Bekijk hier de Online versie
logo
Huisartsenbulletin september 2016
img
Initiatief om acute neurologie terug te halen naar Zoetermeer: time is brain!

Op dit moment werken we er hard aan om onze stroke-unit weer terug te halen naar Zoetermeer. We zijn in gesprek met zorgverzekeraars om hen ervan te overtuigen dat de vooruitzichten van de patiënt hierdoor sterk verbeteren.

img
Verpleegkundig specialist Geriatrie komt zo nodig thuis

Er is een groeiende groep ouderen voor wie tweedelijns diagnostiek naar cognitieve stoornissen of gedragsstoornissen meerwaarde biedt, maar voor wie een bezoek aan de polikliniek Geriatrie te belastend is.

img
Uniek in de regio: body contouring

Plastisch chirurg Claudia Ocampo is sinds 1 september als chef de clinique werkzaam bij LangeLand Plastische Chirurgie. Claudia komt uit Duitsland. Haar aandachtsgebieden zijn body contouring en post-bariatrische chirurgie (zoals circulaire abdominoplastiek en het liften van bijv. armen of benen). Een aantal reviews vindt u op zorgkaartnederland.com.

img
LangeLand Ontmoeting geriaters

Op dinsdag 27 september ontmoeten onze geriaters u graag voor een nascholing. Onderwerpen: gedragsproblemen bij kwetsbare ouderen, frailty: meten is weten, ouderenmishandeling.

img
Hematologie dichtbij

Binnen de Reinier Haga Groep intensiveren we onze samenwerking op het gebied van hematologie. Vanaf 12 september houdt hematoloog Martin Schipperus van het HagaZiekenhuis iedere vrijdagmorgen spreekuur in het LangeLand Ziekenhuis.

img
Wijziging kreatininemethode

Sinds 24 augustus is de bepalingsmethode voor kreatinine in bloed en urine gewijzigd van de klassieke Jaffémethode in de enzymatische methode. De Jaffémethode is minder betrouwbaar dan de enzymatische methode, omdat in deze test kreatinine middels een kleurreactie gemeten wordt, hetgeen niet specifiek is. 

img
Jeroen van Rijn praktijk Segwaert

Per 1 september is Jeroen van Rijn de nieuwe huisarts in praktijk Seghwaert. Hij is de opvolger van Gerard Kalsbeek die met pensioen is gegaan.

img
Miriam Bal praktijk Noordhove

Per 1 augustus jongstleden heeft huisarts Esther van der Deijl de praktijk Noordhove verlaten in verband met vertrek naar het buitenland. Sinds 15 augustusis huisarts Miriam Bal haar opvolger en daarmee de nieuwe duopartner van Irene Hagen.

img
Plastisch chirurgen behalen NEN-certificering

Onze plastisch chirurgen zijn al enige tijd deels verzelfstandigd en verhuisd naar de Europaweg. Op 30 juni heeft LangeLand Plastische Chirurgie de NEN-certificering behaald! U kunt hen direct bereiken via (06) 21 633 146.

img
Nieuwe anesthesioloog/pijnspecialist Jeroen de Jonge

Sinds 1 juli versterkt anesthesioloog/pijnspecialist Jeroen de Jonge ons team. Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden en anesthesiologie/pijngeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarna hij hier ook werkzaam was.

img
Verwijzerspagina op www.llz.nl

U kunt alle huisartsenbulletins teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis (www.llz.nl).

img

Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn van harte welkom via communicatie@llz.nl.

Nieuwsbrief niet langer ontvangen? afmelden