;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Bestuur

Vanaf 1 januari 2023 werken het LangeLand Ziekenhuis en HagaZiekenhuis op beide locaties samen alsof we één organisatie zijn. In het eerste kwartaal van 2023 ronden we de laatste formaliteiten af om op 1 maart 2023 juridisch te fuseren. De organisaties werken vanaf dat moment samen onder de naam Stichting HagaZiekenhuis. De ziekenhuislocaties hebben vanaf 1 januari een gezamenlijke raad van bestuur en één raad van toezicht.

 

Raad van Bestuur Reinier Haga Groep

 
Dhr. N. Hoefsmit directievoorzitter HagaZiekenhuis
   

Raad van Toezicht Reinier Haga Groep

 

Mevr. M.A.M. Barth

voorzitter

Dhr. P. L. Batenburg

vicevoorzitter    

Mevr. V.E. Hart

lid

Mevr. J. van Vliet-Eppinga

lid

Dhr. S. Vermeer

lid

 

Directie LangeLand Tot 1 januari

Dhr. T. Hazen.

directeur bedrijfsvoering

Mevr. M. Jansen-Landheer

medisch directeur

Geïntegreerd Medisch Specialisten Coöperatief (GMSC)
De medisch specialisten die in het LangeLand Ziekenhuis werkzaam zijn, hebben zich verenigd in het Geïntegreerd Medisch Specialisten Coöperatief (GMSC). Het GMSC-bestuur is door de leden GMSC gekozen om de Medische Staf te vertegenwoordigen en te besturen. Het GMSC-bestuur heeft een essentiële rol t.a.v. het kwaliteitsbeleid van het LLZ, te weten het aansturen van de Medische Staf ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel medisch, inhoudelijk als organisatorisch.

Ieder bestuurslid heeft een aantal portefeuilles in beheer, wat de afstemming tussen de Medische Staf en het ziekenhuis optimaliseert. Maandelijks wordt een Bestuurlijk overleg met de Directie gehouden met als doel: het nemen van besluiten die de organisatie faciliteren in de uitvoering van projecten en het richten van de organisatie in zijn algemeenheid. Daarnaast wordt iedere maand een overleg gehouden met de gemandateerde leden van de Medische Staf in het Kernstafoverleg. 

Bestuur GMSC  
Mevr. J.J.G. Rath Voorzitter
Dhr. C. Klink Vicevoorzitter
Dhr. M. Bots Lid
Mevr. H. Selten Lid
Dhr. S. Drevers CFO a.i.
Mevr. E. van Woerkom Beleidsadviseur

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.