;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

12 juni 2018

Huisartsenbulletin juni 2018

Bestuursverslag RHG en jaarverslagen 2017

Samen met onze partners attenderen we u graag op onze gezamenlijke website www.reinierhaga.nl. U vindt hier algemene informatie over onze samenwerking. Deze week is hierop ons gezamenlijke jaarverslag 2017 gepubliceerd. Daarnaast hebben we een eigen – publieksvriendelijk - verslag gemaakt.

U vindt deze jaarverslagen hier:

jaarverslag van de Reinier Haga Groep

jaarverslag LangeLand Ziekenhuis

 

Interactie en beweging dankzij Tovertafel

Met hulp van de Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis konden we een mooie zogenaamde Tovertafel aanschaffen. Een interactieve beamer projecteert hierop bewegende beelden, die patiënten uitdagen te bewegen en gesprekken te voeren. De tafel is bijzonder populair; er zijn dagelijks mensen te vinden die er gebruik van maken, soms samen met hun bezoekers. Onze dank, mede namens de patiënten, is groot. In deze video ziet u meer over de veelzijdige toepassingen.

 

Onderzoek naar behandeling CTS

Op dit moment loopt een groot landelijk doelmatigheidsonderzoek (DISTRICTS), waarin de optimale behandelstrategie wordt onderzocht voor het carpale tunnel syndroom. Onze afdeling Neurologie neemt deel aan dit onderzoek.

Wanneer u patiënten met deze aandoening verwijst naar Neurologie kunnen zij mogelijk includeren in het onderzoek en zo bijdragen aan voldoende aantallen en een gefundeerde uitkomst.

Meer informatie vindt u op www.districts.nl.

 

 

Formulier status ouderlijk gezag

Sinds 1 mei 2018 vragen we ouders/verzorgers van kinderen die zich voor het eerst aanmelden op de poli Kindergeneeskunde een ingevuld formulier mee te nemen naar hun eerste afspraak.

Dit formulier verschaft meer duidelijkheid over de status van het ouderlijk gezag. Dit in verband met het recht op informatie, inzage of afschrift en de status van de beslissingsbevoegdheid van de ouders/verzorgers.

Dit formulier is te vinden onder de naam juridisch intakeformulier in het zoekscherm van onze website. U als huisarts willen we verzoeken de ouders bij verwijzing hierop attent te maken. Vooraf invullen van dit formulier scheelt bovendien kostbare tijd tijdens het consult.

 

Hoe bewaken wij de privacy van onze patiënten?

Om te voldoen aan alle strengere AVG-eisen hebben wij verschillende acties ingezet. Zo hebben wij onder andere een privacyverklaring opgesteld. Hierin geven we uitleg over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken in onze organisatie. Deze verklaring is terug te vinden op onze website, onder het tabblad Patiënten.

Onze RHG groepsraad heeft bovendien ingestemd met een herziening van het privacyreglement. Dit reglement wordt nu voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsorganen. Dit reglement betreft een intern document waarin het algemene privacybeleid voor deze organisaties is vastgelegd. Het privacyreglement is aangepast aan de AVG en de nationale regelgeving op het gebied van privacy.

 

Eerste RHG-zorgpad van het Hartcentrum is een feit

Medewerkers van het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en LangeLand Ziekenhuis vierden onlangs gezamenlijk een feestje. De reden? Er werd met elkaar een zorgpad Coronaire Bypass Chirurgie (CABG = coronary artery bypass grafting) ontwikkeld. De eerste in een reeks van zorgpaden die de ziekenhuizen ontwikkelen voor de 3 ziekenhuizen samen. Het CABG-zorgpad is bedoeld voor patiënten uit een van de ziekenhuizen die een bypassoperatie moeten ondergaan. Net als bij andere zorgpaden is de behoefte van de patiënt het uitgangspunt.

Het Hartcentrum heeft een zorgpad ontwikkeld voor patiënten die een bypassoperatie moeten ondergaan. Een patiënt die in Reinier de Graaf, het LangeLand Ziekenhuis of het HagaZiekenhuis een bypassoperatie krijgt, wordt altijd in het Hartcentrum in het HagaZiekenhuis geopereerd. De voorbereiding, behandeling en nazorg moeten altijd volgens dezelfde procedures worden uitgevoerd. Daarom is er nu een overkoepelend zorgpad voor ontwikkeld. Eén zorgpad ontwikkelen voor 3 ziekenhuizen is nog niet zo eenvoudig. Dat bleek wel tijdens de feestelijke bijeenkomst op 22 maart in het HagaZiekenhuis. Diverse sprekers vertelden vanuit hun eigen ervaring en visie waarom het zorgpad zo belangrijk is, maar ook wat de haken en ogen waren. Unithoofd Nicole ten Grotenhuis, samen met interventiecardioloog Mathijs Bax coördinator van dit zorgpad, geeft uitleg: "De processen zoals de zorg, het vervoer van het ene naar het andere ziekenhuis, de wachttijden, ICT, administratie, planning… ze gaan in ieder ziekenhuis anders. Dat moet eerst in beeld worden gebracht en worden gelijkgetrokken. Daarnaast heeft ieder ziekenhuis zijn eigen cultuur. Ook daarin moet je bij elkaar zien te komen. Uiteindelijk wil je als resultaat een tevreden patiënt die goed geïnformeerd is en duidelijkheid krijgt. Of hij nou uit het Haga, LangeLand of Reinier komt." 

Uitmuntende zorg

Nicole: "De patiënt wil de best mogelijke zorg krijgen, de dokter wil uitmuntende zorg leveren, de medewerkers willen uitstekend werk afleveren en de verzekeraar wil zien dat we kwaliteit leveren. Een zorgpad is een goede methode om de zorg optimaal te krijgen en te houden door voortdurend te verbeteren als dat nodig is en aanpassingen te doen als er iets verandert. Omdat alle patiënten in het HagaZiekenhuis geopereerd worden, moet het zorgpad binnen alle ziekenhuizen hetzelfde zijn."

Alle medewerkers die hun steentje hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van het zorgpad mogen van Nicole tevreden terugkijken. "We zijn trots dat iedereen er zo fanatiek mee aan de slag is gegaan. Het is voor ons een leermoment geweest in aanloop naar het ontwikkelen van volgende zorgpaden."

Mooie resultaten

Tijdens de feestelijke bijeenkomst kregen innovatievoorbeelden zoals de succesvolle eerste ECMO-behandeling op de SEH (behandeling met draagbare hart-/longmachine) en de eerste aortaklepvervanging in Nederland via de RAT-methode (een klein sneetje in de borst) aandacht.

 

Infectiebarometer

Er is weinig griep in Nederland. De incidentie van griepachtige klachten is in week 20 2018 met 18 patiënten met griepachtige klachten per 100.000 stabiel gebleven ten opzichte van de week ervoor (17 per 100.000 inwoners in week 19). Van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018 heerste er in Nederland een griepepidemie (18 weken).

Bron: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 346 4389.

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.