnen voldoen, wat soms leidt tot grote teleurstelling bij familie.

Er lopen voor kwetsbare ouderen op de SEH nu twee pilots met als doel dat de patiënt direct op de meest passende plek terecht komt. Bij één pilot bellen we een dienst die direct een opnamebed in een verzorgingshuis of verpleeghuis regelt. Dit lijkt tot nu toe te leiden tot een afname van ziekenhuisopnames, maar een aandachtspunt blijft de capaciteit van de verpleeg- en verzorgingshuisplekken.

Een tweede pilot gaat starten onder de verantwoordelijkheid van het regionaal expertise centrum ouderenzorg (REO) vanuit Fundis. Dit wordt een vorm van 1,5-lijns zorg, waarbij een deel van de diagnostiek pre-SEH kan worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.Nieuwe radioloog Roy Weber

Sinds 1 december is ons radiologieteam versterkt met radioloog Roy Weber.
Zijn opleiding Radiologie volgde Roy in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en MUMC+ te Maastricht. Na deze opleiding volgde hij het fellowship musculoskeletale radiologie in de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc.
Tijdens zijn opleiding startte Roy wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Afgelopen maand december promoveerde hij op dit onderwerp, waarmee we hem hartelijk feliciteren!


Wijzigingen bloedafnamelocaties laboratorium sinds 1 januari 2019

De bloedafnamelocaties Noordhove en Gondelkade zijn gesloten sinds 1 januari.
Daarnaast zijn enkele openingstijden gewijzigd.

Een actueel overzicht van locaties en openingstijden vindt u op https://www.langeland.nl/bloedafname/bloedafnamelocaties/

 

Huidkliniek Wassenaar en nieuwe dermatoloog Denny Siem

Met ingang van 1 december 2018 is de dermatologische praktijk van het HMC locatie Wassenaar beëindigd. Deze praktijk wordt voortgezet door twee dermatologen van onze LangeLand Huidkliniek, die hier spreekuur houden. Per 1 december is Erik Honig met het spreekuur op de maandag gestart. Sinds 1 januari 2019 houdt Denny Siem, chef de clinique spreekuren op de dinsdag en donderdag.
De uitbreiding naar Wassenaar is niet van invloed op de beschikbare behandelcapaciteit of de toegangstijden.

 

LangeLand Dag 31 januari

Op 31 januari as organiseren we weer de jaarlijkse LangeLand Dag, met deze keer als thema: ‘Samen brengen we het tot een goed einde’. Deze altijd weer drukbezochte dag wordt georganiseerd voor alle huisartsen in onze regio. Het doel is wederzijds kennismaken én kennis uitwisselen met de specialisten van ons ziekenhuis. In het middagprogramma kunt u kiezen uit een aantal workshops over communicatie en zorg tijdens de laatste levensfase bij respectievelijk hartfalen, nierfalen, longfalen en Parkinson.Uiteraard is er ook een aansluitend avondprogramma met diner en een aantal korte presentaties.

Uw aanmelding is welkom via deze link.

Wij hopen u graag weer bij deze praktische middag te begroeten. Noteert u de datum in uw agenda!

 

 

 

Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.