;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

 • Huisartsenpost: (079) 343 1600
 • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

9 mei 2017

Huisartsenbulletin mei 2017

Wethouder Vugs opent polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Maandag 8 mei opende wethouder Vugs onze gloednieuwe polikliniek voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie). Deze zorg wordt geleverd in nauwe samenwerking met de vakgroep MKA-chirurgie van het HagaZiekenhuis. Dit  in antwoord op de toenemende vraag naar deze gespecialiseerde zorg dichtbij huis.  

                                                             
Op deze moderne, volledig toegeruste polikliniek kunnen uw patiënten voortaan terecht voor röntgenfoto’s, het stellen van een diagnose en poliklinische ingrepen. Grote en complexe operaties zullen in het HagaZiekenhuis worden uitgevoerd.


Het MKA-team van het HagaZiekenhuis houdt vier dagen in de week spreekuur in Zoetermeer. Iedere chirurg heeft een eigen aandachtsgebied, waardoor patiënten worden geholpen door de specialist die de meeste ervaring heeft met hun probleemgebied.


Voor afspraken bij de MKA-chirurgen is een verwijzing nodig van tandarts, huisarts, medisch specialist of orthodontist. Via 079-346 4355 kunnen afspraken gemaakt worden voor de poli MKA-chirurgie In het LangeLand Ziekenhuis.
Meer informatie over MKA-chirurgie vindt u op https://www.langeland.nl/specialismen/mka-mondziekten-kaak-en-aangezichtschirurgie/

 

 

Vroegtijdig verwijzen naar Geheugenpoli
 

Uw patiënten met geheugenklachten zijn welkom op onze Geheugenpoli. Dit is een samenwerkingsverband van het Langeland Ziekenhuis, de Vierstroom en de GGZ Zoetermeer.
Vooral ouderen hebben last van geheugenklachten, maar ook op jonge leeftijd kunnen deze optreden.

De oorzaak van geheugenklachten kan erg verschillend zijn. Deze klachten hoeven niet altijd bij een ziekte te passen. Het is wel belangrijk dit goed en vroegtijdig te onderzoeken. De oorzaak kan in de hersenen liggen, maar ook andere lichamelijke of psychische aandoeningen kunnen problemen met het geheugen veroorzaken. Daarnaast kunnen het gebruik van medicijnen en de sociale omstandigheden een rol spelen. Vroegtijdige verwijzing naar de Geheugenpoli is belangrijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.


U kunt op verschillende manieren verwijzen naar de Geheugenpoli in Zorgdomein:

 • patiënten < 65 jaar neurologie
 • patiënten 65-75 jaar neurologie: (triage):
   patiënten met multimorbiditeit/ polifarmacie/ functionele stoornissen naar de geriater
   patiënten met cognitieve stoornissen of in voorgeschiedenis neurologische aandoeningen naar de neuroloog
 • patiënten > 75 jaar geriatrie

Als er naast de cognitieve stoornissen sprake is van bewegingstoornissen (Parkinsonisme) kunt u de patiënt verwijzen naar de neuroloog.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de geheugenpoli tel: 079-3462362 of mailen naar Annemieke Schipper, coördinator Geheugenpoli, via a.schipper@llz.nl

 

Welkom op Huidkankerdag


Ook dit jaar organiseert de Nederlandse vereniging voor Dermatologie een nationale Huidkankerdag. Deze vindt plaats op zaterdag 20 mei. Mensen kunnen een plekje op hun huid kosteloos laten beoordelen door een dermatoloog.


De Huidkliniek (Europaweg) doet mee met twee dermatologen. Wanneer een plekje verdere behandeling nodig heeft verwijzen zij patiënten met een brief en een advies naar hun huisarts. Het kan dus zijn dat er na 20 mei een patiënt met een dergelijke brief op uw spreekuur verschijnt.


Niet alleen is dit een goede gelegenheid om informatie te geven over zonbescherming en huidkankerpreventie; elk jaar vinden we enkele mensen met huidkanker of voorstadia daarvan.
Mocht u als huisarts bij deze ochtend aanwezig willen zijn, stuur dan even een mail aan onze dermatoloog Erik Honig, via e.honig@llz.nl.

 

Radiologie polikliniek Bergschenhoek


De openingstijden van onze afdeling Radiologie in polikliniek Bergschenhoek zijn gewijzigd. De afdeling is nu open op de volgende ochtenden:


• Iedere maandag
• Even weken op vrijdag
• Oneven weken op donderdag

Openingstijd: van 8.30 tot 12.00 uur.

Belang van de enkelarmindex

Indien u van plan bent om ambulante compressietherapie toe te passen bij bijvoorbeeld een veneus ulcus of perifeer oedeem, dan  is het belangrijk om eerst een enkelarmindex (EAI) te meten om arterieel vaatlijden uit te sluiten. De belangrijkste contra-indicatie voor compressietherapie is arteriële insufficiëntie. Een (te) hoge druk kan de bloedtoevoer naar de huid en het onderhuidse weefsel verminderen en leiden tot necrose en ulceratie. In de literatuur is niet terug te vinden hoe hoog de EAI minimaal moet zijn om veilig te kunnen zwachtelen. In de praktijk ligt deze grens op 0.7.

De reden dat we dit advies geven is, omdat het niet altijd duidelijk uit de anamnese of lichamelijk onderzoek naar voren komt dat er sprake is van arterieel vaatlijden. Daarom adviseren we bij elke patiënt die compressietherapie nodig heeft een EAI te meten.

Kinderrevalidatie

De afdeling Revalidatiegeneeskunde heeft naast revalidatie voor volwassenen ook revalidatiegeneeskunde voor kinderen. Kinderrevalidatiearts Carola Bouwhuis werkt inmiddels al weer anderhalf jaar in het LLZ. De kinderrevalidatie richt zich op kinderen met een tijdelijke of blijvende, primair motorische stoornis. Deze kan samen gaan met bijvoorbeeld gedragsproblemen, cognitieve problemen, communicatieve problemen of zintuiglijke afwijkingen.

Deze kinderen ondervinden beperkingen in het dagelijks functioneren of ze kunnen zich onvoldoende spontaan ontwikkelen ten gevolge van de bestaande fysieke of cognitieve stoornissen.

Doelgroepen voor de kinderrevalidatie zijn: Kinderen met een ontwikkelingsachterstand op basis van bijvoorbeeld:

- een (centraal) neurologische aandoening
- een syndroom
- een genetisch defect of eci
- loopproblemen
- problemen in de algehele motoriek (zoals bij bijv DCD, hypermobiliteit)
- chronische pijnklachten
- forse eetproblemen.

 

Contact met Medische dictafonie

Vanwege vakantie en ziekte heeft onze afdeling Medische dictafonie op dit moment een achterstand in het terugkoppelen van informatie over uw patiënt. We doen onze uiterste best om deze zo spoedig mogelijk in te lopen. Mocht u wachten op informatie over uw patiënt, neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Medische dictafonie, via medischsecretariaat@llz.nl of 079-3462638. Wij kunnen dit dossier dan zo mogelijk met voorrang behandelen. Excuus voor eventueel ongemak.

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
 • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.