;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

13 maart 2018

Huisartsenbulletin maart 2018

Oogheelkunde ook in polikliniek Europaweg

Vanwege de grote vraag naar onze oogzorg werken onze oogartsen sinds 1 maart op maandag ook in onze polikliniek aan de Europaweg. Patiënten die op deze locatie worden verwacht krijgen hierover duidelijke informatie van ons afsprakenbureau. Voor u als huisarts verandert er niets aan de procedure voor het doorverwijzen.

 

Overleg bij verdenking malaria

Malaria tropica is een ziekte, die onbehandeld in enkele dagen tot de dood kan leiden. Een aanvraag voor een dikke druppel bij verdenking malaria is altijd cito. De uitslag moet binnen 2 tot 4 uur bekend zijn en een EDTA-buis moet binnen 1 uur bekeken worden. Het is hierbij van belang dat dit altijd in overleg met de arts-microbioloog gedaan wordt.

Overlegt u daarom altijd bij een aanvraag malaria met de arts-microbioloog voor het insturen van de dikke druppel. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar via (079) 346 4389 en buiten kantooruren via (079) 346 2626. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

 

Nieuwe geriater Heleen Lans

Sinds 1 februari versterkt Heleen Lans ons team van geriaters. Heleen studeerde geneeskunde in Utrecht, waar ze ook de opleiding tot geriater heeft gevolgd. Zij heeft bijzondere interesse in cognitieve stoornissen en heeft daarmee veel ervaring opgebouwd tijdens een stage bij het Alzheimer centrum van het VUMC. Vooral bij kwetsbare ouderen vindt Heleen veel contact met familie en korte lijnen tussen de artsen belangrijk. Ze hoopt u dan ook spoedig een keer te spreken of te ontmoeten.

 


Huisbezoeken verpleegkundig specialist geriatrie

Voor steeds meer ouderen is tweedelijns diagnostiek naar cognitieve stoornissen en/of gedragsstoornissen aangewezen. Een bezoek hiervoor aan het ziekenhuis is echter soms te belastend. Ook komt het voor dat een patiënt hiervoor geen motivatie heeft.

Een verpleegkundig specialist van de vakgroep Geriatrie, Angelique de Zwart of Karin den Hertog, bezoekt daarom deze mensen thuis. Zij nemen een anamnese en hetero-anamnese af en verrichten op maat een aantal cognitieve testen. Ook inventariseren zij voorgeschiedenis, biografie, medicatie en laboratoriumonderzoek.  Zo nodig volgt overleg met één van de geriaters of de verwijzer. Aan de hand hiervan komen zij tot een verduidelijking van de problemen en stellen zij een diagnose op gebied van cognitie en gedrag.

Somatische diagnostiek wordt niet tijdens een huisbezoek verricht.

Als verwijzer krijgt u snel terugkoppeling en een behandelplan. De meeste patiënten worden daarna terugverwezen naar de eigen huisarts.

De ervaringen tot dusver zijn heel gunstig. Vrijwel altijd blijkt één huisbezoek genoeg om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. Vaak is er ook een onderliggende zorgvraag waar na de diagnostiek een antwoord op gegeven kan worden.  Een enkele keer is nog aanvullend onderzoek nodig, dat wel moet plaatsvinden in het ziekenhuis.

Op dit moment zijn er geen wachttijden voor een huisbezoek. U kunt uw patiënt hiervoor aanmelden via Zorgdomein.

 


Gewijzigde voorbereiding en routering voor endoscopie

Sinds 1 maart neemt ons endoscopiecentrum initiatief tot het maken van een afspraak met de patiënt die u heeft doorverwezen. We nemen hiervoor binnen drie werkdagen na uw doorverwijzing contact op met uw patiënt. Dit hoeft hij of zij dus niet meer zelf te doen.

Ook hoeft u geen recept meer te verstrekken voor het laxeermiddel. Dit doen wij tijdens het verpleegkundig spreekuur. In plaats van Moviprep gebruiken we voortaan Picoprep/Bisacodyl. Hiervan is veel minder nodig (een beker in plaats van een liter), waardoor het drinken minder belastend is voor de patiënt.

 

Uw praktijkinfo in Vektis

Voor onze medische terugkoppeling over uw patiënt gebruiken wij uw gegevens uit Vektis. Sommige huisartsen vullen hier privé contactgegevens in, waardoor het bericht niet aankomt op hun praktijk. U kunt dit als gewenst zelf aanpassen in Vektis.

 

Bevolkingsonderzoek darmkanker gestart

Sinds begin dit jaar zijn wij gecertificeerd voor het verrichten van bevolkingsonderzoek darmkanker. Uw patiënten kunnen hiervoor dus dichtbij huis terecht. Na het intakegesprek vinden de scopieën altijd binnen twee weken plaats.

Daarnaast gelden ook voor reguliere onderzoeken zeer korte wachttijden: uw patiënten kunnen binnen een week terecht voor een gastroscopie en binnen twee weken voor een colonoscopie. Voor meer spoedeisende patiënten kunt u overleggen met onze MDL-arts via (079) 346 29 41.
 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.