Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Bestuur

Het LangeLand ziekenhuis maakt samen met met HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. De drie organisaties bieden zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg bieden, inclusief 24 x7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg. De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid en de sturing en inrichting van de ziekenhuisorganisaties van het HagaZiekenhuis, het  Reinier de Graaf en het LangeLand Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep. De RvB legt aan hen verantwoording af.

Binnen de Reinier Haga Groep hebben het LangeLand Ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep elk een eigen directie. 

Raad van Bestuur

 

drs. M. (Martin) van Rijn

voorzitter
drs. H. (Huub) Wieleman

bestuurder financiën, Chief Financial Officer

mr. dr. R. (Rolf) de Folter

directievoorzitter a.i. HagaZiekenhuis

 prof. dr. C. (Carina) Hilders

 directievoorzitter Reinier de Graaf

 drs. E. (Erik) Booden

 directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis

Raad van Toezicht - per 1 juli 2018

 

drs. E.B. Mulder

voorzitter

mr. T.E.M. Wekking

 vice-voorzitter

drs. W. Oosterom

 lid

prof. dr. M.B. Vroom

lid      

A.J.M. Loogman, RA

lid

Directie LangeLand  

Drs. E. Booden

voorzitter directie

Mw. L. Levert-Brand

directeur medische zaken (CMO)

De medisch specialisten die in het LangeLand Ziekenhuis werkzaam zijn, hebben zich verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Het Stafbestuur is door de leden VMS gekozen om de Medisch Staf te vertegenwoordigen en te besturen. Het stafbestuur heeft een essentiële rol t.a.v. het kwaliteitsbeleid van het LLZ, te weten het aansturen van de Medische Staf ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel medisch, inhoudelijk als organisatorisch.

Ieder staflid heeft een aantal portefeuilles in beheer, wat de afstemming tussen Medische Staf en het ziekenhuis optimaliseert. Wekelijks vindt overleg plaats met de directie en iedere maand met de gemandateerde leden van de Medische Staf in het Kernstafoverleg.

Stafbestuur LangeLand  
voorzitter                         dhr. B.H.M. Heijnen, chirurg
vice-voorzitter mw. A.J.M. van der Pas, internist-oncoloog
penningmeester  
lid mw. K. Rijnten, longarts
   

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken. Lees meer informatie over dit onderwerp.