Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

9 juni 2017

Huisartsenbulletin juni 2017

Klinische avond Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

De vakgroep Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie organiseert een klinische avond in het LangeLand Ziekenhuis op donderdag 22 juni, om 19.30 uur.

Vanzelfsprekend rekenen wij u als huisarts naast de tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en orofaciaal fysiotherapeuten in de regio tot onze verwijzers uit de eerste lijn.

Wij zijn dan ook van mening dat de inhoud van de avond ook voor u interessant zou kunnen zijn en hopen u meer te kunnen vertellen over het kaakchirurgisch werkterrein.

Wij realiseren ons dat het kort dag is, maar mocht u graag aanwezig willen zijn, zou u zich dan aan willen melden vóór 15 juni op onderstaand mailadres:
 
v.boogh@llz.nl

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 22 juni!
 
Met vriendelijke groet,
 
Pascal Houppermans - autotransplantaties
Carrol Saridin – pijn en TMD
Saskia Strijbos – orale pathologie
Peter Valkenburg – poliklinisch orthognatische ingrepen
Marjol Vos - implantologie

 

 

Nieuwe oogarts Fleur van ‘t Hullenaar

Sinds 1 juni versterkt oogarts Fleur van ’t  Hullenaar de vakgroep Oogheelkunde. Fleur is opgeleid in het Oogziekenhuis Rotterdam met als specialisatie kinderoogheelkunde. Zij zal zich toeleggen op strabisme chirurgie en ingewikkelde kinderoogheelkundige problematiek.

 


Zoetermeer scoort goed op gezamenlijke zorg Parkinson

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson. Goede samenwerking rond en met de patiënt is hierbij één van de speerpunten.

Het netwerk publiceerde onlangs een aantal voorbeelden van goede samenwerking binnen regionale netwerken. En daarbij behoorde tot onze trots ParkinsonNet Zoetermeer.

De patiënten zijn tevreden over de zorgvuldigheid en klantvriendelijkheid van de Zoetermeerse ParkinsonNet zorgverleners. Verder blijken hier goed te werken:

1. een vast en goed bereikbaar aanspreekpunt voor de patiënt, met korte lijnen met de neurologen en andere zorgverleners
2. eigen regie voor de patiënt zolang het kan
3. steeds vertrekken bij wat zichtbaar beter is voor de patiënt
4. geen onderlinge concurrentie maar actieve samenwerking tussen zorgverleners

 


Nieuwe intensivist Marissa Vrolijk

Intensivist Marissa Vrolijk-de Mos werkt sinds 1 mei in het LangeLand Ziekenhuis. Ze promoveerde aan het Erasmus MC in Rotterdam, voltooide daar de opleiding tot anesthesioloog en intensivist werkte vervolgens in het Erasmus MC Kankerinstituut (voorheen Daniël den Hoed Kliniek) en in het Haaglanden Medisch Centrum. Haar aandachtsgebieden zijn peri-operatieve zorg, pijnbestrijding  en sedatie.

 

Doorverwijzen naar Plastische chirurgie in Zorgdomein

Na de laatste update van Zorgdomein is het verwijsprobleem naar Plastische chirurgie op de Europalaan opgelost. Wel is het van belang om te kiezen hoe het systeem sorteert: op afstand, toegangstijd of eigen historie. Bij aanhoudende problemen kunt u contact opnemen met de Huisartsentelefoon van de Plastische chirurgie (06) 21 63 31 46 of met de helpdesk van Zorgdomein.

 

Nieuwe kinderarts Naomi Hompes

Algemeen kinderarts Naomi Hompes - de Jong versterkt sinds mei ons team met kinderartsen. Ze volgde haar opleiding tot kinderarts in het Sophia Kinderziekenhuis. Naomi gaat zich met name inzetten voor de kinderen met diabetes. Daarnaast is ze gespecialiseerd in kinderlongziekten en kinderallergie.

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht