;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

6 juli 2017

Huisartsenbulletin juli 2017


LangeLand scoort opnieuw goed op veiligheid en kwaliteit

Begin juni is ons ziekenhuis weer uitvoerig doorgelicht op kwaliteit en veiligheid. Hiertoe hebben vier auditoren van Lloyds deze onderwerpen in de volle breedte van de organisatie onderzocht.

Naar aanleiding van hun bevindingen is besloten dat het LangeLand Ziekenhuis opnieuw voor te dragen voor vernieuwing van de certificaten: NEN-EN 15224 (Kwaliteitsmanagement) NTA 8009:2014 (Veiligheidsmanagement). We zijn bijzonder trots op deze mooie prestatie!

 

LangeLand Ontmoetingen

De data van de komende LangeLand Ontmoetingen tussen huisartsen uit Zoetermeer en omgeving en onze specialisten zijn:
5 september: Chirurgie
30 november: Kindergeneeskunde
Ook alvast handig om in uw agenda te zetten: op 25 januari 2018 organiseren we onze altijd drukbezochte LangeLand Dag voor onze verwijzers. Het thema van deze dag is Innovatie en communicatie.

 

Mooie resultaten staaroperaties

Het kwaliteitsvenster vergelijkt Nederlandse ziekenhuizen op een aantal objectieve criteria. Hieruit blijkt onder meer dat onze afdeling Oogheelkunde het erg goed doet wat staaroperaties betreft. Het resultaat van hun operaties ligt boven het landelijke gemiddelde. Maar liefst ruim 91 procent van de mensen die zijn geopereerd hebben een visuswinst van minimaal één regel.

U vindt het kwaliteitsvenster via https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/8411/

 

Ook dit jaar het roze lintje voor goede borstkankerzorg

Zorg voor mensen met borstkanker kan altijd beter. Daarom scherpt de Borstkankervereniging Nederland haar criteria voor goede zorg elk jaar opnieuw aan. Wie voldoet aan alle strenge eisen verdient daarvoor een roze lintje. Het LangeLand Ziekenhuis hoort daarbij en wat zijn we trots op deze prestatie! Zo weet u zeker dat u ook deze zorg met gerust hart aan ons kunt toevertrouwen.

 

Uitje medisch specialisten

Afgelopen zaterdag organiseerden onze medisch specialisten hun tweejaarlijkse uitje. Deze keer had de organisatie een bijzondere verrassing voor hen in petto in dierentuin Blijdorp. Samen met vrijwilligers van de Stichting Zonnebloem begeleidden de artsen hier mensen die minder mobiel zijn of in een rolstoel zitten.
Zo hadden zij ruime gelegenheid om contact te maken met mensen die zij doorgaans tijdens hun werk maar kort ontmoeten. En dat leverde bijzondere gesprekken en mooie momenten op!

 


Europees certificaat voor handchirurg Julia Zguricas

European Board of Hand Surgery Examination certificeert aspirant handchirurgen met verschillende achtergronden (plastische chirurgie, orthopedie of traumatologie) op uniforme wijze. Wanneer kandidaten voldoende ingrepen hebben uitgevoerd in alle competentiegebieden volgen schriftelijke en mondelinge examens. Er waren 148 kandidaten, waarvan er slechts 50 zijn geslaagd. Onze plastisch chirurg Julia Zguricas was één van hen.

 

Infectiebarometer

Het aantal meldingen van legionellose neemt sinds begin juni, zoals gebruikelijk in deze periode, weer toe. In totaal zijn er 41 meldingen met een eerste ziektedag in juni, waarvan 12 opgelopen in Nederland, 12 in het buitenland en bij 17 meldingen is deze informatie nog niet beschikbaar. De meldingen zijn afkomstig uit verschillende GGD-regio's en er is geen duidelijke clustering te zien. Op basis van het seizoenspatroon over de afgelopen jaren is een verdere stijging gedurende de zomermaanden te verwachten (Bron: RIVM).


Het totale antibioticagebruik in Nederland is stabiel, 10.39 ddd/1.000 inwoners.
Diagnostiek naar Legionella vindt plaats door middel van urine sneltest. Eventueel kan ook bacteriële kweek en/of PCR verricht worden op respiratoir materiaal.
Onze dienstdoende arts-microbioloog is voor vragen of overleg telefonisch bereikbaar via (079) 3464389.

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.