Haga Ziekenhuis

Nieuws

10 april 2019

LangeLand Ziekenhuis wil weer voorop lopen in de zorg: ‘Het vertrouwen is hersteld’

Van een ziekenhuis dat omvalt naar een ziekenhuis dat ópvalt. Nu het LangeLand Ziekenhuis financieel weer stabieler is, wil directeur Erik Booden voorop lopen in de zorg.

Erik Booden

De bouw van het Orthopedisch Centrum (OC) is het bewijs van de nieuwe toekomst van het LangeLand, wijst Booden op de activiteit pal naast zijn ziekenhuis. Bouwvakkers werken daar hard aan 7000 vierkante meter nieuwbouw. Het wordt hét regionale centrum van de Reinier Haga Groep (RHG) voor ingrepen als nieuwe heupen en knieën. De bouw van het OC betekent bestaanszekerheid. "We kunnen hier niet meer weg, het OC gaat gebruikmaken van veel functies van ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld de 24-uursfuncties die zo belangrijk zijn voor een algemeen ziekenhuis", zegt Booden.

Het Orthopedisch Centrum is ook de eerste stap naar verbouw of nieuwbouw voor dit nu dertig jaar oude ziekenhuis. "Ons gebouw is goed onderhouden, maar niet modern", zegt de directeur. "Als we nog even volhouden, kan het zo maar zijn dat we straks een van de meest moderne ziekenhuizen neerzetten. De zorg is op dit moment enorm in ontwikkeling. Het zou zo maar kunnen dat ziekenhuizen veel te groot blijken, of juist te klein. Of dat het slimmer is samen met zorgpartners een verzamelgebouw neer te zetten. Daar hebben wij dus nog de kans voor. Het is mooi als je vanuit een achterstand een voorsprong kan pakken. Dat hebben we aan de ict-kant gezien: Toen ik hier kwam hadden we nog geen wifi, nu willen we zorgen dat patiënten hun medische gegevens in een app kunnen opslaan. We werken nu nog met papieren dossiers, maar zijn straks met een ict-project koploper in Nederland."

Technisch failliet
Kort voor zijn aantreden in 2015 stond het ziekenhuis op omvallen en trad het toe tot de Reinier Haga Groep. Zonder de achtergestelde leningen van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en het HagaZiekenhuis in Den Haag binnen de RHG zou het LangeLand er niet meer zijn. "Het ziekenhuis was technisch failliet. Banken waren niet genegen om het ziekenhuis verder te financieren. Twee jaar geleden konden we zelf weer financiering bij de banken regelen. Het vertrouwen is hersteld.”

"Dit ziekenhuis is door zorgverzekeraars nooit gezien als een erg belangrijk ziekenhuis. Je kent die verhalen wel: moet er nou een ziekenhuis in Zoetermeer zijn? Je kan het ook omdraaien: Als wij nou laten zien dat Zoetermeer echt een voorloper is. Dan is het voor alle partijen veel leuker om zich hard te maken voor ons ziekenhuis", zegt Booden. "Wij zijn zowel een streekziekenhuis als een algemeen ziekenhuis, en dat willen we blijven. Zoetermeer is de twintigste stad van Nederland en wil groeien naar 150.000 inwoners. En Zoetermeerders zijn trouw aan hun ziekenhuis. Daar moeten we terdege rekening mee houden.”

Het LangeLand Ziekenhuis heeft enkele speerpunten, zoals de groeiende ouderenzorg, zorg thuis en zelfzorg voor chronisch zieken en medicatie. Daar komt MedMij bij, dat het mogelijk maakt dat een patiënt zijn gezondheidsgegevens zelf in een vertrouwde app of een website bewaart. MedMij is de nieuwe Nederlandse standaard voor techniek, privacy en machtigingen die nu wordt ontwikkeld. Het LangeLand gaat aan de eerste proef met MedMij meedoen.

Beveiligd
De papieren dossiers die het ziekenhuis nu nog gebruikt gaan dus binnenkort het archief in. Als een van de laatste ziekenhuizen in Nederland stapt het LangeLand over op elektronische dossiers. Nu al staat een deel van de gegevens, bijvoorbeeld medicatie, op de beveiligde eigen servers van de RHG. ,,Wij zetten onze patiëntgegevens dus niet bij Google", zegt Booden, reagerend op de onthulling van AD dat ziekenhuisdata via het bedrijf MRDM in de Google cloud komt. "Maar net als andere ziekenhuizen leveren wij wel geanonimiseerde data voor de wetenschap en kwaliteitsonderzoek. Dat moet, wij kunnen daar geen invloed uitoefenen.”

Het Zoetermeerse ziekenhuis heeft op meerdere fronten veel baat bij de samenwerking met de RHG, zegt Booden. "We zijn als kleinere organisatie kwetsbaar. Ik noem een dwarsstraat: een ziekenhuis heeft een stralingsvergunning nodig voor radiologische onderzoeken. Dan moet je wel een deskundige hebben die weet hoe je zo'n vergunning moet aanvragen. We hebben ook geen eigen maag-darm-leverartsen, die zijn vrij schaars. Toen stonden we voor de keuze: we werven eigen artsen, of we vragen die van de groep. Dat laatste hebben we gedaan en die artsen werken hier nu een aantal dagen in de week.”

"Ander voorbeeld is de kaakchirurgie. Daar was heel veel vraag naar en het hoort ook bij een algemeen ziekenhuis van deze categorie dat je dat aanbiedt. Hier maken we gebruik van chirurgen van de Reinier Haga Groep. Wij hebben geïnvesteerd om dat hier mogelijk te maken. Vanaf dag één is dat volle bak."

Personeelstekort
Bedelen voor personeel hoeft het Zoetermeerse ziekenhuis vreemd genoeg nauwelijks, volgens Booden. "Personeelsschaarste staat niet eens in onze top drie. Ons personeelsbestand is het afgelopen jaar gegroeid, iets te hard zelfs. Toch moeten ook wij soms personeel elders inhuren om de roosters gevuld te krijgen. Dat is met name bij die plekken waar je altijd bezetting moet hebben, zoals de spoedeisende hulp. Je hebt ook schaarse functies zoals hartfunctielaboranten, die zijn er heel weinig en worden weinig opgeleid. Daar heeft elk ziekenhuis last van. In de crisisjaren zijn veel te weinig mensen opgeleid, met name gespecialiseerde verpleegkundigen. Het duurt daarna járen voordat je ze hebt opgeleid. Daar hebben we nu last van", aldus de directeur.

"Wij hebben het voordeel dat andere kleinere ziekenhuizen al zijn omgevallen of niet meer worden ervaren als 'klein'. Dat is denk ik ook de kracht van onze drie RHG-ziekenhuizen. We werken als zelfstandige ziekenhuizen samen terwijl we onze eigen cultuur hebben. Toen ik laatst kennismaakte met een nieuwe groep medewerkers raakten we in gesprek over hun afweging om voor ons te kiezen. Dan hoor je dat ze graag in een klein algemeen ziekenhuis willen werken.”

Bron: AD


Erik Booden, directeur van het LangeLand Ziekenhuis: "We zijn als kleinere organisatie kwetsbaar".
© Peter Franken


Bouw Orthopedisch Centrum
© Ron Jenner Fotografie

Vorig bericht Volgend bericht