;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

Let op: m.i.v. maandag 20 september bevinden de Huisartsenpost en de Dienstapotheek zich op een tijdelijke locatie, te weten:

Gezondheidscentrum de Leyens
Hekbootkade 54
2725AR Zoetermeer

Nieuws

2 juli 2021

SEH en HAP intensiveren samenwerking

Op donderdag 1 juli 2021 ondertekenden de Huisartsenpost Zoetermeer (HAP), de Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o., de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis een overeenkomst, waarmee ze aangeven de volgende stap te willen zetten in de intensivering van de samenwerking tussen de HAP en de SEH.

De SEH en de HAP werken al jarenlang op één locatie, namelijk het Centrum Acute Zorg aan de Brechtzijde. Om de werkprocessen en de afhandeling van de patiëntenstroom te verbeteren en tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar acute zorg, wordt het centrum intern verbouwd.

Slimmer en beter samenwerken
Door slimmer en beter samen te werken krijgt het centrum straks de uitstraling van één organisatie met een gezamenlijke balie en gezamenlijke werkruimtes. Zo ontstaan er korte lijnen waardoor men makkelijker met elkaar kan overleggen. Ook worden er betere zorginhoudelijke afspraken gemaakt (zorgpaden).  
 
Zoetermeer 2025
De intensivering van de samenwerking tussen HAP en SEH is een voorloper op het project Nieuw Centrum Acute Zorg van het programma Zoetermeer 2025.Op foto v.l.n.r.:
Voorste rij: Alex van Eijk (HVZ), Joriet Schneider (HAP), Bob Heijnen (MSC)
Daarachter: Harry van den Hoeven (SGZ) en Jeroen van Roon (RHG)

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.