;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

Let op: m.i.v. maandag 20 september bevinden de Huisartsenpost en de Dienstapotheek zich op een tijdelijke locatie, te weten:

Gezondheidscentrum de Leyens
Hekbootkade 54
2725AR Zoetermeer

Bestuur

Het LangeLand ziekenhuis maakt samen met met HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. De drie organisaties bieden zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg, inclusief 24 x 7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg. De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid en de sturing en inrichting van de ziekenhuisorganisaties van het HagaZiekenhuis, het  Reinier de Graaf en het LangeLand Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Reinier Haga Groep. De RvB legt aan hen verantwoording af.

Binnen de Reinier Haga Groep hebben het LangeLand Ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep elk een eigen directie. 

Raad van Bestuur

 
   
drs. J. (Jeroen) van Roon MBA

 Voorzitter a.i. / Chief Financial Officer

drs. C. (Carla) van de Wiel

directievoorzitter HagaZiekenhuis

prof. dr. C. (Carina) Hilders

 directievoorzitter Reinier de Graaf

drs. P. (Pier) Eringa

directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis (a.i.)

Raad van Toezicht

 

Mevr. drs. D.M.J.J. Monissen

voorzitter

Mevr. prof. dr. M.B. Vroom

lid      

Dhr. A.J.M. Loogman, RA

lid

Mevr. dr. F.P. Hohmann

lid

Dhr. G.J. van Miltenburg

lid

Directie LangeLand  

Drs. P. Eringa

directievoorzitter a.i.

Drs. T. Hazen

directeur bedrijfsvoering 

Geïntegreerd Medisch Specialisten Coöperatief (GMSC)
De medisch specialisten die in het LangeLand Ziekenhuis werkzaam zijn, hebben zich verenigd in het Geïntegreerd Medisch Specialisten Coöperatief (GMSC). Het GMSC-bestuur is door de leden GMSC gekozen om de Medische Staf te vertegenwoordigen en te besturen. Het GMSC-bestuur heeft een essentiële rol t.a.v. het kwaliteitsbeleid van het LLZ, te weten het aansturen van de Medische Staf ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel medisch, inhoudelijk als organisatorisch.

Ieder bestuurslid heeft een aantal portefeuilles in beheer, wat de afstemming tussen de Medische Staf en het ziekenhuis optimaliseert. Maandelijks wordt een Bestuurlijk overleg met de Directie gehouden met als doel: het nemen van besluiten die de organisatie faciliteren in de uitvoering van projecten en het richten van de organisatie in zijn algemeenheid. Daarnaast wordt iedere maand een overleg gehouden met de gemandateerde leden van de Medische Staf in het Kernstafoverleg. 

Bestuur GMSC  
Dhr. B. Heijnen Voorzitter
Mevr. K. Rijnten Vicevoorzitter
Dhr. C. Klink Penningmeester
Mevr. J.J.G. Rath Lid
Dhr. M. Bots Lid

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.