Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

5 oktober 2018

Huisartsenbulletin oktober 2018

Persoonlijk plan vermindert valrisico

Bent u gevallen en moest u daarvoor een arts bezoeken? Of bent u meer dan twee keer gevallen in een jaar? U bent dan - met een verwijzing van uw huisarts – van harte welkom bij de valpolikliniek van de vakgroep Geriatrie van het LangeLand Ziekenhuis. Hier brengen een klinisch geriater en een fysiotherapeut uw valrisico in kaart en maken zij voor u een persoonlijk behandelplan. Hiermee verkleinen we samen de kans dat u nog vaker valt.

Thuis

Met de jaren verminderen ons uithoudingsvermogen en onze spiermassa. En dit vergroot de kans op vallen. De laatste jaren zien we dat dit steeds vaker voorkomt, met name bij mensen die thuis wonen.
Gericht behandelplan
Veel mensen, die vervolgens op de Spoedeisende Hulp komen, hadden daarvoor al aantoonbaar verhoogd risico om te vallen. Onze valpolikliniek streeft ernaar om dit risico te verlagen. Patiënten krijgen een gericht behandelplan, met bijvoorbeeld een beweegprogramma, suggesties voor het aanpassen van de woning, passender medicatie, extra vitamine D of verbeteren van het gezichtsvermogen.

Samenwerking

Daarnaast heeft het LangeLand Ziekenhuis een valpreventie-geriatrienetwerk opgericht. Binnen dit netwerk werkt het ziekenhuis samen met fysiotherapeuten en ergotherapeuten uit Zoetermeer met specifieke kennis over ouderen en valpreventie. Hierdoor is de samenwerking met deze zorgverleners een stuk verbeterd. Ook kunt u met een verwijzing voor fysio- en of ergotherapie makkelijk doorstromen naar de eerste lijn en profiteert u van optimale informatieoverdracht.

De Stichting VeiligheidNL vraagt speciale aandacht voor dit onderwerp tijdens de Valpreventieweek van 1 tot 8 oktober. Meer informatie vindt u op www.veiligheid.nl/valpreventie.

 

Toegangstijd Cardiologie LangeLand Ziekenhuis

Eén van de cardiologen van het LangeLand Ziekenhuis is helaas langdurig niet beschikbaar wegens ziekte. De vakgroep Cardiologie stelt alles in het werk om vervanging te vinden, waarop helaas nog geen concreet zicht is. Daarnaast breiden de zittende cardiologen hun spreekuren uit en krijgen zij ondersteuning van cardiologen uit de Reinier Haga Groep. Helaas is dit onvoldoende om alle werkzaamheden van de uitgevallen collega op te vangen. De toegangstijden zijn en blijven op dit moment daarom langer dan u al gewend was.
Vanzelfsprekend kent de vakgroep Cardiologie verkorte toegangstijden voor patiënten die sneller een afspraak nodig hebben. We verzoeken u vriendelijk deze alleen aan te vragen wanneer dit strikt noodzakelijk is, omdat ook deze plaatsen beperkt zijn.
De suggestie is daarnaast om van uw patiënt terugkoppeling te vragen over de datum van de afspraak. U kunt dan zo nodig in overleg kiezen voor een andere oplossing. Overweegt u in dat geval een doorverwijzing naar bijvoorbeeld het HagaZiekenhuis, dat voor cardiologie op dit moment kortere toegangstijden heeft.

 

Nieuwe oogarts Aron Kwak

Sinds kort versterkt Aron Kwak ons team van oogartsen. Aron heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden en vervolgens haar opleiding tot oogarts gevolgd in het Erasmus MC in Rotterdam.
Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in uveïtis, inwendige oogontstekingen met soms een systemische oorzaak. Naast de spreekuren in algemene oogheelkunde verricht zij cataractoperaties en is zij nog werkzaam in het Erasmus MC. Goed contact met collega's en goede voorlichting aan patiënten zijn belangrijk voor haar.

 

Oogzorg aan Europaweg

Sinds enige tijd levert onze vakgroep Oogheelkunde zorg aan de Europaweg, in het gebouw waar ook onze Huidkliniek is gevestigd. De reden voor deze uitbreiding was de grote toestroom van patiënten, met lange wachttijden tot gevolg. Dankzij de grotere ruimte is het mogelijk om de zorg nog beter in te richten. Op termijn willen we met zogenaamde ‘straatjes’ gaan werken, wat een enorme logistieke vooruitgang betekent in de organisatie van de poli. Op dit moment worden er al veel spreekuren met intra-oculaire injecties gedaan. Mede dankzij de komst van onze nieuwe collega Aron Kwak zijn bovendien de wachttijden, met name voor cataracten, inmiddels fors teruggebracht.
De ruimte aan de Europaweg is rustig, wat door patiënten erg gewaardeerd wordt. Spreekuren zijn er op dit moment op maandag, dinsdag en donderdag. Hier worden nu alleen nog maar nieuwe patiënten gezien. Patiënten die al onder regelmatige controle staan gaan voorlopig nog naar de hoofdlocatie van het LangeLand Ziekenhuis. Het is goed om uw patiënten te attenderen op deze nieuwe locatie, zodat zij niet gewoontegetrouw naar onze hoofdlocatie gaan. Vanzelfsprekend krijgen zij hierover ook alle informatie tijdens het maken van de afspraak.

Infectiebarometer

Virale gastro-enteritis
Naar schatting komen we in Nederland jaarlijks ruim 1.000.000 gevallen van virale gastro-enteritis voor. De belangrijkste verwekker is het norovirus met ruim 600.000 gevallen per jaar. Infecties door het norovirus worden het hele jaar door gezien met een piek in de wintermaanden (winter vomiting disease).

Diagnostiek voor Norovirus vindt plaats door middel van DNA-onderzoek (PCR) op feces of eventueel braaksel.

Meningokokkenziekte serogroep W in Nederland
Sinds oktober 2015 zien we een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W. De incidentie is toegenomen naar 0,68 per 100.000 personen. Het vóórkomen van de ziekte is hoog bij kinderen jonger dan vijf jaar en adolescenten, en vanaf 50 jaar stijgt de incidentie met de leeftijd. De patiënten wonen verspreid over Nederland, er is dus geen sprake van geografische clustering. Ook is het niet voorgekomen dat een gezinslid, of een ander persoon in de omgeving van een patiënt met meningokokkenziekte serogroep W, ziek is geworden.

Er is een vaccin beschikbaar dat beschermt tegen meningokokkenziekte serogroep W, het quadrivalente MenACWY vaccin. Vanwege de toename in meningokokkenziekte serogroep W is de MenC vaccinatie op 14 maanden vanaf 1 mei 2018 vervangen door een MenACWY vaccinatie. Vanaf oktober 2018 zullen tieners in het jaar dat ze 14 worden een MenACWY vaccinatie aangeboden krijgen. In 2019 zullen ook tieners van 15-18 jaar opgeroepen worden voor MenACWY vaccinatie.

Diagnostiek naar meningokokken vindt plaats d.m.v. bacteriële kweek van liquor en/of bloed.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

 

Vorig bericht Volgend bericht