;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Missie en Visie

Onze missie: Het LangeLand Ziekenhuis is het medisch centrum voor de regio Zoetermeer waar patiënten en hun naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij huis.

Visie

Wij zijn kleinschalig georganiseerd en leveren persoonlijke en overzichtelijke zorg.

In een wereld die globaliseert groeit de behoefte aan nabijheid, kleinschaligheid en oprechte persoonlijke aandacht. Dat is precies waarin het LangeLand Ziekenhuis zich onderscheidt.

Ons ziekenhuis is overzichtelijk en vertrouwd. Onze patiënten staan centraal bij alles wat we doen. Wij lopen net een stapje harder dan anderen met persoonlijke aandacht voor onze patiënten. Zo voelen zij zich gezien en gehoord, op belangrijke kwetsbare momenten in hun leven.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg.

Ons motto is Beter Dichtbij. Patiënten en hun naasten kunnen hier vertrouwen op hoogwaardige zorg, dichtbij huis. Dankzij onze kleinere schaal hebben onze medisch specialisten onderling veel contact. Dat zorgt voor de best afgestemde, geïntegreerde zorg voor onze patiënten. Door deze korte lijnen leveren we efficiënte zorg op maat.

Onze zeer ruim ervaren specialisten beschikken over de meest actuele kennis om hun patiënten te diagnosticeren en te behandelen. We kennen onze kwaliteiten en verwijzen voor zorg die we zelf niet leveren door naar onze partners. Wanneer dat aan de orde is, kan de patiënt voor nazorg weer bij ons, dus in zijn of haar vertrouwde omgeving, terecht.


Wij werken mee aan samenhangende efficiënte zorg in de regio.

Wij werken samen met huisartsen, andere ziekenhuizen, andere verpleeg- en verzorgingshuizen en mensen in de thuiszorg.  We hebben oog voor de behoefte van verwijzers (efficiënt doorverwijzen, korte wachttijden, goede terugkoppeling, nauwe samenwerking) en  verzekeraars (hoogwaardige zorg tegen concurrerende tarieven). Het resultaat: betere kwaliteit in de zorg tegen de laagst mogelijke kosten.


Wij investeren in goed werkgeverschap.

Continue ontwikkeling van onze medewerkers heeft bij ons hoge prioriteit. Enerzijds om aan te kunnen (blijven) sluiten bij de markt en anderzijds om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en het werken bij ons ziekenhuis uitdagend en plezierig te houden.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.