Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

ANBI

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een moet zijn en geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De Stichting LangeLand Ziekenhuis is een ANBI en voldoet aan de wettelijke voorschriften waaraan een ANBI moet voldoen.

Algemene gegevens

Stichting Langeland Ziekenhuis
De stichting LangeLand Ziekenhuis is onderdeel van de stichting Reinier Haga Groep.

 

Postadres

Postbus 3015
2700 KJ Zoetermeer

 

Bezoekadres

Toneellaan 1 2725 NA Zoetermeer

 

Webadres

www.llz.nl

https://reinierhaga.nl

 

Overige gegevens

  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 003370100
  • KvK-nummer: 41149315
  • AGB code: 06010850

 

Doelstelling

De stichting LangeLand Ziekenhuis heeft ten doel: in het algemeen, de bevordering van de gezondheidszorg, al dan niet in samenwerking met anderen in de ruimste zin van het woord; meer in het bijzonder beoogt de stichting ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoefte aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enigerlei reden medisch, paramedisch en verpleegkundige zorg behoeven.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

De bestuurders en hun functies

De heer drs. E. Booden, Directievoorzitter stichting LangeLand Ziekenhuis, Lid Raad van Bestuur Reinier Haga Groep.
Mevrouw drs. L. Levert-Brand, Directeur medische zaken stichting LangeLand Ziekenhuis.

 

Beloningsbeleid

Bestuurders LangeLand Ziekenhuis

De beloning van de leden van de directie vindt plaats conform WNT.

Bestuurders Reinier Haga Groep

De beloning van de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform WNT.

Raad van Toezicht

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. Er wordt, zowel door Raad van Toezicht als door Raad van Bestuur en Directie, volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

 

Personeel

Beloningsbeleid voor personeel vindt plaats volgens de CAO ziekenhuizen.

 

Overige links

Jaarverslag LangeLand Ziekenhuis

Jaarverslag Reinier Haga Groep

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken. Lees meer informatie over dit onderwerp.