;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuws

5 maart 2021

LangeLand Ziekenhuis neemt deel aan patiëntervaringen-onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Het meten van patiëntervaringen is steeds belangrijker geworden voor ziekenhuizen. Niet alleen om het zorgaanbod te verbeteren, maar ook om te bepalen wat goede zorg is. Om die reden is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gestart met een pilot om via een gestandaardiseerde en gevalideerde online vragenlijst patiëntervaringen (PEM) te meten.

Het LangeLand Ziekenhuis doet mee aan de pilot, omdat we graag meer inzicht willen krijgen in de ervaringen van patiënten m.b.t. de geleverde zorg. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om onze zorg te verbeteren. De enquêtevragen zijn gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst, waardoor ook een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk is. Op die manier kunnen we van elkaar leren.

Patiënten van het LangeLand Ziekenhuis kunnen in april via een e-mailbericht worden uitgenodigd voor de online enquête. De pilot wordt uitgevoerd door een extern bureau Expoints genaamd. Het invullen van enquête gebeurt anoniem en de privacy van onze patiënten is gewaarborgd.

Wij zijn ons bewust dat het momenteel een hectische tijd is vanwege de coronacrisis. Toch hebben we besloten mee te doen met het ervaringsonderzoek van de NVZ, omdat we het belangrijk vinden de mening van onze patiënten te horen. Deelname aan de pilot wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

NB: patiënten die geen uitnodiging voor deelname aan de pilot ontvangen, kunnen uiteraard altijd hun mening geven via onze website: Heeft u een tip, klacht of compliment.

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.