Bekijk hier de Online versie
logo
Huisartsenbulletin juli 2016
img
Roze lintje voor goede borstkankerzorg!

Zorg voor mensen met borstkanker kan altijd beter. Daarom scherpt de Borstkankervereniging Nederland haar criteria voor goede zorg elk jaar opnieuw aan, en terecht!

img
Chef de clinique Orthopedie Leon Diederix

"Met veel plezier versterk ik sinds 1 juli de vakgroep Orthopedie van het LangeLand. Voor mijn opleiding was ik werkzaam in het Erasmus MC en Reinier de Graaf. Mijn interesse gaat uit naar pathologie en traumatologie van de bovenste extremiteit en met name van de hand en pols."

img
Toegangstijd polikliniek Reumatologie verkorten

De toegangstijden voor onze polikliniek reumatologie zijn op dit moment helaas tamelijk lang. Bij wijze van extra service kunt u daarom patiënten (die daarvoor zijn geïndiceerd) verwijzen met verkorte toegangstijd.

img
(Tijdelijke) hulp voor Zoetermeerse ouders

Het LangeLand Ziekenhuis werkt sinds kort officieel samen met Stichting Piëzo om kwetsbare ouders en zwangeren in Zoetermeer (tijdelijk) steun te bieden.

img
Nieuwe uroloog Remco de Vries

"Ik ben werkzaam per 1 juni als uroloog in het LangeLand Ziekenhuis. Ik heb mijn opleiding tot uroloog in UMC Utrecht, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis ( NKI-AVL) te Amsterdam gedaan."

img
Veel belangstelling voor LangeLand Ontmoeting Dermatologie

Op 7 juni jl werd in de Huidkliniek de nascholing “verdachte plekjes onder de loep” gehouden.

Zo'n 25 huisartsen waren aanwezig en tien patiënten.

img
Chef de clinique radiologie Claire Nabarro

"Sinds 1 mei ben ik met veel enthousiasme begonnen als chef de clinique radiologie in het LangeLand Ziekenhuis. Mijn opleiding tot algemeen radioloog heb ik in het Maasstad Ziekenhuis gevolgd."

img
Gewijzigd anemieprotocol

Op 7, 14 en 22 juni zijn de diagnostische toets overleggen (DTO) geweest met als onderwerp anemie.

Hierbij is spiegelinformatie gegeven over het aanvragen van anemiegerelateerde analyses, en hebben we de NHG richtlijn anemie 2014 mbt diagnostiek besproken.

img
Bevolkingsonderzoek darmkanker

Het LangeLand Ziekenhuis is (nog) niet aangesloten bij het bevolkingsonderzoek voor de screening op darmkanker. Het ligt wel in de bedoeling om hierbij aan te sluiten , maar dit vergt nog enige voorbereiding.

 

img
Radiologie polikliniek Bergschenhoek

Sinds 1 juli is de radiologiebezetting van onze polikliniek Bergschenhoek gewijzigd. Er is een röntgenlaborant aanwezig 's ochtends van 8.30 tot 12.00 uur:

  • In de even weken op maandag en vrijdag
  • In de oneven weken op maandag, woensdag en donderdag

Een afspraak voor een röntgenfoto is niet nodig. Maar wie dat wel zou wensen kan bellen naar  (079) 3462520.

 

img
Sluiting prikposten in de zomervakantie.

De gewijzigde openingstijden zijn terug te vinden op de website: https://www.langeland.nl/bloedafname/bloedafnamelocaties/

 

 

img
Zomerschema

In de zomermaanden komt het huisartsenbulletin tweemaandelijks uit, in plaats van maandelijks. U kunt de eerste weer verwachten in de eerste week van september!

 

img
Verwijzerspagina op www.llz.nl

U kunt alle huisartsenbulletins teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis (www.llz.nl).

img

Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.

Nieuwsbrief niet langer ontvangen? afmelden