;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuws

12 februari 2021

Start pilot Regionaal Expertisecentrum Ouderen

Zoetermeer vergrijst sneller dan de rest van Nederland. De stroom jonge ouders die sinds 1970 verhuisden naar Zoetermeer behoort inmiddels tot de grijze golf. Het aantal 85-plussers stijgt in 15 jaar met 61 procent. Daarbij leven inwoners van Zoetermeer minder gezond maar worden wel ruim een jaar ouder dan de gemiddelde Nederlander. Wat volgt is dus een enorme toename aan zorgvraag terwijl de verwachting is dat het aantal mantelzorgers en handen aan de bedden niet toeneemt. Hoe managen we deze toenemende zorgvraag? Het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO) biedt een oplossing.

Eerste deel pilot van start op 15 februari
Maandag 15 februari start het eerste deel van de pilot rondom het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen in Zoetermeer. Tien huisartsen kunnen vanaf dat moment patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO). Het REO stelt – alleen voor deze deelnemende huisartsen – twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. De huisartsen die deelnemen aan de pilot worden apart geïnformeerd.

Kwetsbare ouderen
Zorgverleners in de regio Zoetermeer staan de komende jaren voor een enorme uitdaging. De regio vergrijst, sneller nog dan de rest van Nederland. Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen. Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “En daarmee onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames voorkomen.”

Intensieve screening en observatie
Het REO wordt georganiseerd door In Beweging en Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk. Tijdens een opname van meerdere dagen brengt het REO – samen met de huisarts –het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat doen ze door middel van een intensieve screening en observatie door een multidisciplinair team. Met de juiste zorg en/of ondersteuning kan de patiënt weer terug naar huis of doorstromen zodat de REO-bedden beschikbaar blijven voor nieuwe zorgvragen. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor deze cliënten.

Vanaf 15 maart voor alle huisartsen
Vanaf 15 februari start het REO met twee flexibele bedden om ervaring op te doen op afdeling Clematishof van In Beweging (locatie verpleeghuis Vivaldi). De pilot start met tien huisartsen, die tijdens kantooruren patiënten kunnen aanmelden. Vanaf 15 maart gaat het REO alle 75 huisartsen uit Zoetermeer ondersteunen. Als het proces goed loopt, wordt ook een bed op afdeling Madelief (locatie LangeLand Ziekenhuis) beschikbaar gesteld. Verzekeraars die deze pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Centraal Coördinatiepunt
Vanaf 15 maart 2021 gaat ook het Centraal Coördinatiepunt van start. Dan kunnen hulpverleners in Zoetermeer één telefoonnummer bellen als zij een kwetsbare, oudere patiënt hebben waarvoor een ongepland tijdelijk verblijf nodig is. Een team van transferverpleegkundigen en specialist ouderengeneeskunde denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn.

Bij het REO-project zijn vanuit het LangeLand Ziekenhuis betrokken:
• Linda Bouman
• Brigide van den Bliek
• Lilian van Dalen (projectleider)
• Alie Visser
• Caroline Visser

Tip: Het programma Tegenlicht van de VPRO besteedt op zondagavond 14 februari aandacht aan het REO-project. Medisch directeur Lya Levert-Brand heeft deelgenomen aan dit programma.

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.