Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

29 september 2016

Huisartsenbulletin oktober 2016

 

Ellen Hiemstra, nieuwe gynaecoloog in het LangeLand Ziekenhuis.

Op 1 september 2016 ben ik gestart als gynaecoloog in het LangeLand Ziekenhuis. Ik hou van de korte lijnen die het ziekenhuis kenmerkt. Bovendien zie ik de potentie van samenwerking binnen de Reinier Haga Groep.

Na een civieltechnisch uitstapje ben ik geneeskunde gaan studeren in Utrecht. Vervolgens heb ik mijn opleiding gynaecologie in Leiden en Den Haag gevolgd. Tijdens een onderbreking hiervan heb ik promotieonderzoek gedaan naar het aanleren van chirurgische vaardigheden.

Binnen de gynaecologie heb ik mij extra verdiept in benigne gynaecologie, voortplantingsgeneeskunde, psychosomatiek en urogynaecologie. In mijn nieuwe functie zal ik me, samen met Mieke Vosmar, veel met urogynaecologie bezig houden. Ik verheug me daarbinnen op samenwerking met urologen, chirurgen, MDL-artsen, seksuologen, bekkenfysiotherapeuten en niet in de laatste plaats met u!

Opnieuw gecertificeerd voor spataderzorg!

Uw patiënten zijn en blijven bij ons aan het juiste adres voor veilige spataderzorg van de allerhoogste kwaliteit.

Om dit kracht bij te zetten heeft de Hart&Vaatgroep dit jaar maar liefst twee certificaten uitgereikt voor onze spataderzorg. En daar zijn we trots op, want het betekent dat we voldoen aan een aantal strenge criteria van de patiëntenvereniging. De belangrijkste hiervan zijn: - Gedegen (echo)onderzoek vooraf - Aanbod van alle soorten behandelingen (laseren, wegspuiten, opereren) - Mogelijkheid tot doorverwijzing voor complexere (vervolg)zorg De ingreep is altijd poliklinisch, dus uw patiënt kan dezelfde dag alweer naar huis. De ingrepen zijn niet heel belastend, de patiënt voelt wel prikjes maar deze worden doorgaans niet als heel pijnlijk ervaren.

Snelle toegang tot hoogwaardige vaatchirurgie

Met trots kunnen wij melden dat we ook dit jaar het keurmerk voor vaatchirurgie in de wacht hebben gesleept. Patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep vindt namelijk dat (onder meer) patiënten met aderverkalking of een aneurysma bij ons zonder meer in goede handen zijn. Goed om te weten: uw patiënt kan bij ons ook nog heel snel terecht vergeleken bij ziekenhuizen in de regio. Vaak al binnen een week. Overigens verrichten onze vaatchirurgen Marjolein van der Eb en Kagan Türkcan ook alle benodigde chirurgische zorg voor diabetes- en dialysepatiënten.

Niet verzekerde zorg in de LangeLand Huidkliniek

De afgelopen jaren is het aantal ingrepen dat wordt vergoed door de verzekeraars op het gebied van spataderzorg en dermatologie verminderd.

Sinds eind 2015 is er voor patiënten de mogelijkheid in de LangeLand Huidkliniek om tegen betaling spataderen te laten scleroseren en cosmetisch storende benigne huidafwijkingen te laten verwijderen door een van onze dermatologen. De procedure en prijslijst is te vinden op de website.

Regelmatig worden patiënten verwezen voor het verwijderen van benigne huidafwijkingen zoals verruca seborrhoica. Vanaf 1 oktober is het voor u als huisarts mogelijk om patiënten via Zorgdomein aan te melden voor niet verzekerde zorg op de manier zoals u gewend bent voor verzekerde zorg. Varices (sclerocompressietherapie) en goedaardige huidafwijkingen zijn als nieuwe verwijsredenen opgenomen in Zorgdomein. Zo bent u ervan verzekerd dat uw patiënt op het juiste spreekuur terechtkomt om meteen geholpen te worden en zo voorkomen wij gezamenlijk dat er voor patiënt een consult plaatsvindt dat van het eigen risico afgaat.

Voor dit spreekuur hebben patiënten uiteraard geen officiële verwijzing nodig. Behalve via Zorgdomein kunnen patiënten vanaf 1 oktober ook zelf een afspraak op deze spreekuren plannen, hetzij online dan wel via het afspraakbureau.

Infectiebarometer

Actuele infectieziekteninformatie voor huisartsen. Deze maand:

- Salmonella-verheffing in Nederland
- Meer binnenlandse leptospirose-infecties


Salmonella-verheffing in Nederland


Er is in Nederland al geruime tijd een uitbraak van Salmonella Enteritidis gaande (zie Figuur 1). Er zijn in totaal 78 patiënten bekend met dezelfde stam. Er is door het RIVM een landelijk case-controleonderzoek gestart naar de bron van de uitbraak. Van eind vorig jaar tot begin dit jaar was er een Salmonella-uitbraak met deze stam in Schotland en Engeland, waarbij de bron niet werd gevonden. Ook België, Schotland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Luxemburg en Engeland rapporteren gevallen. In ons laboratorium was van zowel C. jejuni als Salmonella de afgelopen maanden een normale seizoensverheffing te zien. Bronnen: RIVM-LCI, NVWA, laboratoriumdata LLZ.


Diagnostiek van Salmonella gebeurt door DNA-onderzoek (een PCR-test) op feces


Meer binnenlandse leptospirose-infecties

In 2016 zijn er bij de GGD’s tot en met augustus in totaal 50 gevallen van leptospirose gerapporteerd, waarvan twee in onze regio. Van hen hebben 21 de infectie opgelopen in Nederland, waar van de meesten in augustus (n=13). In 2014 en 2015 was er een viervoudige toename in autochtone gevallen ten opzichte van 2010–2013 en een tweevoudige toename in importgevallen. In 2014 werden 97 leptospirosegevallen gemeld, waarvan 60 opgelopen in Nederland, in 2015 waren dit er 89, waarvan 44 opgelopen in Nederland. In 2010–2013 werden in de periode januari tot en met augustus gemiddeld 16 gevallen van leptospirose gemeld, waarvan 4 de infectie opliepen in Nederland. Bron: RIVM-LCI, Osiris (Leptospira spp.)

Diagnostiek voor Leptospirose vindt plaats door middel van serologie en/of DNA-onderzoek (PCR) op bloed en/of urine. Dit onderzoek kunt u het beste aanvragen in overleg met de arts-microbioloog.


Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

Wijziging kreatinine methode

Per 24 augustus 2016 wordt de bepalingsmethode voor kreatinine in bloed en urine gewijzigd van de klassieke Jaffémethode in de enzymatische methode. De Jaffémethode is minder betrouwbaar dan de enzymatische methode, omdat in deze test kreatinine middels een kleurreactie gemeten wordt, hetgeen niet specifiek is. Exogene en endogene kunnen dezelfde kleurreactie geven, waardoor de kreatinineconcentratie overschat kan worden, bijvoorbeeld glucose, albumine en vitamine C. Tevens zijn er stoffen die de kreatinine foutief kunnen verlagen, waaronder bilirubine. De Jaffémethode past een correctie toe voor deze interferentie, echter is dat maar een gemiddelde correctie. Daardoor is er een grote analytische variatie in de uitslagen. De enzymatische methode gebruikt specifieke enzymen die kreatinine omzetten, is dus specifieker dan de klassieke Jaffé en laat nauwelijks interferentie zien.

Recent hebben we in het LangeLand meegewerkt aan een landelijke studie waarbij de invloed van glucose en totaal eiwit zijn onderzocht in de Jaffémethode en de enzymatische methode. De resultaten laten zien dat bij forse afwijkingen in eiwit en/of glucose, er een overschatting of onderschatting van de kreatininewaarde is, wat resulteert in respectievelijk een onderschatting of overschatting van de eGFR. De enzymatische methode liet geen interferentie zien.

De enzymatische kreatininetest gaat u dus een betrouwbaarder resultaat geven. We zullen tijdelijk een commentaar mee rapporteren om u op de wijziging te attenderen en daarmee te borgen in de digitale databases. Heeft u vragen? Onze klinisch chemici Nannette Brouwer of Marieke Frasa staan u graag te woord via 079-346 2574.

Aanpassingen in aanvragen bij Radiologie

In navolging van onderling overleg tussen de radiologen en leden van de ziekenhuiscommissie komt er een aanpassing in de aanvraagformulieren voor X- thorax en echo van de buik.

Het doel hiervan is om de vraagstelling voor de radiologen te verduidelijken. Uitgangspunt is eveneens geweest dat de gebruikersvriendelijkheid voor de huisarts bewaard moest blijven.

Hierbij een link naar het voorbeeld van de nieuwe lay-out.

Het formulier wordt per 1 oktober in gebruik genomen.

Verder geldt: Wanneer een X-ribdetail wordt aangevraagd om een eventuele ribfractuur te diagnosticeren, moet altijd ook een X-thorax worden gemaakt (om pneumo- of hematothorax te beoordelen).

De radioloog zal dus in zo’n geval altijd automatisch een X-thorax toevoegen aan de diagnostiek (geldt ook bij niet- traumatische aanleiding voor de ribfoto).

NB Indien u alleen een X-thorax aanvraagt bij verdenking op ribfractuur wordt geen ribdetailfoto gemaakt.

U kunt alle Huisartsenbulletins teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis (www.llz.nl). Ook vindt u hier informatie voor u als verwijzer over:
- onze specialisten
- (presentaties van) scholingen
- digitale bestelformulieren
- maandelijkse infectiebarometer
U logt in via www.langeland.nl/verwijzers
Gebruikersnaam: Langeland, wachtwoord: verwijzers


 
Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.

 

 

Vorig bericht Volgend bericht