;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Ketenzorg

In Zoetermeer bestaat een intensieve samenwerking tussen diverse zorgaanbieders. Deze samenwerking wordt ook wel ketenzorg genoemd. Het doel van ketenzorg is kwalitatief goede hulp- en zorgverlening bieden aan mensen en hun directe omgeving. In de keten is elke zorgaanbieder daarbij verantwoordelijk voor de zorg die wordt geleverd.

undefined

 

 

 

 

Het Zorghart is een samenwerkingsverband, waarin de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

Zorghart Zoetermeer is verantwoordelijk voor de ketenzorg in Zoetermeer op het gebied van:

Informatie ketenzorg CVA Zoetermeer
Zorgprogramma keten CVA Zoetermeer 2018
Patienteninformatie keten CVA Zoetermeer 2018

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het verzorgen thuis van mensen met dementie is een intensief proces dat veel van mantelzorgers vraagt. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie geven verlichting van de druk voor de mantelzorger en hebben ook positieve effecten op het gedrag van de persoon met dementie. Bovendien wordt opname in een beschermde woonvoorziening uitgesteld. In oktober 2010 opent ook in Zoetermeer een Ontmoetingscentrum zijn deuren. Download de folder Ontmoetingscentrum.

Nieuwsberichten

Parkinsoncafé

Iedere twee maanden werkt het LangeLand Ziekenhuis mee aan de organisatie van het Parkinson Café. Een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van parkinson en hun naasten. Tijdens deze bijeenkomsten worden belangrijke thema’s besproken en worden regelmatig workshops georganiseerd. Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist neurologie is aan dit initiatief verbonden. Zij houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief. Deze kunt u op onze website nalezen onder het kopje ketenzorg.

Nieuwsbrieven

 

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.