;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuws

2 juli 2021

SEH en HAP intensiveren samenwerking

Op donderdag 1 juli 2021 ondertekenden de Huisartsenpost Zoetermeer (HAP), de Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o., de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis een overeenkomst, waarmee ze aangeven de volgende stap te willen zetten in de intensivering van de samenwerking tussen de HAP en de SEH.

De SEH en de HAP werken al jarenlang op één locatie, namelijk het Centrum Acute Zorg aan de Brechtzijde. Om de werkprocessen en de afhandeling van de patiëntenstroom te verbeteren en tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar acute zorg, wordt het centrum intern verbouwd.

Slimmer en beter samenwerken
Door slimmer en beter samen te werken krijgt het centrum straks de uitstraling van één organisatie met een gezamenlijke balie en gezamenlijke werkruimtes. Zo ontstaan er korte lijnen waardoor men makkelijker met elkaar kan overleggen. Ook worden er betere zorginhoudelijke afspraken gemaakt (zorgpaden).  
 
Zoetermeer 2025
De intensivering van de samenwerking tussen HAP en SEH is een voorloper op het project Nieuw Centrum Acute Zorg van het programma Zoetermeer 2025.Op foto v.l.n.r.:
Voorste rij: Alex van Eijk (HVZ), Joriet Schneider (HAP), Bob Heijnen (MSC)
Daarachter: Harry van den Hoeven (SGZ) en Jeroen van Roon (RHG)

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.