;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Veiligheid voor patiënten en medewerkers

Veilige patiëntenzorg staat hoog op de agenda van het LangeLand Ziekenhuis. Toch doet zich soms een ongewenste gebeurtenis, ook wel incident genoemd, voor. Hoe gaan wij daar als ziekenhuis mee om?

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Elke afdeling van het LangeLand Ziekenhuis heeft een zogenaamd VIM-team. Het VIM-team onderzoekt het incident en geeft aanbevelingen voor verbetering met als doel te voorkomen, dat het incident nogmaals plaatsvindt. Een enkele keer doet zich een zeer ernstige situatie voor, die als een mogelijke calamiteit wordt aangemerkt.

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid (Kwaliteitswet Zorginstellingen). Een calamiteit kan zich voordoen tijdens medische of verpleegkundige handelingen, maar ook bij het gebruik van een product of apparaat. De gebeurtenis kan ook voortkomen uit het nalaten van adequate zorg, een gebrek in een voorziening of een kwaliteitsafwijking van een product of apparaat.

Onderzoek van (mogelijke) calamiteiten

Calamiteiten worden door het LangeLand Ziekenhuis altijd gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vervolgens wordt door een interne onderzoekscommissie een onderzoek ingesteld, waarvoor ook deskundigen van buiten het ziekenhuis kunnen worden ingeschakeld. Het instellen van een onderzoek bij ernstige incidenten en calamiteiten is niet alleen een wettelijke plicht. Het onderzoek is er niet op gericht om schuldigen aan te wijzen, maar bovenal om te leren van wat er is gebeurd en herhaling te voorkomen.

Allereerst worden de feiten in kaart gebracht. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om de kans te verkleinen, dat een dergelijk incident of calamiteit opnieuw kan plaatsvinden. In sommige onderzoeken zal de patiënt en/of zijn naasten door de interne onderzoekscommissie uitgenodigd worden om zijn of haar zienswijze op het gebeuren te geven. Indien gewenst zullen de resultaten van het onderzoek met de patiënt en/of zijn naasten besproken worden. Het LangeLand Ziekenhuis hecht een groot belang aan een goede begeleiding gedurende het onderzoek en draagt zorg voor een contactpersoon. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de patiënteninformatiefolder: Onderzoek van een mogelijke calamiteit.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.