;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Heeft u een signaal of klacht?

Goede zorg kan altijd beter. Natuurlijk stellen wij alles in het werk om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Het kan altijd voorkomen dat u toch niet zo tevreden bent over onze zorgverlening. Wij horen dat graag van u, zodat we onze zorg verder kunnen verbeteren.

Bespreken met de betrokkene

Bespreek uw ervaring bij voorkeur eerst met de persoon of afdeling waar u ontevreden over bent. Dat geeft de persoon of afdeling de kans om de situatie te uit te leggen of verbeteren. Bent u na dit gesprek nog steeds ontevreden? Of wilt u uw klacht liever bespreken met een buitenstaander? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris

Bespreekt u het incident (om welke reden dan ook) liever niet zelf, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris bespreekt hetgeen u meldt met de betreffende zorgverlener of afdeling.

Indien u uw onvrede wilt melden zonder dat u hier een terugkoppeling over wenst te ontvangen, wordt uw melding behandeld als signaal.

Wilt u wel graag een terugkoppeling ontvangen, dan wordt uw melding behandeld als klacht. De klachtenfunctionaris kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een bevredigende oplossing voor uw klacht en kan bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker(s) of afdeling(en).

U kunt uw signaal of klacht indienen via het formulier Indienen signaal of klacht.

Wanneer u namens iemand anders een signaal of klacht indient, dient u eveneens een machtigingsformulier in te vullen en aan te leveren bij de klachtenfunctionaris. 

Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

De klachtenfunctionaris:

Mw. L. de Keizer, tel. 079-3462416

Bereikbaarheid:
Maandag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Dinsdag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Woensdag: 09:00 uur tot 12:30 uur
Donderdag: 09:00 uur tot 17:00 uur 

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u lezen in onze folder Klachtafhandeling LangeLand Ziekenhuis of in het Klachtenreglement LangeLand Ziekenhuis.

Klachtencommissie (Haga-LLZ)

Lukt het niet om de klacht met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie van het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis (Haga-LLZ). Een klacht indienen bij de klachtencommissie Haga-LLZ kan alleen wanneer u een klachtentraject heeft doorlopen bij de klachtenfunctionaris van het LangeLand Ziekenhuis. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en er vindt een hoorzitting plaats om een beter beeld te krijgen van wat er gespeeld heeft. U wordt hiervoor benaderd door de secretaris van de klachtencommissie. De klachtencommissie brengt vervolgens een advies uit aan de directie over de gegrondheid van uw klacht. Op basis van dit advies geeft de directie haar schriftelijke oordeel.

U kunt het oordeel over uw klacht binnen 6 weken verwachten. De termijn begint te lopen zodra de zorgaanbieder uw schriftelijke klacht heeft ontvangen. Het is van belang dat het onderzoek zorgvuldig plaatsvindt. Mocht daar meer tijd voor nodig zijn, kan de zorgaanbieder de termijn van 6 weken met 4 weken verlengen.

De klachtenprocedure bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie is kosteloos. De eventuele reiskosten en kosten voor (rechts)bijstand zijn voor eigen rekening.

Zorgkaart Nederland

U kunt uw ervaring in het LangeLand Ziekenhuis ook anoniem delen via Zorgkaart Nederland. Uw beoordeling van ons ziekenhuis of onze specialisten is dan zichtbaar voor iedereen, net zoals onze reactie daarop.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering. Om uw specialist te beoordelen gebruikt u deze link.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.