;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

6 maart 2017

Huisartsenbulletin maart 2017

 

Bijscholing 9 maart vervalt

Omdat er deze keer te weinig aanmeldingen zijn moeten we de bijscholing van 9 maart helaas laten vervallen. Mocht u hierover nog vragen hebben, mailt u dan naar huisartsen@llz.nl of belt u naar (079) 346 2844.

Orthopeden Reinier Haga Groep werken intensief samen met fysiotherapeuten in de regio

Goede nazorg na een orthopedische ingreep is meestal cruciaal voor een voorspoedig herstel. Vaak bezoeken patiënten hiervoor een fysiotherapeut. De orthopeden van de Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis) zijn hierbij graag nauw betrokken. Zo kunnen ook zij hun zorg afstemmen op wat de fysiotherapeut doet. En andersom hoort de fysiotherapeut graag meer over de orthopedische interventies in het ziekenhuis. Al eerder is een gemeenschappelijk protocol afgestemd voor de nabehandeling van de totale knie prothese (“nieuwe knie”). Recent is daaraan een gemeenschappelijk behandelprotocol voor de behandeling van voorste kruisband letsels toegevoegd. Dit is aan de (aspirant) leden van de FEL op een drukbezochte avond gepresenteerd. Dit nieuwe protocol zal binnenkort in werking gaan.


Goed afgestemde zorg
In de regio Westland, Delfland en Rijswijk hebben maar liefst 150 fysiotherapeuten zich verenigd binnen het FEL, Fysiotherapie Eerste Lijn. Ook Zoetermeerse fysiotherapeuten kunnen zich nu hierbij aansluiten. Binnen deze samenwerking brengen zij hun kwaliteit van zorg op een steeds hoger peil, in goede afstemming met andere zorgverleners in de keten. Zo houden zij zich aan strikte protocollen bij hun behandeling en communiceren ze volgens vaste afspraken met de behandelend specialist. En dit is niet vrijblijvend. De fysiotherapeuten krijgen tweejaarlijks visitatie om na te gaan of ze nog steeds aan alle eisen voldoen.

Kwaliteitsnetwerk
Orthopeed van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis Herman Kaptijn hierover: “Een groot voordeel van dit kwaliteitsnetwerk is dat wij hierdoor weten bij wie onze patiënten de beste nazorg krijgen. Voorheen hadden wij hierop helemaal geen zicht. Onze samenwerking met FEL betekent een absolute verbetering voor de orthopedische zorg in onze regio. En dat is alvast een geweldig begin voor het orthopedisch centrum, dat we hier in Zoetermeer met elkaar gaan realiseren.”

Voorspoedig herstel
Orthopeed Hennie Verburg van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft bevestigt dit: “Ik ben nu veel intensiever betrokken bij de nabehandeling, wat bijzonder plezierig werkt. Als specialisten zien we onze patiënten meestal maar eenmaal per zes weken. We weten nu veel gedetailleerder wat de fysiotherapeut doet in de tussenliggende periode. En ook de patiënten zelf hebben hierover alle informatie op papier, wat ze zelf ook prettig vinden. Deze goede afstemming bevordert absoluut een voorspoedig herstel. En dat is natuurlijk waarom alles draait. We horen regelmatig van patiënten terug dat ze onze begeleiding ervaren als goed afgestemd.”

Verlengstuk
Onlangs vond een bijeenkomst plaats van de 150 fysiotherapeuten van het netwerk. Voorzitter Nic van Paassen: “Tot enige jaren geleden was er nauwelijks contact tussen fysiotherapeuten en de orthopeden in het ziekenhuis. We hebben echter de ambitie om het best mogelijke verlengstuk te zijn van de zorg die daar wordt geboden. Dus dat vergt intensiever contact met de specialist. Toen we dat realiseerden was het voor beide partijen een enorme eye-opener. Zo bleek het ziekenhuis een map met informatie mee te geven aan de patiënt die voor ons heel relevant was.”

Professionele richtlijnen
“We hebben met elkaar richtlijnen opgesteld die onze gezamenlijke zorg voor de patiënt verbeteren”, vervolgt Nic.  “Een voorbeeld daarvan: wanneer na een totale knieprothese de wond na twee weken nog nat is verwijzen we standaard terug naar de orthopeed. Dat doen we ook wanneer de knie dan nog niet volledig kan strekken. Orthopeden kunnen er dus op rekenen dan de therapeuten in ons netwerk zich strikt aan dit soort professionele richtlijnen houden.”

Orthopedie polikliniek Bergschenhoek
Met ingang van maart 2017 stopt orthopeed Ruud de Ridder op donderdagochtend met zijn spreekuur in Bergschenhoek, in verband met zijn drukke werkzaamheden van het te bouwen orthopedisch centrum bij LangeLand Ziekenhuis. Orthopeed Herman Kaptijn houdt op maandagochtend 1 x per twee weken spreekuur in Bergschenhoek.

Sneller informatie over vervolg(zorg) na ontslag

Vanaf volgende week vrijdag 17 maart hoort u voortaan binnen twee werkdagen na ontslag waar uw patiënt verblijft en welke vervolgzorg eventueel is geregeld. Als dit laatste van toepassing is, leest u ook welke instelling deze zorg levert. U krijgt deze informatie via mail (edi-bericht). Daarnaast blijft u gewoon de medische ontslagbrief ontvangen.

We hopen u met deze service beter van dienst te zijn. Mocht u hierover nog vragen hebben, stuurt u dan een mail aan transferbureau@llz.nl.

 

Vlnr. Saskia Strijbos, Pascal Houppermans, Marjol Vos, Carrol Saridin, Peter Valkenburg (zittend)


MKA-zorg vanaf mei 2017 in het LangeLand Ziekenhuis

Zoetermeerders die voor MKA-zorg (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, ook wel bekend als Kaakchirurgie) naar het ziekenhuis moeten, zijn doorgaans aangewezen op een reis naar Den Haag, Rotterdam of Leiden. Het LangeLand wil graag hét ziekenhuis zijn voor iedereen in Zoetermeer en omstreken. Daarom hebben het LangeLand en de vakgroep MKA-chirurgie van het Haga Ziekenhuis de handen ineengeslagen om vanaf mei 2017 MKA-zorg naar het LangeLand te brengen.

Complete zorg
Ter voorbereiding op de start van MKA-zorg vindt er een grondige verbouwing plaats. Op de begane grond van het LangeLand Ziekenhuis wordt een moderne, volledig uitgeruste polikliniek gerealiseerd. Naast alle MKA-chirurgen van de vakgroep, komt ook het ervaren ondersteunende personeel naar Zoetermeer toe. Patiënten kunnen dan terecht voor volledige MKA-zorg. Van röntgenfoto’s en het stellen van een diagnose, tot poliklinische ingrepen.

Uitbreiding
Voor de specialisten van het Haga betekent de extra zorg in het LangeLand Ziekenhuis een flinke uitbreiding van hun werkzaamheden. Daarom is het team aangevuld met een extra MKA-chirurg en zullen alle vijf MKA-chirurgen afwisselend in het LangeLand werken. Naast de reguliere MKA-zorg, heeft iedere MKA-chirurg eigen aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen patiënten gezien worden door de specialist die de meeste ervaring heeft met het desbetreffende probleemgebied. Wilt u meer weten over MKA-chirurgie? Bekijk het specialisme op de website van het Haga Ziekenhuis.

Menopauzespreekuur polikliniek Bergschenhoek

Vanaf mei vindt in polikliniek Bergschenhoek een extra menopauzespreekuur plaats. Hierdoor worden het twee spreekuren per maand, op dinsdagochtend.
Vaak zijn vrouwen streng voor zichzelf en willen ze niet toegeven dat ze mogelijk last hebben van overgangsklachten. Het streven van de menopauzepoli is om deze klachten te erkennen en aan te pakken.


Dankzij een gezamenlijke aanpak is het mogelijk om in één consult van een uur te bepalen of de klachten afkomstig zijn van de overgang en met de vrouw een behandelplan voor de klachten op te stellen.

Tijdens het consult worden de behandelopties uitgebreid besproken. We kunnen de hormoonspiegel in balans brengen met hormonen, maar leefstijl- en voedingsadviezen geven ook vaak verbetering.

 

Nieuws vanuit Gynaecologie

Veranderingen n.a.v. het nieuwe cervix-BVO

Het referentielaboratorium voor regio Zuidwest is het Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium BV te Rijswijk. Sinds 01-01-2017 moet het cervix-BVO hier naartoe worden opgestuurd.

Dit mag alleen maar worden afgenomen en ingestuurd door huisartsen en huisartsenpraktijken die met een AGB-code geregistreerd zijn in het Huisartsenportaal van de screeningsorganisatie; gynaecologen zijn hiervoor niet geregistreerd en mogen dus geen cervix-BVO meer afnemen
Er is een toename van het aantal colposcopieën met 130%; hiermee is rekening gehouden door wekelijks een colposcopiespreekuur aan te bieden. Dit wordt uitgevoerd door mw. M. de Jong en mw. E.M. Davelaar.

Verwijst u patiënten via Zorgdomein?  Geeft u dan alstublieft de uitslag aan de patiënte mee. Voor de colposcopist maakt het namelijk uit of de afwijking uitgaat van het plaveiselcelepitheel of het cilindrisch epitheel, en of het om een dysplasie of atypie gaat.

Verwijzing bij postmenopauzaal bloedverlies

Voor de verwijzing naar het echo-spreekuur vragen wij u alvast cervixcytologie te verrichten en de uitslag mee te geven aan uw patiënte. Het bloedverlies is geen reden om dit niet te doen aangezien er een dunne laag methode wordt gebruikt. Bij aanwezigheid van endometriumcellen kan er direct een endometriumbiopt worden afgenomen.


Indien er geen cervixcytologie is afgenomen, vragen we u patiënten door te verwijzen naar het reguliere spreekuur waar meer tijd is gereserveerd voor de patiënte om ook cervixcytologie af te nemen naast een echoscopie.


Zwangeren met hypertensie of diabetes gravidarum in de zwangerschap

Deze groep dient jaarlijks preventief gecontroleerd te worden wegens een verhoogd risico op het ontwikkelen van hypertensieve aandoeningen en diabetes op later leeftijd.

Informatie over actuele infectieziekten voor huisartsen. Deze maand:

- Toename van Streptococcal toxic shock syndroom (STSS)

- Stand van zaken influenza epidemie en de effectiviteit van de griepprik


Toename van Streptococcal toxic shock syndroom door β-hemolytische streptokok groep A
Sinds december 2016 is er een relatief grote stijging in het aantal gemelde invasieve infecties met meldingsplichtige β-hemolytische streptokok groep A. Door groep A-streptokokken veroorzaakte Streptococcal toxic shock syndroom (STSS), necrotiserende fasciitis en puerperale koorts of sepsis zijn meldingsplichtig. Sinds december 2016 zijn er 38 gevallen van STSS, 20 gevallen van fasciitis necroticans en twaalf gevallen van puerperale koorts of sepsis gemeld. Vooral het aantal STSS-meldingen is hoog ten opzichte van de afgelopen drie jaar (zie Figuur 1). Zeventien patiënten met STSS zijn overleden in de periode december – februari, waaronder drie kinderen jonger dan zes jaar. Onder de fasciitis necroticans-meldingen zijn in dezelfde periode vier sterfgevallen, allen tussen de 55 – 62 jaar. Er is geen typering uitgevoerd. De patiënten zijn gemeld vanuit verschillende GGD regio’s, er is geen epidemiologisch verband bekend. Bron: RIVM
Recent is er één patiënt in het Langeland ziekenhuis en één patiënt in  het Reinier de Graaf Gasthuis opgenomen met een Streptococcal toxic shock syndroom door groep A-streptokokken.
Diagnostiek naar hemolytische streptokokken groep A vindt plaats door middel van bacteriële kweek.

Stand van zaken influenza epidemie en effectiviteit van de griepprik
Sinds 28 november 2016 is er sprake van een griepepidemie in Nederland (de twaalfde achtereenvolgende week). De influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)-incidentie van week zeven was 85 per 100.000 ingeschreven patiënten. Dit is een daling ten opzichte van vorige week toen de incidentie 106 per 100.000 was. Er wordt voornamelijk influenzavirus type A(H3N2) aangetoond.

Voorlopige resultaten van een studie naar de vaccineffectiviteit van influenzavaccins in Europa (uitgevoerd door het I-MOVE-consortium) zijn gepubliceerd. In de analyse wordt de vaccinatiegraad bij patiënten die geen infectie met een griepvirus bleken te hebben vergeleken met die bij patiënten die wel een infectie met het griepvirus hadden. Hieruit blijkt dat de vaccineffectiviteit tegen influenza-infecties in Europa tot nu toe 38% (95% CI: 21 -51%) was bij mensen die de huisarts bezochten met griepachtige klachten. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande seizoenen waarin het A(H3N2)-griepvirus veel voorkwam. De griepvirussen die in Nederland worden aangetoond komen redelijk overeen met de virussen in het vaccin. Aan het einde van het griepseizoen worden alle analyses opnieuw uitgevoerd. Dan zijn er ook voldoende gegevens om de effectiviteit van de griepprik specifiek voor Nederland te berekenen. Bronnen: Nivel, RIVM, Eurosurveillance.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.