Haga Ziekenhuis

Nieuws

2 november 2018

Zorgdebat LangeLand Ziekenhuis inspireert tot nog meer samenwerking in de zorg

Afgelopen dinsdag 30 oktober organiseerde het LangeLand Ziekenhuis het Zorgdebat Zoetermeer ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Het debat vond in besloten gezelschap plaats met relaties en betrokken zorgpartijen. Aanleiding voor het debat was het dertigjarige jubileum van het ziekenhuis.

foto persbericht1.jpg

Jubileum

Voorafgaand aan het debat feliciteerde burgemeester Aptroot de directie van het ziekenhuis met het jubileum. Directeur Erik Booden en medisch directeur Lya Levert namen vervolgens een oorkonde van de burgemeester in ontvangst. Erik Booden liet weten trots te zijn op de prestaties van het ziekenhuis en alle medewerkers. Ook gaf hij aan dat mede dankzij de partners van de Reinier Haga Groep gelukkig weer investeringen mogelijk zijn die rechtstreeks ten goede komen aan de patiënt.

Verbinding

Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep en Ernst van Koesveld, directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie VWS gaven vervolgens hun visie op de actuele zorgvraagstukken. Van Rijn stelde onder meer dat nieuwe zorg misschien nog wel meer om samenwerking vraagt dan om concurrentie.

Goede voorbeelden

In aansluiting hierop debatteerde het brede gezelschap, in aanwezigheid van zo’n zeventig belangstellenden, over de opdrachten die naar voren komen uit het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Dit akkoord is onlangs opgesteld door het kabinet en omvat onder meer een afspraak over miljardenbesparing in de zorg. Deze moeten we met name realiseren door kritischer dan ooit te kijken naar welke zorg we leveren op welke plaats. Dit vergt vanzelfsprekend steeds intensievere samenwerking tussen de diverse zorgverleners, waarvan we in Zoetermeer al een aantal goede voorbeelden kennen.

Perspectieven

De vele perspectieven op het onderwerp zorg inspireerden tot een nieuwe kijk op de kerntaken van alle zorgverleners. Welke patiënten komen naar ons ziekenhuis, die elders beter op hun plek zouden zijn? Hoe kunnen we dit in een vroeg stadium achterhalen? Hoe leggen we nog meer nadruk op preventie, mantelzorg en zelfredzaamheid?

Aandacht

Rondom deze thema’s werd het woord aandacht veelvuldig genoemd. Veel zogenaamd acute zorg blijkt toch vrij goed voorspelbaar te zijn, wanneer we ons goed verdiepen in ervaringscijfers. Sommige ouderen trekken te laat aan de bel waardoor problemen groter worden dan nodig. En soms blijkt de aard van een klacht niet medisch te zijn, maar heeft deze eerder te maken met bijvoorbeeld sociaal isolement. Volgens huisarts Joriet Schneider werpt meer gesprekstijd in haar spreekkamer op de lange duur de nodige vruchten af. Zo ontstaat er ruimte om te achterhalen welke zorg het beste past én echt welzijn bevordert van haar patiënten.

Bevlogen

Heel duidelijk kwam naar voren dat we als zorgverleners kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt nog altijd voorop hebben staan. De opdracht die er ligt om nog efficiënter te werken is helder en kunnen we juist in Zoetermeer heel goed ter hand nemen. We hebben met het LangeLand Ziekenhuis immers al de nodige ervaring met kritisch kijken naar processen en manieren om steeds efficiënter samen te werken. We werken met elkaar in een overzichtelijk ziekenhuis met korte lijnen, waar volgens een aantal sprekers het familiegevoel goed merkbaar is.

Transitieteam

Heel gunstig is bovendien dat onze Zoetermeerse huisartsen verenigd zijn in de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. Dit vergemakkelijkt het contact met de eerstelijn. Ook met partners zoals Fundis lopen op dit moment al succesvolle voorbeelden van samenwerking, bijvoorbeeld met onze Spoedeisende Hulp. We hebben bovendien onlangs een transitieteam in het leven geroepen, met de opdracht om steeds meer zorg naar de juiste plaats te brengen. Zo kunnen wij nog meer patiënten helpen die daadwerkelijk zijn aangewezen op onze ziekenhuiszorg.

Arbeidsmarkt

Een andere uitdaging, die samenhangt met de juiste zorg op de juiste plek, is de krapte op de arbeidsmarkt. Twee studenten HBO-verpleegkunde van ons ziekenhuis durfden hierover het debat aan en belichtten het werken in de zorg vanuit hun perspectief. Naar aanleiding hiervan ontstonden interessante ideeën rondom zelfstandig roosteren en meer inbreng door verpleegkundigen over te verrichten onderzoek bij patiënten.

Het debat was al met al succesvol en verbindend. Het LangeLand Ziekenhuis kijkt uit naar nog meer samenwerking met de regionale zorgpartners, waarvoor deze avond zeker weer nieuwe inspiratie heeft geboden.

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht