Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

31 mei 2016

Huisartsenbulletin juli 2016

Logo.png

roze-lintje.jpg

LangeLand Ziekenhuis voldoet aan alle strenge richtlijnen van Borstkankervereniging Nederland

Zorg voor mensen met borstkanker kan altijd beter. Daarom scherpt de Borstkankervereniging Nederland haar eisen aan goede borstkanker elk jaar opnieuw aan, en terecht! Wie voldoet aan alle strenge eisen verdient daarvoor een roze lintje. Het LangeLand Ziekenhuis hoort daar bij en wat zijn we trots op deze prestatie.

Via deze link kunt u alle gegevens over onze borstkankerzorg inzien. Zo kunt u zelf goed geïnformeerd vaststellen dat u ook de zorg voor uw patiënten met borstkanker met gerust hart aan ons kunt toevertrouwen.

Nieuwe chef de clinique Orthopedie Leon Diederix

"Met veel plezier versterk ik sinds 1 juli de vakgroep Orthopedie van het LangeLand. Voor mijn opleiding was ik werkzaam in het Erasmus MC en Reinier de Graaf. Mijn interesse gaat uit naar pathologie en traumatologie van de bovenste extremiteit en met name van de hand en pols."

Toegangstijd polikliniek Reumatologie verkorten

De toegangstijd voor onze polikliniek Reumatologie is op dit moment helaas tamelijk lang. Bij wijze van extra service kunt u daarom patiënten (die daarvoor zijn geïndiceerd) verwijzen met verkorte toegangstijd.

Hulp voor Zoetermeerse ouders die dat (tijdelijk) kunnen gebruiken

Het LangeLand Ziekenhuis werkt sinds kort officieel samen met de Stichting Piëzo om kwetsbare ouders en zwangeren in Zoetermeer (tijdelijk) steun te bieden. Stichting Piëzo bouwt al zeven jaar succesvol aan een netwerk van Zoetermeerse vrijwilligers, bezoekvrouwen en –mannen, die zo nodig hulp bieden rondom de geboorte van baby’s. Bijvoorbeeld voor een alleenstaande moeder die is bevallen van een derde kind en nog geen netwerk heeft in Zoetermeer, of een ouderpaar dat een te vroeg geboren drieling krijgt en thuis al twee kleintjes heeft. Inmiddels hebben de vrijwilligers zo al honderden Zoetermeerse gezinnen op weg geholpen naar een (weer) zelfstandige toekomst.

https://www.langeland.nl/nieuws/hulp-voor-zoetermeerse-ouders-die-dat-tijdelijk-kunnen-gebruiken/

Nieuwe uroloog Remco de Vries

"Ik ben werkzaam per 1 juni als uroloog in het LangeLand Ziekenhuis. Ik heb mijn opleiding tot uroloog in UMC Utrecht, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL) te Amsterdam gedaan. In het NKI-AVL heb ik onderzoek gedaan naar blaaskanker en ben daar ook gepromoveerd bij prof.dr. Horenblas. Na het afronden van mijn opleiding in 2015, heb ik een jaar als Fellow laparoscopie gewerkt in het Scheper Ziekenhuis te Emmen."

Veel belangstelling voor LangeLand Ontmoeting Dermatologie

Op 7 juni jl werd in de Huidkliniek de nascholing “verdachte plekjes onder de loep” gehouden.

Zo'n 25 huisartsen waren aanwezig en tien patiënten. Zo konden de huisartsen in vivo patiënten bekijken en oordelen over de mogelijke aard van hun aandoening. Ook de toepassing van de dermatoscoop werd behandeld. Hierbij is de nodige oefening vereist om tot een goede diagnostiek te komen.

De scholing werd zeer gewaardeerd en verdient regelmatige herhaling.

De presentatie (met onder meer beslissingsschema’s) is terug te vinden op de website (verwijzerspagina; onder: scholingen/langelandontmoetingen/archief)

 

Chef de clinique Clair Nabarro

"Sinds 1 mei ben ik met veel enthousiasme begonnen als chef de clinique radiologie in het LangeLand Ziekenhuis. Mijn opleiding tot algemeen radioloog heb ik in het Maasstad Ziekenhuis gevolgd. Hierbij heb ik op uitwisselingsbasis ook een jaar in het Erasmus MC gewerkt. Ik kijk uit naar de aankomende tijd en hoop op een voorspoedige samenwerking."

Radiologie polikliniek Bergschenhoek

Sinds 1 juli is de radiologiebezetting van onze polikliniek Bergschenhoek gewijzigd. Er is een röntgenlaborant aanwezig 's ochtends van 8.30 tot 12.00 uur:

  • In de even weken op maandag en vrijdag
  • In de oneven weken op maandag, woensdag en donderdag

Een afspraak voor een röntgenfoto is niet nodig. Maar wie dat wel zou wensen kan bellen naar (079) 3462520.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Het LangeLand Ziekenhuis is (nog) niet aangesloten bij het bevolkingsonderzoek (BVO) voor de screening op darmkanker. Het ligt wel in de bedoeling om hierbij aan te sluiten, maar dit vergt nog enige voorbereiding.

De data van patiënten die het BVO in ons ziekenhuis hebben ondergaan komen niet in de gegevensverzameling van het landelijke BVO terecht. Dit leidt tot afwijkende gegevens in de landelijke data.

In de tussentijd vragen wij u dus om patiënten waarbij de uitslag van de test aanleiding geeft tot het doen van nader onderzoek (endoscopie) naar een gecertificeerd BVO-centrum te verwijzen, bijvoorbeeld dat van het Haga ziekenhuis of het Reinier de Graaf ziekenhuis. Zodra ook wij uw BVO-patienten kunnen verwelkomen ontvangt u hiervan bericht.

 

 

Sluiting prikposten in de zomervakantie

 

De gewijzigde openingstijden zijn terug te vinden op de website: https://www.langeland.nl/bloedafname/bloedafnamelocaties/ 

 

Het betreft onderstaande prikposten, deze zijn op de volgende dagen/tijden in de zomervakantie gesloten: 

 

Gesloten zijn in week 29 t/m 33 (maandag 18/7/2016 tm vrijdag 19/8/2016).

 

op dinsdag:

Seghwaert, Petuniatuin 7a

Driemanspolder, Blijdorplaan 413.

op donderdag:

Rokkeveen, Nathaliegang 79

Meerzicht, Albrandswaard 1

Noordhove, Sullivanlijn 17-21

op vrijdag:

Oosterheem, Oosterheemplein 198

 

 

Gewijzigd anemieprotocol

 

Op 7, 14 en 22 juni zijn de diagnostische toets overleggen (DTO) geweest met als onderwerp anemie.

Hierbij is spiegelinformatie gegeven over het aanvragen van anemiegerelateerde analyses, en hebben we de NHG richtlijn anemie 2014 met betrekking tot diagnostiek besproken.

Marieke Frasa en Nannette Brouwer, de klinisch chemici van het LangeLand laboratorium, hebben met veel plezier het DTO gegeven, en hopen dat de huisartsen die aanwezig waren het ook als leuk en leerzaam hebben ervaren.

Ook de aanpassing in het anemieprotocol van het LangeLand laboratorium conform de aanbevelingen in de NHG is besproken. Het anemieprotocol was altijd gebaseerd op het Hb en MCV, waarbij op basis van microcytair, normocytair of macrocytair bloedbeeld andere vervolganalyses werden toegevoegd. Voortaan zal bij verlaagd Hb, altijd eerst het ferritine worden toegevoegd. Landelijk, maar ook in Zoetermeer is de oorzaak van anemie namelijk bij ~50% van alle anemieën een ijzergebrek. Pas bij uitsluiten van ijzertekort wordt verder vervolgdiagnostiek ingezet naar de oorzaak (hemolyse, chronische ziekte, vitamine B12 of Foliumzuur tekort, Hb-pathie). De gewijzigde afhandeling van de anemieprotocollen is maandag 27/6/2016 geactiveerd.

Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om het DTO bij te wonen, maar wel interesse hebben in hetgeen besproken is, of uw spiegelinformatie, kunt u altijd even contact opnemen met een van de klinisch chemici (tel:0793462574).

Zomerschema

In de zomermaanden komt het huisartsenbulletin tweemaandelijks uit, in plaats van maandelijks. U kunt de eerste weer verwachten in de eerste week van september!

Verwijzerspagina op www.llz.nl

U kunt alle Huisartsenbulletins teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis (www.llz.nl). Ook vindt u hier informatie voor u als verwijzer over:

- onze specialisten

- (presentaties van) scholingen

- digitale bestelformulieren

- maandelijkse infectiebarometer

U logt in via www.langeland.nl/verwijzers

Gebruikersnaam: Langeland, wachtwoord: verwijzers

 

Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.

 

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht