Haga Ziekenhuis

Transparantie in kwaliteit

Prestatie-indicatoren

In Nederland bestaan prestatie-indicatoren voor alle ziekenhuizen. Deze zorgen ervoor dat prestaties van ziekenhuizen inzichtelijk zijn en maken het mogelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Prestatie-indicatoren geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis en hebben betrekking op:

  • de zorg (inhoud, kwaliteit en processen);
  • de bedrijfsvoering;
  • algemene zaken.

De prestatie-indicatoren geven de Inspectie voor de Gezondsheidszorg een eerste indruk van de kwaliteit. Voor een goede beoordeling is altijd aanvullende informatie of extra onderzoek nodig. De lijst van indicatoren omvat slechts een deel van de prestaties en geven geen totaalbeeld van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van het ziekenhuis.

De prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen hetzelfde en zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging van Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Op de site http://www.ziekenhuizentransparant.nl/ vindt u de prestatie-indicatoren van alle Nederlandse ziekenhuizen.