;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

ANBI

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is, dat het een goede doel moet zijn en geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De Stichting LangeLand Ziekenhuis is een ANBI en voldoet aan de wettelijke voorschriften waaraan een ANBI moet voldoen.

Algemene gegevens

Stichting Langeland Ziekenhuis
De stichting LangeLand Ziekenhuis is onderdeel van de stichting Reinier Haga Groep.

 

Postadres

Postbus 3015, 2700 KJ Zoetermeer

 

Bezoekadres

Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer

 

Webadres

www.llz.nl

https://reinierhaga.nl

 

Overige gegevens

  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 003370100
  • KvK-nummer: 41149315
  • AGB code: 06010850

 

Doelstelling

De stichting LangeLand Ziekenhuis heeft ten doel: in het algemeen, de bevordering van de gezondheidszorg, al dan niet in samenwerking met anderen in de ruimste zin van het woord; meer in het bijzonder beoogt de stichting ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoefte aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enigerlei reden medisch, paramedisch en verpleegkundige zorg behoeven. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

De bestuurders en hun functies

De heer drs. P. Eringa, directievoorzitter a.i. stichting LangeLand Ziekenhuis, Lid Raad van Bestuur Reinier Haga Groep.
De heer drs. T. Hazen, directeur bedrijfsvoering stichting LangeLand Ziekenhuis.

 

Beloningsbeleid

Bestuurders LangeLand Ziekenhuis

De beloning van de leden van de directie vindt plaats conform WNT.

Bestuurders Reinier Haga Groep

De beloning van de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform WNT.

Raad van Toezicht

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. Er wordt, zowel door Raad van Toezicht als door Raad van Bestuur en Directie, volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

 

Personeel

Beloningsbeleid voor personeel vindt plaats volgens de CAO ziekenhuizen.

 

Overige links

Jaarverslag LangeLand Ziekenhuis

Jaarverslag Reinier Haga Groep

ANBI-formulier LangeLand Ziekenhuis (2021)

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.