;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Bestuur

Het LangeLand ziekenhuis maakt samen met met HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. De drie organisaties bieden zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg, inclusief 24 x 7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg. De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid en de sturing en inrichting van de ziekenhuisorganisaties van het HagaZiekenhuis, het  Reinier de Graaf en het LangeLand Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep. De RvB legt aan hen verantwoording af.

Binnen de Reinier Haga Groep hebben het LangeLand Ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep elk een eigen directie. 

Raad van Bestuur Reinier Haga Groep

 
prof. dr. C. (Carina) Hilders directievoorzitter Reinier de Graaf
P. (Pier) Eringa directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis (a.i.)
   

Raad van Toezicht

 

Mevr. drs. D.M.J.J. Monissen

voorzitter

Mevr. prof. dr. M.B. Vroom

lid      

Dhr. A.J.M. Loogman, RA

lid

Mevr. dr. F.P. Hohmann

lid

Dhr. G.J. van Miltenburg

lid

Directie LangeLand  

Drs. P. Eringa

directievoorzitter a.i.

Drs. T. Hazen

directeur bedrijfsvoering 

Geïntegreerd Medisch Specialisten Coöperatief (GMSC)
De medisch specialisten die in het LangeLand Ziekenhuis werkzaam zijn, hebben zich verenigd in het Geïntegreerd Medisch Specialisten Coöperatief (GMSC). Het GMSC-bestuur is door de leden GMSC gekozen om de Medische Staf te vertegenwoordigen en te besturen. Het GMSC-bestuur heeft een essentiële rol t.a.v. het kwaliteitsbeleid van het LLZ, te weten het aansturen van de Medische Staf ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel medisch, inhoudelijk als organisatorisch.

Ieder bestuurslid heeft een aantal portefeuilles in beheer, wat de afstemming tussen de Medische Staf en het ziekenhuis optimaliseert. Maandelijks wordt een Bestuurlijk overleg met de Directie gehouden met als doel: het nemen van besluiten die de organisatie faciliteren in de uitvoering van projecten en het richten van de organisatie in zijn algemeenheid. Daarnaast wordt iedere maand een overleg gehouden met de gemandateerde leden van de Medische Staf in het Kernstafoverleg. 

Bestuur GMSC  
Mevr. J.J.G. Rath Voorzitter
Dhr. C. Klink Vicevoorzitter
Dhr. M. Bots Lid
Mevr. H. Selten Lid
Dhr. S. Drevers CFO a.i.
Mevr. E. van Woerkom Beleidsadviseur

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.