;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Hoge professionele standaard

Om (medische) zorg van een hoogwaardig niveau te kunnen leveren, verwachten we van onze medewerkers een hoge professionele standaard. We sturen actief op het verbeteren van prestaties van medewerkers.

Professioneel medisch en verpleegkundig handelen, betekent dat al onze medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria van de beroepsverenigingen, op de hoogte zijn van ontwikkelingen in hun vakgebied en werken volgens de geldende richtlijnen.
Voorwaarde voor professioneel handelen is eenduidig protocollenbeleid, zodat het voor alle medewerkers duidelijk is hoe een bepaalde handeling moet worden uitgevoerd.

Verpleegkundige en medische statussen moeten voldoen aan inhoudelijke richtlijnen en voor alle relevante professionals inzichtelijk zijn. Om dit te realiseren werken wij aan volledige digitalisering van de statusvoering.

Om hoge kwaliteit te kunnen leveren verwachten we van onze professionals, dat zij kwaliteit en veiligheid als onderdeel van hun werk zien. We willen medewerkers aantrekken en behouden die een hoog ambitieniveau hebben. We stimuleren het beste in de medewerker naar boven te halen. 

Wet BIG

Het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) controleert de BIG-registratie van de binnen het LLZ werkzame zorgverleners. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren.

Apothekers, artsen, nurse practitioners, physician assistants, fysiotherapeuten, gezondheidszorg -psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht zich te registeren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan, mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.