Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

3 oktober 2017

Huisartsenbulletin oktober 2017

Logo.png

Endoscopiecentrum feestelijk geopend

We zijn trots op ons geheel nieuwe Endoscopiecentrum, dat onlangs is geopend door wethouder Isabelle Vugs. Het centrum is sinds 1 oktober operationeel.

Maag- , darm- en leverartsen van onze partners Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis bemensen samen met MDL artsen van het LLZ de scopieafdeling en de polikliniek Maag Darm Lever. Het is daarmee één van de eerste grote geslaagde samenwerkingen met de Reinier Haga Groep.

In november visiteert de beroepsvereniging van MDL-artsen onze nieuwe vakgroep MDL. Er zal een audit plaatsvinden om deel te mogen nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd onder alle Nederlanders van 55 tot 75 jaar. Afhankelijk van de uitslag vindt eventueel een endoscopisch onderzoek van de dikke darm plaats.

Het LangeLand Ziekenhuis heeft alles in het werk gesteld om te voldoen aan de strenge eisen voor het aanbieden van dit onderzoek. We hopen het in 2018 te kunnen aanbieden aan de inwoners van Zoetermeer. Zo komt ook deze zorg voor uw patiënten dichter bij huis.

 

Gespecialiseerde acute opvang voor mensen met beroerte

Voor patiënten met een beroerte is spoedige, goed georganiseerde zorg van levensbelang.  Ook goede nazorg is cruciaal bij het bevorderen van de gezondheid en de revalidatie van de patiënt.

Vanaf november 2017 biedt onze afdeling Neurologie ook deze zorg aan, in een geheel nieuwe stroke unit. Een gespecialiseerd team ontfermt zich hier over de patiënt. Het team behandelt de patiënt in de kritieke fase en werkt samen aan een herstelplan. Zo blijven we bouwen aan steeds betere en veiliger zorg voor iedereen uit Zoetermeer en omstreken.

 

Praktijkopvolging huisarts Kok door huisarts Bac

Sinds 1 oktober 2017 heeft huisarts Daneel Bac huisartsenpraktijk Kok overgenomen.

Deze praktijkopvolging gaat samen met een fysieke verhuizing van de praktijkruimten. Huisartsenpraktijk Kok op de Muzieklaan wordt hiermee verruild voor een praktijk in het gezondheidscentrum Buytenwegh, Kentgensplein 26E  in Zoetermeer. Daneel Bac zet hier samen met zijn waarnemend collega Rianne Kok-Spoon de praktijk voort. We kijken uit naar een plezierige samenwerking!

 


Spreekuur Neurologie Bergschenhoek

Sinds 1 oktober houdt neuroloog Dolf Strikwerda spreekuur in polikliniek Bergschenhoek op donderdagochtend. Eerder was dit maandagochtend.

 


Nieuwe chirurg Youssef El-Massoudi


Sinds september versterkt Youssef El-Massoudi ons team van chirurgen. Hiervoor werkte hij als chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, waar hij een vervolgopleiding kreeg binnen de oncologische colorectale pathologie.

Youssef: “Vanaf 2008 ben ik opgeleid binnen de regio AMC, waarbij ik mijn Gastro Intestinale differentiatie heb afgerond in 2014 in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Na mijn differentiatie heb ik nog ruim twee jaar vervolgopleidingen gevolgd in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis en Gelre Ziekenhuizen. Naast uitgebreide ervaring met algemene chirurgie heb ik ook een opleiding gehad in de oncologische en gastro-intestinale chirurgie. Ik heb veel expertise met laparoscopische en open colonchirurgie. Aanvullend houd ik me bezig met de buikwandchirurgie, complexe proctologie en endoscopische liesbreukchirurgie.

Het werken als chirurg is voor mij een voorrecht. Het is erg belangrijk om te beseffen dat je als arts een rol krijgt in een kwetsbare fase van patiënten. Om deze rol goed te vervullen is het belangrijk te zorgen voor goede en eerlijke communicatie met patiënten, naast een technisch goed uitgevoerde operatie. Mijn inzet is om de komende jaren de zorg binnen het LangeLand Ziekenhuis en de Reinier Haga Groep voor deze regio verder te ondersteunen en uit te breiden, waarbij de individuele patiënt centraal blijft staan.”

 

Twee avonden poli Plastische Chirurgie

Sinds kort is onze polikliniek Plastische Chirurgie elke dinsdag- en woensdagavond geopend. Deze is gevestigd op Europalaan 151, op dezelfde locatie als onze Huidkliniek.
Infectiebarometer

Sinds oktober 2015 zien we een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W. Vóór 2015 waren er gemiddeld vier patiënten per jaar met meningokokkenziekte serogroep W. In 2015 waren dat 9 patiënten; in 2016 50 en in 2017 (tot en met juli) 47. De incidentie is toegenomen van 0,03 naar 0,47 per 100.000 personen in 2017.
De ziekte komt het meest voor bij mensen van 65 jaar of ouder. Ook bij adolescenten en jongvolwassenen komt de ziekte relatief vaak voor. Sinds oktober 2015 zijn er tien patiënten overleden aan meningokokkenziekte serogroep W. De patiënten wonen verspreid over Nederland, er is dus geen sprake van geografische clustering. Ook is het niet voorgekomen dat een gezinslid of een ander persoon in de omgeving van een patiënt met meningokokkenziekte serogroep W ziek is geworden.
Er is een vaccin beschikbaar dat beschermt tegen meningokokkenziekte serogroep W, het quadrivalente MenACWY vaccin. Tot op heden wordt in het RVP alleen het MenC vaccin aangeboden. Het MenACWY vaccin wordt momenteel alleen geadviseerd aan reizigers die een verhoogd risico lopen op infectie met één van deze types, bijvoorbeeld deelnemers aan de Hadj. De minister heeft besloten om alle kinderen van 14 maanden en jongeren tussen 12 en 14 jaar een MenACWY vaccinatie aan te bieden. De verwachting is dat het vaccin hiervoor in de loop van 2018 beschikbaar is.
Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken/Toename_meningokokkenziekte_serogroep_W_sinds_oktober_2015


Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 346 4389.

 

Vorig bericht Volgend bericht