;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuws

18 december 2019

Vanaf 1 januari versterkt het LangeLand Ziekenhuis haar revalidatiegeneeskunde door samenwerking met Basalt

Basalt en het LangeLand Ziekenhuis breiden de samenwerking uit op het gebied van de revalidatiegeneeskunde. Hierdoor krijgen patiënten van het ziekenhuis snel toegang tot de revalidatieartsen van Basalt en kan de groeiende vraag naar revalidatiegeneeskunde door Basalt worden georganiseerd.

Basalt zet in op schaalvergroting
Eerder nam Basalt de revalidatiegeneeskundige zorg in het HagaZiekenhuis en in het Alrijne ziekenhuis al voor haar rekening. Het LangeLand Ziekenhuis is met deze samenwerking het derde ziekenhuis in Zuid-Holland dat de revalidatie in het eigen ziekenhuis toevertrouwt aan Basalt. Door de revalidatie uit handen te geven kan het ziekenhuis zich concentreren op de overige specialismen terwijl de revalidatie geborgd is.
Beide organisaties hebben afspraken gemaakt over de uitkomsten van de revalidatie, de kwaliteit van zorg en de organisatie van de revalidatiegeneeskunde.

Revalidatie belangrijk onderdeel van complexe zorg
Revalideren voor, tijdens en na een behandeling in het LangeLand Ziekenhuis wordt steeds belangrijker nu de zorg voor patiënten in complexiteit verder toeneemt en de ligduur in de ziekenhuizen steeds korter wordt. Samen met de medisch specialisten van het LangeLand Ziekenhuis kunnen de revalidatieartsen van Basalt met hun team vroegtijdig inspelen op de revalidatiebehoefte van de patiënten. Direct na de poliklinische of klinische intake wordt de revalidatiearts van Basalt betrokken bij de zorg rondom de patiënt. Hierdoor is er aandacht om patiënten te helpen terugkeren in de maatschappij.

Patiënten die voor revalidatie in aanmerking komen zijn gebaat bij een team van specialisten dat nauw samenwerkt en de nodige expertise in huis heeft. Van diagnose naar behandeltraject tot herstel. In dit geval van ziekenhuiszorg tot revalidatie in een naadloos traject voor de patiënt.

Basalt
Basalt is met 10 vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft het grootste expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde van Nederland en in Zuid-Holland altijd dichtbij voor de patiënt.

Naast 62 revalidatieartsen, cardiologen en longartsen telt Basalt 1250 medewerkers waaronder verschillende therapeuten en verpleegkundigen. Gezamenlijk vormen zij de specialistische teams voor onder andere kinder-, hart-, long-, pijn-, ortho-, neuro- en oncologische revalidatie. Als expertisecentrum voor excellente revalidatiegeneeskunde behandelt Basalt jaarlijks ongeveer 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Excellente zorg wordt gewaarborgd door permanente innovatie en samenwerking met een breed  netwerk van revalidatiezorg. LUMC, Haagse Hogeschool, een eigen SmartLab en het interne Leerhuis garanderen bij Basalt wetenschappelijke ondersteuning, actueel onderzoek, hooggekwalificeerde opleidingen en innovatieve hulpmiddelen voor de patiënt. Basalt biedt naast de zorg voor de patiënt erkende opleidingen tot revalidatiearts, GZ psycholoog, therapeut en verpleegkundige.

LangeLand Ziekenhuis
Sinds 1988 is het LangeLand Ziekenhuis sterk verbonden met Zoetermeer, met 125.000 inwoners (2019) de derde grote stad van Zuid-Holland. Als algemeen ziekenhuis vervult het LangeLand een kernfunctie in de gezondheidszorg voor de stad en omstreken.

Het HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Samen bieden zij Topzorg Dichtbij, met 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg.

                              
Links dhr. Erik Booden directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis        
Recht dhr. Willem Wiegersma bestuursvoorzitter BasaltRevalidatieartsen van Basalt in het LangeLand Ziekenhuis
Van links naar rechts: Riemke de Boer, Monique van Mechelen en Merel Bijleveld

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.