Haga Ziekenhuis

Nieuws

6 juni 2019

Bestuursverslag Reinier Haga Groep: 2018 was voorbode van veel veranderingen

Het jaar 2018 was voor de Reinier Haga Groep de vooravond van veel veranderingen. Dat kwam en komt tot uitdrukking in een aantal grote ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen, zowel strategisch, bestuurlijk als financieel, zijn te lezen in Zorgnetwerk Reinier Haga Groep, bestuursverslag 2018.

Meerjarige afspraken

Bestuursvoorzitter Martin van Rijn: "In de eerste plaats was 2018 het jaar waarin de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord moesten worden vertaald in concrete afspraken met verzekeraars over volume en prijs van de zorgverlening in de komende jaren. De RHG-groep wil zich inzetten voor meerjarige afspraken, omdat dan stabiliteit en tijd voor noodzakelijke verandering kan worden gecombineerd.

In 2018 is hiermee een begin gemaakt; de RHG wil dit uitbouwen naar alle drie ziekenhuizen van de groep. Duidelijk is dat dit alleen dan slaagt wanneer ook verzekeraars er in slagen congruent zorg in te kopen, waardoor niet per verzekeraar rekening moet worden gehouden met onnodige onderlinge verschillen.

Het verder ontwikkelen van “centers of excellence” binnen RHG zetten we in 2019 en daarna met kracht voort. De nieuwbouw van ons Orthopedisch Centrum vordert gestaag. Het Prostaatkanker Centrum realiseert veelbelovende resultaten en het Hart- en Vaatcentrum behoort tot de beste van Nederland. Aansprekende resultaten die de meerwaarde van de RHG als geen ander symboliseren. De komende periode zullen wij de mogelijkheden voor samenwerking zowel binnen de groep als in de regio intensiveren. Zo willen wij blijven streven naar de top van kwaliteit en doelmatigheid voor de patiënt.”

Grote uitdagingen voor 2019

“Al met al staat de Reinier Haga Groep dus voor grote uitdagingen: kostenbeheersing, zorg op de juiste plek, samenwerken in centers of excellence, samenwerken in lokale zorgketens, e-health en innovatie. Uitdagingen die een groot beroep doen op de inzet en betrokkenheid van al onze medewerkers. Die inzet en betrokkenheid vormen voor ons ook de opdracht een vernieuwende werkgever te zijn en te blijven. Met aandacht voor loopbaanontwikkeling, vermindering van werkdruk en behoud van medewerkers. Zorg voor onze medewerkers; zo kunnen we ook de beste zorg voor onze patiënten blijven bieden.”

Positief financieel resultaat

2018 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 5,6 miljoen. De opbrengsten zorgprestaties zijn toegenomen met € 34 miljoen. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan de productiegroei in 2018 voor alle 3 ziekenhuizen en de toename van dure geneesmiddelen voornamelijk bij het Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis. De overige bedrijfsopbrengsten stijgen met € 71 miljoen en dit is grotendeels ten gevolge van de groei van de Politheek bij het HagaZiekenhuis vanwege de toelating van Orkambi in 2018.

De totale lasten stijgen in 2018 met € 108 miljoen (13 %). Deze stijging wordt grotendeels (€ 83 miljoen) verklaard door de toename van de kosten voor dure geneesmiddelen zowel van de Politheek als bij de intramurale kosten.

Meer informatie
Alle cijfers en ontwikkelingen in de Reinier Haga Groep en de drie afzonderlijke ziekenhuizen staan in het bestuursverslag 2018

Vorig bericht Volgend bericht