Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

9 mei 2016

Huisartsenbulletin mei 2016

Logo.png

Nationale Huidkankerdag

Dit jaar vindt de nationale Huidkankerdag plaats op zaterdag 21 mei. Mensen kunnen een plekje op hun huid gratis laten beoordelen door een dermatoloog.

Inmiddels zijn hiervoor alle plaatsen bezet. Wanneer een plekje nadere aandacht nodig heeft krijgt de patiënt een brief mee met een verwijzing naar u als huisarts. Mogelijk verschijnt in de week na 21 mei dus een patiënt met zo’n brief op uw spreekuur. Mocht u zelf interesse hebben om die dag aanwezig te zijn in onze Huidkliniek, stuurt u dan een mail naar onze dermatoloog e.honig@llz.nl.

 

Neurologiepatiënt kan binnen één week terecht in polikliniek Bergschenhoek

Wekelijks houden twee neurologen spreekuur in polikliniek Bergschenhoek. Hierdoor zijn de toegangstijden zeer kort, over het algemeen kan men binnen een week terecht.

 

Menopauzespreekuur polikliniek Bergschenhoek

Ook het drukbezochte menopauzespreekuur is weer van start gegaan in polikliniek Bergschenhoek. Vrouwen met klachten of vragen hierover kunnen er eenmaal per maand terecht op dinsdagochtend. Verwijzen kan gewoon via Zorgdomein.

 

Ochtend voor lotgenoten prostaatkanker

Op 26 mei is er weer een lotgenotenbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker en eventuele naasten. Deze vindt plaats op onze hoofdlocatie in Zoetermeer. Voor meer informatie kunt u hen verwijzen naar de agenda op onze website.

 

LangeLand Ontmoeting 7 juni: verdachte plekjes onder de loep

Op dinsdagavond 7 juni maken onze dermatologen graag kennis met u. De avond heeft als thema: verdachte plekjes onder de loep. De avond vindt plaats in de LangeLand Huidkliniek, Europaweg 151.

Voor dit forum is accreditatie aangevraagd (2 punten)

Leerdoelen:

- (meer) actuele kennis over werken met de dermatoscoop

- onderscheiden van verdachte plekjes

- herkennen van melanoom

De avond kent een praktische werkvorm. Beoordeling vindt plaats van een groep patiënten met verdachte plekjes. Heeft u een eigen dermatoscoop? Neemt u deze dan mee!

We zien uw aanmelding graag tegemoet! Inschrijven kan via deze link.(inloggen met gebruikersnaam Langeland en wachtwoord verwijzers).

 

Antibiotica profylaxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een kunstgewricht

U zal regelmatig gevraagd worden door patiënten die een gewrichtsprothese hebben of zij profylactisch antibiotica nodig hebben. Ook tandartsen komen regelmatig met deze vraag.

Begin 2016 heeft de Nederlandse Orthopedische Vereniging een herziene richtlijn aangenomen. Kern van de richtlijn is:

Het is niet noodzakelijk om antibiotische profylaxe te geven aan patiënten met een gewrichtsprothese vóór een mond- of tandheelkundige ingreep ter preventie van een hematogene infectie van de gewrichtsprothese.

Evenmin geldt dit in geval van verminderde immuniteit/afweer van de patiënt.

Het is aanbevelingswaardig om bij de patiënt het belang van een goede mondgezondheid te benadrukken en regelmatige tandheelkundige controles aan te raden.

Geldt dit ook voor andere ingrepen?

Hoewel de richtlijn niet specifiek heeft gekeken naar andere ingrepen, denk  bv.  aan het verwijderen van poliepen uit de darm, is er gelet op de uitgebreide zoektocht naar een relatie tussen gewrichtsprothesen en bacteriëmiën, geen onderzoek van voldoende kwaliteit gevonden die het uit voorzorg geven van antibiotica rechtvaardigt.

Mocht u de richtlijn nader willen bestuderen dan verwijzen wij naar: http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese.html

 

Labnieuws (1): Aanpassingen in Zorgdomein

Met de overgang naar versie 5 van Zorgdomein zijn een paar instellingen gewijzigd. Het laboratorium heeft getracht de opbouw van het probleemgeoriënteerde  (op ICPC code) aanvraagdeel logischer in te richten. 

Met name bij het cardiovasculair risicomanagement zijn enkele dingen gewijzigd, mede op aangeven van de kaderhuisarts hart&vaatziekten Paul Smits. Hopelijk kunt u de aanvragen nu makkelijker vinden en sluiten ze naadloos aan bij de richtlijn.

Vragen over Zorgdomein labaanvragen kunt u altijd stellen aan onze klinisch chemicus Nannette Brouwer. U bereikt haar via n.brouwer@llz.nl. Ook verbetersuggesties zijn uiteraard welkom.

Labnieuws (2): Prikposten tijdens de feestdagen

De bloedafnamepoli op de Europaweg, in het LangeLand Ziekenhuis en de prikposten zijn gesloten op tweede Pinksterdag (maandag 16 mei).

 

Infectiebarometer mei

Ebola niet langer “Public Health Emergency of International Concern”

De WHO heeft op dinsdag 29 maart besloten dat Ebola niet langer wordt beschouwd als een “Public Health Emergency of International Concern”. Dit betekent voor Nederland dat de verhoogde paraatheid voor potentiële Ebolagevallen uit West-Afrika kan worden beëindigd. De triagerichtlijnen van het RIVM worden daarom ingetrokken. Overigens zijn er in Guinee nog enkele Ebolaclusters, waarschijnlijk ten gevolge van re-introductie door klinisch herstelde (maar wel nog besmettelijke) patiënten. Deze clusters vormen door adequate lokale maatregelen geen risico voor verdere verspreiding. (Bron: RIVM-LCI)

Bofverheffing in Brabant

In de GGD-regio Hart voor Brabant is een bofverheffing gemeld van 6 jonge mannen in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. Eerste ziektedagen variëren van 19 maart tot 9 april. Vijf van de 6 patiënten zitten in dezelfde vriendengroep of zijn bij hetzelfde feest geweest. De andere man met een eerste ziektedag op 4 april heeft geen direct contact gehad, maar zijn sociale netwerk bevindt zich in hetzelfde dorp. (Bron: RIVM-LCI)

Diagnostiek: via serologie, of DNA-onderzoek (PCR) op een keeluitstrijk of speeksel. Bij gevaccineerde personen is serologie alleen mogelijk op een serumpaar noodzakelijk in verband met de uitgangstiter.

In 2015 meer soa gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen

De Thermometer seksuele gezondheid meldt dat het aantal mensen dat zich in 2015 voor een soa liet testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) met 3% is gedaald tot 136.347 consulten. De afname betrof met name het aantal geteste vrouwen en heteroseksuele mannen en komt onder andere doordat er in 2015 een financieel maximum is ingesteld aan de regeling ‘aanvullende seksuele gezondheidszorg’ (ASG). Hierdoor komen vooral mensen in voor een test in aanmerking die behoren tot de groepen met een hoog risico zoals mannen die seks hebben met mannen (MSM), mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa of personen met klachten.

Het percentage bij wie uiteindelijk een soa wordt aangetoond in een CSG neemt toe. Bij ruim 17% van de consulten werd één of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 16%. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen is er een stijgende trend in het percentage positieve testen, mogelijk te verklaren door de prioritering van seksuele hoogrisicogroepen. Bij MSM was het percentage gevonden soa het hoogst (20.9%), maar dit is wel stabiel ten opzichte van andere jaren. Het aantal diagnoses van chlamydia is vergeleken met 2014 met 5% gestegen naar 18.585. Het aantal diagnoses van syfilis bij de CSGs is ten opzichte van 2014 gestegen met 27% tot 942. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal diagnoses bij MSM (30%). In 2015 zijn er 288 nieuwe hivdiagnoses gesteld. Dit is een daling van 11% ten opzichte van 2014. Van deze hivdiagnoses werd 90% (260 diagnoses) vastgesteld bij MSM. (Bron: Thermometer seksuele gezondheid)

Respiratoire virussen

De influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)-incidentie was in week 13 (28 maart t/m 3 april) met 48 per 100.000 ingeschreven patiënten voor de tweede achtereenvolgende week onder de epidemische drempel van 51 per 100.000. Hiermee is de griepepidemie volgens de definitie na 11 weken ten einde gekomen.

Het influenzavirus circuleert nog wel, vooral Influenzavirustype B (Victoria-lijn). Dit leidt niet meer tot een epidemisch aantal consultaties van patiënten met IAZ bij de huisarts. Mogelijk komt dit doordat Influenza B over het algemeen iets mildere griepverschijnselen geeft.

In ons laboratorium is Influenza B in april met 75% afgenomen ten opzichte van maart. Daarnaast wordt Rhinovirus nog aangetroffen. Andere luchtwegvirussen (waaronder RSV) zijn nagenoeg verdwenen. (Bronnen: RIVM, NIVEL, laboratoriumdata ReinierHagaMDC)

Diagnostiek: in de huisartsenpraktijk wordt doorgaans geen diagnostiek verricht naar verwekkers van respiratoire infecties in verband met het ontbreken van therapeutische consequenties. Indien gewenst kan een keelwat worden ingestuurd voor PCR onderzoek.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

 

Verwijzerspagina op www.llz.nl

U kunt alle huisartsenbulletins teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis (www.llz.nl). Ook vindt u hier informatie voor u als verwijzer over:

- onze specialisten

- (presentaties van) scholingen

- digitale bestelformulieren

- maandelijkse infectiebarometer

U logt in via www.langeland.nl/verwijzers

Gebruikersnaam: Langeland, wachtwoord: verwijzers

 

Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht