Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

4 mei 2018

Huisartsenbulletin mei 2018

Nieuw spreekuur astma en zwangerschap

Graag brengen we een nieuw spreekuur onder uw aandacht, voor vrouwen met astma die zwanger zijn of willen worden.

Voor deze doelgroep is tijdens de (aanloop naar) zwangerschap extra aandacht gewenst. Dat geldt met name rondom de medicatie, die voor deze situatie zorgvuldige afwegingen vergt. Is er medicatie nodig? Welke? Welke is het minst belastend voor de vrucht? Hoe voorkom je een aanval? Komt benauwdheid door de zwangerschap of de astma?

Onze longarts Sarah van Oord kijkt samen met gynaecoloog Iris van der Meer naar de gezondheid van deze vrouwen.

 

Huidkankerdag zaterdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur doen de dermatologen van de LangeLand Huidkliniek weer mee aan de jaarlijkse Huidkankerdag. Deze wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging voor Dermatologie.

Wie een plekje of zijn of haar huid gratis wil laten beoordelen door een dermatoloog kon zich aanmelden via een speciale website. Er is veel belangstelling voor deze dag, dus op dit moment zit de dag dan ook al helemaal vol.

De Huidkliniek doet mee met twee dermatologen. Wanneer zij het nodig achten dat een plekje verder wordt behandeld, dan verwijzen zij patiënten met een brief en een advies naar hun huisarts. Het kan dus zijn dat er de maandag na 2 juni een patiënt met een dergelijke brief op uw spreekuur verschijnt.

In het verleden hebben we vaker meegedaan aan dergelijke initiatieven. Behalve dat het een goede gelegenheid is om informatie te geven over zonbescherming en huidkankerpreventie vinden we elk jaar weer enkele gevallen van huidkanker en voorstadia daarvan.

Mocht u het interessant vinden om die ochtend mee te lopen, neem dan even contact op met onze dermatoloog Erik Honig, via e.honig@llz.nl. U bent van harte welkom!

 

Kinderdiabetesteam

Afgelopen jaar hebben wij een aantal nieuwe gezichten verwelkomd in ons kinderdiabetesteam. Per mei 2017 is Naomi Hompes-de Jong werkzaam als een van de twee vaste kinderartsen voor kinderen met diabetes. Zij ziet samen met kinderarts Edo Stam alle kinderen met diabetes. Ook binnen ons psychologisch team is een nieuw gezicht, GZ-psycholoog Inge Simons.

Ons voltallig kinderdiabetesteam bestaat uit:

•twee kinderartsen met diabetes als aandachtsgebied
•een kinderdiabetesverpleegkundige
•een diëtiste met diabetesspecialisatie
•een maatschappelijk werker en
•twee psychologen.

Samen organiseren zij de zorg voor alle kinderen met diabetes binnen de regio Zoetermeer. Zij begeleiden hen vanaf het moment van diagnose tot 21 jaar. Via warme overdracht gaan zij daarna verder bij de interne geneeskunde.

De patiënten worden minimaal viermaal per jaar gezien en zo nodig vaker. Tevens geeft het team jaarlijks voorlichting aan ouders van de kinderen met diabetes. Daarnaast nodigt het team leerkrachten van de basisschool en middelbare scholen uit voor voorlichting en zijn er diverse educatiemomenten voor de kinderen. Zo leren zij elkaar kennen en ervaren zij dat ze niet de enige kinderen of tieners zijn met diabetes.

Voor vragen over verwijzingen van kinderen en tieners met diabetes kunt u altijd contact opnemen met ons kinderdiabetesteam, via kinderdiabetesverpleegkundige Sylvia van Meurs (079) 346 2480 of via kinderdiabetesverpleegkundige@llz.nl.

 

 

Overgangsconsult polikliniek Bergschenhoek

Onze polikliniek Bergschenhoek kent twee keer per maand op dinsdagochtend een speciaal spreekuur voor vrouwen die overgangsklachten ervaren of die vragen hebben over de overgang.

Leefstijl- en voedingsadviezen geven vaak al verbetering. De hormoonspiegel kan in balans worden gebracht met hormonen en er zijn verschillende mogelijkheden om opvliegers onder controle te houden. Daarnaast is er aandacht aan de verhoogde risicofactoren in deze levensfase zoals osteoporose en hart- en vaatziekten.

Gynaecoloog Iris van der Meer ziet samen met overgangsconsulente Sandra van der Wielen vrouwen tijdens een consult van één uur. Zij beoordelen of de klachten afkomstig zijn van de overgang. Er wordt direct een passend behandelplan opgesteld in overleg met de patiënte.

 

LangeLand Ontmoeting Gynaecologie

Op dinsdag 19 juni aanstaande is er een LangeLand Ontmoeting met de maatschap Gynaecologie. De onderwerpen van die avond zijn: cyclusstoornissen en prolaps.

Aan de orde komen onder meer behandelmogelijkheden bij hevig menstrueel bloedverlies in perimenopauze. Daarnaast is ook er ook heel praktisch aandacht voor het aanmeten en controleren van een pessarium.

De avond vindt plaats in de Toneelzaal van ons ziekenhuis en duurt van 17.30 tot 20.30 uur. De kosten voor het programma inclusief lichte maaltijd zijn 50 euro incl. btw. Uw inschrijving is welkom via huisartsen@llz.nl.

 

 

Infectiebarometer

Stand van zaken griepepidemie

De griepepidemie lijkt deze week te eindigen; de incidentie is in week 16 gedaald onder de epidemische grens gedaald naar 36 per 100.000 inwoners. Officieel is de epidemie ten einde als de incidentie twee achtereenvolgende weken onder de 51 per 100.000 inwoners is.

Bron: Nivel 

Toename aantal mensen met ziekte van Lyme

Uit een peiling van het RIVM in 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme. Bij 25.500 patiënten werd de diagnose erythema migrans gesteld. De toename is het sterkst in het noordoosten van Nederland.

Bron: RIVM

Neemt u voor vragen gerust contact op met onze dienstdoende arts-microbioloog, via (079) 364 4389.

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht